Prapor III. dělostřeleckého oddílu dělostřeleckého pluku 1

 

Husitské, či spíše Husovo heslo „Pravda vítězí“, nedílná součást velkého státního znaku z meziválečného období, zmizelo v roce 1939 ze standarty protektorátního prezidenta Emila Háchy. Nezmizelo však úplně, ale symbolicky se přesunulo na prapory, pod kterými bojovali příslušníci čs. jednotek v zahraničí. Poprvé se heslo objevilo na praporu pěšího pluku 1 ve Francii, poté ve Velké Británii, stejně jako na Středním východě a později i u čs. vojenské jednotky a brigád v Sovětském svazu. Přestože měly v této době prapory pluků a oddílů rozličnou podobu, heslo a motiv lva se objevoval na většině z nich. Prapory s heslem „Pravda vítězí“ se vrátily v roce 1945 jako symboly statečného boje Čechoslováků do osvobozené vlasti.

Zřejmě vůbec k prvnímu použití husitské symboliky, resp. hesla, došlo již ve Francii v roce 1940. Tehdy se na praporu III. oddílu československého dělostřeleckého pluku 1 objevil vyšitý nápis s heslem, připisovaným Janu Žižkovi „Bijte, zabijte, nikoho neživte“. Prapor, resp. dělostřeleckou standartu věnovala oddílu dne 22. února 1940 obec Portel a její výrobu objednala místní poštovní úřednice až v Indočíně. Po celou válku byl opatrován čs. důstojníkem Josefem Šimůnkem. Po návratu do vlasti byl předán do sbírek VHÚ.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha