Tabulky střelby pro 15cm lodní kanon L/40S

 

Rakousko-uherské námořnictvo bylo námořní složkou ozbrojených sil Rakousko-Uherska. Jeho oficiální název byl Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine (zkráceně K. u. K. Kriegsmarine), tedy Císařské a královské válečné námořnictvo. Rakousko-uherské lodě, podobně jako německé, nesly před svým názvem zkratku S.M.S. (Seiner Majestät Schiff – loď Jeho Veličenstva), s výjimkou torpédovek a ponorek. Hlavní výzbroj bitevních lodí a křižníků tvořily většinou 240mm děla umístěná na palubě v dělostřeleckých otočných věžích. Nemalou část výzbroje rakousko-uherských lodí pak tvořili lodní děla ze Škodových závodů.

Jedním z takových děl byl i 15cm lodní kanon L/40, který byl schopen dostřelit střelu o hmotnosti 45,5 kg do vzdálenosti 10 kilometrů. Kanon tvořil sekundární výzbroj na lodích S.M.S. třídy Habsburk, Sankt Georg, Kaiser-Karl VI. a Kaiser Franz Josef I. Tato děla byla umístěna na bocích lodi v kasematech. Ve sbírkách VHÚ Praha se nachází ručně psané tabulky střelby pro tento kanon. Jsou stručné a jednoduché a jsou udělány pro plnou náplň, 45,5 kg střelu, počáteční rychlost střely 690 m/s, nulový polohový úhel a elevační úhel v rozmezí + 20° až – 6°. Zajímavý je i materiál, ze kterého jsou tabulky vyrobeny. Jsou udělány tak, aby se mohly používat ve vlhkém prostředí. Mají 6 umělohmotných nepromokavých stran o formátu 19,2 x 27,5 cm vložených do papírových desek. Sbírkový předmět je součástí původních fondů VHÚ Praha.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha