Přehrada na Nilu v Egyptě

Přehrada na Nilu v Egyptě

Snímek, pořízený kolem roku 1940, zachycuje jednu z přehrad na řece Nil v Egyptě.

Existence Egypta by byla naprosto nemyslitelná bez nilských vod – starověký řecký historik Hérodotos právem nazval Egypt „darem Nilu“. Tato řeka, jedna z nejdelších na světě (o prvenství soupeří s Amazonkou), má dvě zdrojnice se soutokem u Chartúmu, Modrý Nil, pramenící v Etiopii, a Bílý Nil, o kterém bylo teprve v devatenáctém století zjištěno, že vytéká z Viktoriina jezera.

Již ve středověku panovala obava, že by nepřítel na horním toku řeky mohl připravit Egypt o veškeré vodní zdroje. Pokroky na cestě k ovládnutí Nilu učinili Egypťané v devatenáctém století – ovládli súdánské území, a navíc byli již před počátkem britské nadvlády schopni postavit na dolním toku Nilu první moderní přehrady. Britové tuto soustavu dále rozšířili a jejich úsilí vyvrcholilo stavbou Staré asuánské přehrady v letech 1899–1902.

Konečně Násirův nacionalistický režim se rozhodl postavit v Asuánu novou, mnohem větší přehradu – k tomu došlo v letech 1960–1970. Vedle toho byl dostatečný průtok vody v řece zajišťován pomocí mezinárodních smluv, jež převážně pocházely z dob britské dominance v oblasti.

AktuálněJaponsko po roce 1945: krize a následný vzestup, opět díky válce

Japonsko po roce 1945: krize a následný vzestup, opět díky válce

24. 09. 2020
Média zpravidla od srpna do počátku září věnují pozornost svržení atomových bomb…
Na státní svátek v pondělí 28. září jsou muzea VHÚ ve Kbelích a Lešanech otevřena

Na státní svátek v pondělí 28. září jsou muzea VHÚ ve Kbelích a Lešanech otevřena

24. 09. 2020
V pondělí 28. září 2020, na státní svátek, jsou otevřena dvě muzea…
Dramatické dny v září 1938 a ústup z nejsevernějších kasáren

Dramatické dny v září 1938 a ústup z nejsevernějších kasáren

20. 09. 2020
Město Rumburk se sice do české vojenské historie zapsalo především 21. května…
Výstava v Praze 6 přibližuje osudy našich vojáků v zahraničí ve válečném roce 1940

Výstava v Praze 6 přibližuje osudy našich vojáků v zahraničí ve válečném roce 1940

17. 09. 2020
Druhá světová válka vypukla 1. září 1939 a rok 1940 byl tak…
Vzpomínka na Václava Šorela, spisovatele i leteckého propagátora

Vzpomínka na Václava Šorela, spisovatele i leteckého propagátora

15. 09. 2020
V sobotu 12. září 2020 zemřel ve věku 83 let Václav Šorel, spisovatel,…