Rakousko-uherský říční monitor Körös

Snímek zachycuje rakousko-uherský říční monitor Körös.

 

Tento monitor představoval v pořadí třetí rakousko-uherský monitor na Dunaji. Od roku 1891 byl stavěn v budapešťských loděnicích, do služby byl přijat roku 1892, téhož roku jej následovalo sesterské plavidlo Szamos. Monitor Körös měl délku 54 m, šířku 9 m a ponor 1,2 m, standardní výtlak činil 448 t a loď mohla plout rychlostí max. 10 uzlů. Výzbroj představovala dvě děla ráže 120 mm v dělových věžích na přídi a na zádi, dále dvě děla ráže 66 mm a dvojice kulometů. Pancéřování boků bylo silné 50 mm, paluby 19 mm, velitelského stanoviště 75 mm.

Monitory Körös i Szamos sloužily v rakousko-uherské flotile na Dunaji až do konce první světové války. Po jejím skončení Szamos bojoval za Maďarskou republiku rad a poté sloužil civilním účelům. Körös připadl Království Srbů, Chorvatů a Slovinců a dostal nové jméno Morava. Po přepadení Jugoslávie Německem a jeho spojenci byl v dubnu 1941 potopen vlastní posádkou, později byl vyzdvižen a pod jménem Bosna zařazen do říčního loďstva tzv. Nezávislého státu Chorvatsko; roku 1944 se potopil po nárazu na minu.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha