Standarta prezidenta ČSSR, 60. léta 20. století

 

V souvislosti se schválením socialistické ústavy v roce 1960, která změnila název státu na Československou socialistickou republiku, byl v listopadu téhož roku zaveden i nový státní znak. Úpravu státního znaku a návrh nové prezidentské standarty vypracoval výtvarník Milan Hegar. Nová podoba státního symbolu však nebyla konzultována s heraldiky a byla vybrána v neveřejné soutěži. Nejmarkantnějším rozdílem oproti původnímu znaku je pětiúhelníkový štít symbolizující husitskou pavézu. Královská koruna byla nahrazena pěticípou hvězdou a prsní štítek modrým symbolem pohoří Kriváň a hořící vatrou. Znak byl pouze v jediné variantě, používané na všech vnějších symbolech státu. Pavézu z obou stran doprovází zlaté lipové ratolesti. Na nich je zavěšena červená, bíle lemovaná nápisová stuha se zlatým heslem: “PRAVDA VÍTĚZÍ”.

Rozměry: 300 x 300 cm

Prapor byl předán do sbírky VHÚ v roce 1990.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha