Příslušníci setniny D amerického 7. jezdeckého pluku

Fotografie představuje skupinový snímek příslušníků setniny D amerického 7. jezdeckého pluku. 25. června 2019 si připomínáme 143. výročí porážky tohoto pluku u Little Bighornu.

 

7. jezdecký pluk byl založen roku 1866 při poválečné reorganizaci americké armády a v prvních letech své existence pomáhal lámat odpor indiánů proti porušování jejich práv a záboru jejich území. Přitom se odehrála nejslavnější epizoda v dějinách sedmé kavalerie.

Roku 1876 pluk pod velením podplukovníka George Armstronga Custera (1839–1876; hodnost generála mu byla propůjčena za občanské války) tvořil součást sil, které z několika směrů postupovaly proti Siouxům a jejich spojencům v severní části Velkých plání. 25. června 1876 Custer narazil u řeky Little Bighorn v jižní Montaně na obrovský tábor Siouxů, Čejenů a Arapahů. Americký velitel rozdělil své síly do tří skupin, největší část si ponechal pod svým přímým velením, zbytek sil rozdělil mezi majora Rena (včetně setniny D) a kapitána Benteena.

Útok na tábor z několika stran však nevyšel – Custerova skupina byla zdrcující přesilou zničena, Renovy a Benteenovy síly se jen s obtížemi ubránily indiánským útokům. Pluk v bitvě ztratil údajně 263 mužů; po započtení civilistů, indiánských zvědů a mužů, již zahynuli na svá zranění později, činily celkové ztráty na americké straně snad 274 mrtvých.

Toto největší vítězství Indiánů nad Američany v devatenáctém století však bylo jen dočasné – do roku 1877 byly jednotlivé skupiny indiánů donuceny se vzdát.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha