Těžkoodění jezdci z konce 15. století – korouhevníci 

Těžkoodění jezdci z konce 15. století – korouhevníci 

Od konce 13. století, kdy byl položen základ švýcarského Spříseženstva, až do počátku 16. století proběhlo několik válečných konfliktů mezi Spříseženstvem a rodem Habsburků, kteří měli v oblastech švýcarských kantonů své vlastní zájmy. Posledním velkým konfliktem tohoto druhu byla tzv. švábská válka, která probíhala od ledna do září roku 1499. Hlavní příčinou této války byl spor o kontrolu oblasti Val Müstair a blízkého průsmyku Umbrail, který představoval důležitou spojnici s údolím řeky Addy v severní Itálii. Dalším z důvodů bylo také odmítnutí Švýcarů podílet se na placení nové daně „Reichspfennig“, z níž měla být dlouhodobě placena císařská armáda Habsburků a která byla vyhlášena na říšském sněmu ve Wormsu v roce 1495. Válka, která se od začátku klonila v neprospěch Habsburků, vyvrcholila po sérii menších střetů habsburskou prohrou v bitvě u Dornachu 22. července 1499. Výsledkem bylo uzavření basilejského míru 22. září 1499, jímž byla definitivně uznána nezávislost švýcarského Spříseženstva včetně výjimky z usnesení říšského sněmu ve Wormsu z roku 1495. 

Figurky představují těžkooděné jezdce v tzv. německé plátové zbroji z poslední čtvrtiny 15. století. Oba jezdci mají přilbu typu šalíř, jezdecké štíty typu tarče a u pasu meče. Přes zbroj mají oblečené kabátce – tabardy. První jezdec v zeleném tabardu nese korouhev střídajících se zelených a stříbrných (bílých) pruhů a zelenobíle polcenou tarči, kropíř jeho hnědého koně je zelený. Druhý jezdec v modrém tabardu nese korouhev s černým orlem císaře Svaté říše římské na zlatém (žlutém) poli a černožlutě polcenou tarči, kropíř jeho bílého koně je modrý se štítkem, děleným pokosem v černožlutých barvách. Sedla a řemení jsou hnědé, uzda u druhého jezdce je modrá. 

Soubor figurek byl do sbírky Vojenského historického ústavu získáván průběžnými nákupy v období 60. let minulého století. 

AktuálněInvaze 21. srpna 1968 přivedla do Československa skoro půlmiliónovou armádu

Invaze 21. srpna 1968 přivedla do Československa skoro půlmiliónovou armádu

15. 08. 2022
Letošní 54. výročí Sověty vedené invaze do Československa 21. srpna 1968 znovu…
POZOR! Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka budou v neděli 21. srpna uzavřeny.

POZOR! Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka budou v neděli 21. srpna uzavřeny.

14. 08. 2022
Oznamujeme případným zájemcům o návštěvu, že Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka…
Tankový den opět zve k návštěvě! V Lešanech v sobotu 27. srpna. Vstup je zdarma.

Tankový den opět zve k návštěvě! V Lešanech v sobotu 27. srpna. Vstup je zdarma.

11. 08. 2022
V sobotu 27. srpna 2022 se uskuteční ve Vojenském technickém muzeu Lešany…
Mizející Milovice, díl 3. Stav před čtvrt stoletím, v roce 1997.

Mizející Milovice, díl 3. Stav před čtvrt stoletím, v roce 1997.

11. 08. 2022
Letošního 21. srpna si připomeneme 54. výročí okupace Československa sovětskou armádou, resp.…
Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

08. 08. 2022
Jedním z charakteristických fenoménů dneška je hybridní válka. Ta může předcházet konvenčnímu…