Sovětská pěchota počátkem jara 1944 překračuje rumunskou hranici

Sovětská pěchota počátkem jara 1944 překračuje rumunskou hranici

Snímek pořízený na počátku jara 1944 zachycuje sovětskou jednotku při přechodu rumunské hranice.

Rumunské územní ztráty ve prospěch Maďarů, Bulharů i Sovětů z roku 1940 vedly k nastolení režimu maršála Iona Antonesca (1882–1946). Rumunsko se od počátku podílelo na přepadení SSSR, okupovalo území na západ od Jižního Bugu a jeho vojska došla až ke Stalingradu. Zásadní význam pro německé válečné úsilí měla rumunská ropná pole v Ploieşti.

Během následného sovětského tažení na západ však koncem března 1944 Rudá armáda postoupila až na rumunské území. Část severovýchodního Rumunska se ocitla pod sovětskou kontrolou, avšak další sovětský postup (též „první jasko-kišiněvská operace“) byl na jaře 1944 zastaven v sérii střetnutí u Târgu Frumos. Nejvýznamnější města v této části Rumunska – Jasy (hlavní město starého Moldavska) i Kišiněv (hlavní město Moldavské SSR, zřízené v roce 1940) – zůstávala v rumunských rukou a frontová linie probíhala zčásti podél staré rumunsko-sovětské hranice na dolním toku Dněstru.

Po sérii drtivých porážek z léta 1944 byly německé síly na východní frontě vyčerpány a nebylo v jejich silách zastavit novou jasko-kišiněvskou operaci, zahájenou 20. srpna 1944. Rumunský král Michal I. (1921–2017; vládl 1927–1930 a 1940–1947) provedl 23. srpna převrat a přešel na stranu Spojenců. Tím podstatně zhoršil německou pozici: rumunská ropa byla pro Němce ztracena a Rudé armádě se otevřela cesta dále na Balkán a do Maďarska – nyní již s rumunskou armádou jako spojencem.

AktuálněVideoukázky z rekonstrukce Armádního muzea Žižkov, budoucí foyer a expoziční i výstavní sály

Videoukázky z rekonstrukce Armádního muzea Žižkov, budoucí foyer a expoziční i výstavní sály

28. 02. 2021
Rekonstrukce historické budovy Armádního muzea Žižkov pokračuje a její součástí je také…
Za 100 hodin vítězství. Pozemní tažení proti Iráku, vyvrcholení a konec války v Zálivu.

Za 100 hodin vítězství. Pozemní tažení proti Iráku, vyvrcholení a konec války v Zálivu.

23. 02. 2021
Psal se 24. únor 1991. Po 38 dnech leteckých úderů velitel mezinárodních…
Váleční „biatlonisté“: vojáci na lyžích z praporů generála Svobody

Váleční „biatlonisté“: vojáci na lyžích z praporů generála Svobody

22. 02. 2021
I když první lyžařský kurz v československé armádě byl otevřen již v roce 1919…
Historie zahraničních operací naší armády nyní přehledně a komplexně, na webu VHÚ

Historie zahraničních operací naší armády nyní přehledně a komplexně, na webu VHÚ

18. 02. 2021
Zásadním projektem Vojenského historického ústavu Praha je v současnosti dokumentování účasti v zahraničních…
Obsazení Ukrajiny a ústup československých legií do Ruska v únoru 1918

Obsazení Ukrajiny a ústup československých legií do Ruska v únoru 1918

14. 02. 2021
Dne 18. února 1918 zahájily německé a rakousko-uherské armády na východní frontě…