Steyr M /12 umg.

Steyr M /12 umg.

Pod uvedeným, odbornou literaturou nepoužívaným označením, se skrývá rakouská armádní pistole Steyr M. 1912, adaptovaná na německý náboj vz. 08 (Parabellum), dnes nejčastěji označovaný synonymy 9 mm Luger či 9 x 19 mm. Doplňková zkratka za modelovým označením je zkratkou slova „umgeänderte“ – přeměněný, a pod ním ji také nacházíme v dobových příručkách německé pořádkové policie (Ordnungspolizei). Častěji bývají v literatuře tyto pistole označovány jako M. 12 (ö), tedy podle počátečního písmene země původu, což byl způsob, používaný především u kořistních zbraní, zařazených do výzbroje wehrmachtu. Rakouské země dostaly po násilném připojení k Velkoněmecké říši v březnu 1938 označení Ostmark (Východní Marka) a adaptace policejních pistolí na německý náboj představovala v celkovém kontextu čistě technickou záležitost.

Pozdější rakousko-uherskou armádní pistoli zkonstruoval v roce 1909 kolektiv konstrukční kanceláře štýrské zbrojovky (Oesterreichische Waffenfabriks-Gesellschaft Steyr). Na konstrukci zbraně přihlásila továrna v lednu 1911 dva patenty, z nichž první postihoval řešení uzamčení hlavně a uložení vratné pružiny s odpružením spouště, a druhý řešení suvného přerušovače s ovládáním táhla spouště.

Pistole fungovala na principu uzamčeného závěru s otočnou hlavní, uzamčenou dvěma uzamykacími ozuby. Vratná pružina, uložená paralelně pod hlavní, se předním pouzdrem opírala o příčný klín, sloužící k rozložení zbraně. Pouzdro na zadním konci tlačilo na horní rameno spouště, takže spoušť ani její táhlo neměly samostatnou pružinu. Na dobu svého vzniku poměrně anachronicky měla pistole nábojovou schránku, umístěnou v rukojeti. K jejímu plnění sloužila vybrání v zadní části výhozného okénka, do nichž se zasouval pásek s osmi náboji ráže 9 mm Steyr. Bicí mechanismus tvořil vnější kohout, na levé straně těla se nacházela otočná pojistka, sloužící k zachycení závěru v zadní poloze při plnění nábojové schránky.

Armáda monarchie měla v té době zaveden revolver Rast-Gasser M. 98 a pistoli M.07 a nová konstrukce se nestala předmětem zájmu vojenských kruhů. Zájem však projevila chilská armáda, jež si na jaře 1912 objednala 5000 pistolí v provedení, odpovídajícím původnímu modelu 1911.

Druhým odběratelem se stala armáda Rumunského království, jež ji zavedla v roce 1912 do výzbroje a objednala si ve Štýru 56 000 pistolí, avšak v důsledku vypuknutí války se do rumunské výzbroje dostalo pouze okolo 37 000 kusů. Rakousko-uherskou armádu přimělo k rychlému zavedení až vypuknutí první světové války. První partie pistolí, jež se do výzbroje monarchie dostaly, pocházely z rumunského kontraktu.

V průběhu války vyráběla štýrská zbrojovka pistole především pro potřeby rakouské armády, ovšem v roce 1916 si nákupem pistolí Steyr řešila své výzbrojní nedostatky také bavorská armáda, jež nakoupila v průběhu dalších dvou let celkem 16 000 pistolí. Výroba ve Štýru pokračovala ještě v roce 1919, kdy již válka skončila. Celková produkce dosáhla přibližně 298 000 kusů.

Veškeré pistole z rakouské výzbroje, ale i zbraně z bavorských kontraktů prošly po připojení Rakouska výše zmíněnou adaptací na německý náboj. Přestavba spočívala pouze ve výměně hlavně v odpovídající ráži. Firma Mauser Werke v Oberndorfu vyrobila okolo 60 000 hlavní, jež byly při adaptaci označeny původním číslem zbraně. Z rozlišovacích důvodů dostaly levé strany závěrů adaptovaných pistolí označení 08 (podle náboje 08), většina pistolí byla označena německými civilními zkušebními značkami a policejním vlastnickým znakem. Pistole, jež se dostaly do výzbroje německé pořádkové policie, nesly značky v podobě říšskoněmecké orlice s písmenem L na pravé straně. Exempláře, ponechané ve výzbroji rakouských policejních jednotek, měly na levé straně těla nad spouští vyražen trojúhelník s písmenem O (Ostmark) uvnitř.

Exemplář, vyrobený v roce 1919, zařazený do výzbroje dolnorakouského četnictva, a následně adaptovaný na německý náboj, získalo muzeum v roce 1960 převodem z Hlavní správy Veřejné bezpečnosti (HS-VB) Praha.

 

Ráž: 9 mm Steyr

Celková délka: 215 mm

Výška: 144 mm

Šířka: 30,2 mm

Délka záměrné: 161 mm

Délka hlavně: 129,7 mm

Kapacita nábojové schránky: 8 nábojů

Hmotnost pistole s prázdnou nábojovou schránkou: 945 g

AktuálněDvakrát o vojenské diplomacii meziválečného období

Dvakrát o vojenské diplomacii meziválečného období

06. 08. 2020
Vojenská zahraniční služba, tedy oficiální diplomatická reprezentace vlastní armády v cizích zemích,…
Muzeum holocaustu v Seredi, v místě původního internačního tábora

Muzeum holocaustu v Seredi, v místě původního internačního tábora

03. 08. 2020
Jednou z institucí spadajících pod Slovenské národní muzeum je Muzeum holocaustu v Seredi. Sereď…
Třicet let od vzniku Svobodné legie

Třicet let od vzniku Svobodné legie

31. 07. 2020
Budování občanské společnosti před třiceti lety doprovázely i tak překvapivé jevy, jako…
Pušky první světové války: Německo i Francie, Rakousko i Rusko, USA i Japonsko

Pušky první světové války: Německo i Francie, Rakousko i Rusko, USA i Japonsko

29. 07. 2020
Základem výzbroje všech armád, vtažených do víru čtyři roky trvající první světové…
Cvičení s velitelstvím 2. vojenského okruhu a 4. střeleckého sboru

Cvičení s velitelstvím 2. vojenského okruhu a 4. střeleckého sboru

27. 07. 2020
Ve dnech 15. – 21. července 1957 proběhlo armádní dvoustranné dvoustupňové velitelsko-štábní…