Příslušníci čs. 38. pěšího pluku na manévrech u Sedlčan

Příslušníci čs. 38. pěšího pluku na manévrech u Sedlčan

Příslušníci československého 38. pěšího pluku s těžkým kulometem vz. 24 Schwarzlose na manévrech u Sedlčan, pravděpodobně první polovina 30. let. Zřetelně jsou vidět přílby vz. 20, vycházející ze starého německého a rakouského modelu s dodatečně přidaným hřebenem.

Předchůdcem čs. 38. pěšího pluku byl rakousko-uherský 88. pěší pluk, založený roku 1883 spojením vyčleněných praporů pěších pluků č. 28, č. 35, č. 73 a 38. praporu polních myslivců. Doplňovací obvod se nalézal v Berouně, části pluku byly posádkou v různých částech mocnářství.

Počátkem roku 1914 bylo velitelství pluku v Českých Budějovicích, kde se nalézaly i dva ze čtyř praporů; zbylé dva prapory byly posádkou v Berouně a Jindřichově Hradci. Koncem října 1918 vedl 88. pěší pluk ústupové boje v Albánii jižně od Skadaru a stahoval se na rakousko-uherské území. Zprávy o příměří a o vzniku Československa dorazily k pluku 4. listopadu. Náhradní prapor se koncem října nalézal v uherském Szolnoku a počátkem listopadu odjel do Berouna.

Roku 1919 byly vytvořeny celkem 4 polní prapory, z nichž dva, později tři, se odebraly na Slovensko. Roku 1920 byl pluk při unifikací čs. armády přečíslován na 38. pěší pluk se sídlem v Berouně. Zařazen byl do svazku 4. pěší brigády a v jejím rámci do 2. pěší divize se sídlem v Plzni. Po květnové mobilizaci v roce 1938 byl pluk přesunut do Jihlavy, avšak po mnichovské krizi a demobilizaci v listopadu 1938 se pluk vrátil do Berouna. Po okupaci českých zemí v roce 1939 pluk zanikl.

Po osvobození byl 38. pěší pluk obnoven, v poválečném období však prošel celou řadou transformací. Postupně byl přečíslován, respektive reorganizován, na 21. pluk (motorizovaný) (říjen 1945), 21. pěší prapor (motorizovaný) (březen 1946), 38. pěší prapor (motorizovaný) (1947), 38. mechanizovaný pluk (1950), 1. mechanizovaný pluk (1955), 1. tankový pluk (1958, posádkou ve Strašicích). Koncem roku 1993 byl 1. tankový pluk zrušen, na jeho základech vznikly 23. mechanizovaný prapor (zrušený roku 2004) a 24. výcvikové středisko, později reorganizované na 24. mechanizovaný prapor (přečíslován roku 1999 na 22. mechanizovaný prapor, zrušený roku 2003).

AktuálněPřed Generálním štábem Armády České republiky byla zahájena výstava Tyršova sokolská brannost

Před Generálním štábem Armády České republiky byla zahájena výstava Tyršova sokolská brannost

01. 07. 2022
Na počátku letošního roku jsme si připomněli již 160. výročí založení tělovýchovné…
Zásadní střetnutí československých legionářů: před 105 lety bojovali v bitvě u Zborova

Zásadní střetnutí československých legionářů: před 105 lety bojovali v bitvě u Zborova

30. 06. 2022
Před 105 lety, 2. července 1917, se českoslovenští dobrovolníci bojující na straně…
Oslavy výročí bitvy u Zborova za druhé světové války

Oslavy výročí bitvy u Zborova za druhé světové války

27. 06. 2022
Bitva u Zborova 2. července 1917, tedy před 105 roky, byla nejvýznamnější…
Pět československých letců RAF zahynulo před 81 lety. Nyní byli pohřbeni na nizozemském hřbitově.

Pět československých letců RAF zahynulo před 81 lety. Nyní byli pohřbeni na nizozemském hřbitově.

23. 06. 2022
V noci z 22. na 23. června 1941 došlo nad Nizozemskem k sestřelení britského bombardéru…
ATENTÁT 80: Vypálení obce Ležáky dne 24. června 1942

ATENTÁT 80: Vypálení obce Ležáky dne 24. června 1942

23. 06. 2022
„Ať žijí legionáři!“ zvolal 24. června 1942 u popravčího kůlu František Sýkora,…