Poškození Dněperské vodní elektrárny v SSSR v srpnu 1941

Poškození Dněperské vodní elektrárny v SSSR v srpnu 1941

Dněperská vodní elektrárna stojí na řece Dněpru nad ostrovem Chortycja, kde kdysi ležela Záporožská Sič, hlavní středisko záporožských kozáků. Myšlenka na vybudování vodního díla v těchto místech pocházela již z carských dob, realizována však byla teprve v meziválečném období. Stavba byla zahájena roku 1927 s výraznou účastí zahraničních firem – německých, amerických i československých. Vodní dílo zahájilo provoz roku 1932. Instalovaný výkon činil 560 MW, rozdíl mezi hladinami Dněpru nad a pod přehradou činil 37 metrů, což umožnilo pomocí plavebních komor překonat dněperské prahy a zesplavnit řeku.

Po útoku nacistického Německa na Sovětský svaz na konci června 1941 byla dne 18. srpna 1941 byla přehrada částečně vyhozena do vzduchu jednotkami NKVD. Při následné záplavě si vyžádala obrovské lidské oběti – německé ztráty se odhadují na 1 500 osob, horní odhad ztrát sovětských vojáků i civilistů činí 120 000 lidí. Do léta 1942 byla přehrada Němci opravena, na podzim následujícího roku se však k přehradě opětně přiblížila fronta. Němci byli rozhodnuti vodní dílo zcela zničit, avšak sovětským vojákům se podařilo část výbušnin zneškodnit. I tak byla přehrada dost poničena; po nových opravách byla znovu uvedena do provozu roku 1950.

AktuálněJaponsko po roce 1945: krize a následný vzestup, opět díky válce

Japonsko po roce 1945: krize a následný vzestup, opět díky válce

24. 09. 2020
Média zpravidla od srpna do počátku září věnují pozornost svržení atomových bomb…
Na státní svátek v pondělí 28. září jsou muzea VHÚ ve Kbelích a Lešanech otevřena

Na státní svátek v pondělí 28. září jsou muzea VHÚ ve Kbelích a Lešanech otevřena

24. 09. 2020
V pondělí 28. září 2020, na státní svátek, jsou otevřena dvě muzea…
Dramatické dny v září 1938 a ústup z nejsevernějších kasáren

Dramatické dny v září 1938 a ústup z nejsevernějších kasáren

20. 09. 2020
Město Rumburk se sice do české vojenské historie zapsalo především 21. května…
Výstava v Praze 6 přibližuje osudy našich vojáků v zahraničí ve válečném roce 1940

Výstava v Praze 6 přibližuje osudy našich vojáků v zahraničí ve válečném roce 1940

17. 09. 2020
Druhá světová válka vypukla 1. září 1939 a rok 1940 byl tak…
Vzpomínka na Václava Šorela, spisovatele i leteckého propagátora

Vzpomínka na Václava Šorela, spisovatele i leteckého propagátora

15. 09. 2020
V sobotu 12. září 2020 zemřel ve věku 83 let Václav Šorel, spisovatel,…