Vila v Soluni, kde byl roku 1909 držen sultán Abdülhamid II.

Vila v Soluni, kde byl roku 1909 držen sultán Abdülhamid II.

Fotografie, pořízená patrně nedlouho po osvobození Soluně řeckými vojsky za první balkánské války, zachycuje vilu v Soluni, kde byl po svém svržení roku 1909 držen osmanský sultán Abdülhamid II.

 

Osmanská říše procházela v 19. století chronickou krizí. Roku 1876 byli v těsném sledu sesazeni dva její sultánové a novým vládcem se stal Abdülhamid II. (1842–1918). Záhy propukla „Velká východní krize“, vyvolaná krvavým potlačením bulharského povstání. Válku s Ruskem Osmané prohráli a před dobytím Cařihradu je zachránil pouze britský diplomatický tlak. Problémy s tlakem velmocí a s bojem podrobených národů za svobodu musel Abdülhamid II. řešit po celý zbytek své vlády. Hned na jejím počátku zrušil sotva přijatou ústavu, soustavně potlačoval opozici mezi samotnými muslimy a vysloužil si pověst krvavého a paranoidního tyrana, mimo jiné masakrováním Arménů.

Roku 1908 propukla v Osmanské říši mladoturecká revoluce, vedená radikálními důstojníky. 27. dubna 1909 byl Abdülhamid II. sesazen a převezen do Soluně, jednoho z nejvýznamnějších měst v tehdejší Osmanské říši. Po mladoturecké revoluci se Osmanská říše vydala cestou obnovení ústavnosti, avšak zároveň se opět projevily územní ambice jejích sousedů a její slabost. 9. listopadu 1912, za první balkánské války, byla Soluň osvobozena řeckými vojsky. Sesazený sultán byl odvezen nazpět do Cařihradu, kde v únoru 1918 zemřel.

AktuálněRetrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

08. 08. 2022
Jedním z charakteristických fenoménů dneška je hybridní válka. Ta může předcházet konvenčnímu…
Mizející Milovice, díl 2. Jak to vypadalo v roce 2008.

Mizející Milovice, díl 2. Jak to vypadalo v roce 2008.

04. 08. 2022
V červenci letošního roku jsme publikovali na webových stránkách vhu.cz materiál nazvaný…
Památníky z vojny aneb cesta do vojákovy duše

Památníky z vojny aneb cesta do vojákovy duše

31. 07. 2022
Když jsme na podzim roku 2020 na Vojenském historickém ústavu Praha zahájili…
Restaurování německých vojenských saní

Restaurování německých vojenských saní

28. 07. 2022
Mezi exponáty ve sbírkách Vojenského historického ústavu Praha najdeme kromě standardních předmětů,…
Lépe než bolševici: činnost Technického oddělení čs. vojska na Rusi

Lépe než bolševici: činnost Technického oddělení čs. vojska na Rusi

25. 07. 2022
Technické oddělení Čs. armádního sboru na Rusi bylo založeno v červenci roku…