Rozměrový model družice Magion 1

 

První československá družice Země byla zkonstruovaná v Geofyzikálním ústavu ČSAV a vypuštěna spolu s družicí Interkosmos 18 dne 24. října 1978 na oběžnou dráhu. Dne 14. listopadu 1978 se pak oddělila od mateřské družice a pokračovala v letu po vlastní orbitě. Smyslem experimentu bylo získat údaje o fyzikálních parametrech magnetosféry a ionosféry Země ze dvou nezávislých aparatur, umístěných nepříliš daleko od sebe. Údaje získané z obou družic byly zachycovány na observatoři v Panské Vsi, odkud byl celý projekt také řízen. Původní plánovaná životnost Magionu 1, jen asi tři týdny, byla během letu mnohonásobně překonána a družice zanikla až 21. září 1981. Při jejím vývoji byly zkonstruovány také technologické rozměrové a hmotnostní modely, na kterých se zkoušelo umístění vybavení a její uložení v mateřském nosiči. Rozměrový model měl kovovou kostru o rozměrech 300 x 300 x 160 mm, která nesla náznaky antény, solárních panelů elektrické energie a příruby pro úchytné zařízení. Jeho celková hmotnost byla 3,5 kg.

První rozměrový model družice spolu s dalšími připomínkami projektu Magion byl do sbírky VHÚ zapůjčen Československou akademií věd v srpnu 1979.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha