Vypuknutí první světové války – odvedenci na pražském nádraží

Vypuknutí první světové války – odvedenci na pražském nádraží

Snímek pořízený v Praze na samém začátku první světové války zachycuje odvedence do rakousko-uherské armády, jak jsou seřazeni na nádraží. V okamžiku vystavení této fotografie si připomínáme sté výročí vypuknutí první světové války.

 

V předvečer první světové války existovaly v Evropě dva bloky mocností – Trojspolek, zahrnující Německo, Rakousko-Uhersko a Itálii, a Trojdohoda, již tvořily Rusko, Francie a Spojené království. Dne 28. června 1914 byli srbskými teroristy v Sarajevu zavražděni rakousko-uherský následník trůnu a jeho žena. 23. července předložila Vídeň Srbsku velice ostré ultimátum. Srbové vyhověli většině jeho bodů, ne však požadavku, aby umožnili činnost rakousko-uherských vyšetřovatelů na srbském území. 28. července 1914 tak Rakousko-Uhersko vyhlásilo Srbsku válku.

Carské Rusko se rozhodlo podpořit Srbsko a 29. července 1914 zahájilo mobilizaci. V důsledku toho původní spor mezi Vídní a Bělehradem přerostl v celosvětový konflikt. Německo se ruskou mobilizací cítilo ohroženo, pokusy vyřešit situaci osobní diplomacií dvou bratranců, Viléma II. a Mikuláše II., skončily nezdarem. 1. srpna 1914 Německo vyhlásilo válku Rusku a 3. srpna 1914 také Francii. 4. srpna vpadla německá vojska do Belgie a Spojené království vyhlásilo Německu válku.

Tím se automaticky ocitla ve válečném stavu s Německem i britská dominia. Na stranu Srbska se přidala i Černá Hora. Přestože Japonsko bylo britským spojencem, jeho spojenecké závazky je nenutily vstoupit do války. Nehledě na to Japonci dali 15. srpna Německu ultimátum a po vypršení lhůty, 23. srpna, vyhlásili Němcům válku.

Blok Německa a Rakousko-Uherska je pro jejich zeměpisnou polohu znám jako Centrální mocnosti, jejich protivníci jsou známi jako Dohoda. Osmanská říše se přidala k Centrálním mocnostem 29. října 1914, když její námořnictvo zaútočilo na ruské černomořské přístavy. Itálie, člen Trojspolku od roku 1882, zůstala zprvu neutrální a 23. května 1915 vyhlásila válku Rakousko-Uhersku. Naopak Bulharsko vstoupilo v říjnu 1915 do války na straně Centrálních mocností. Portugalsko se ocitlo ve válečném stavu s Německem 9. března 1916, síly obou zemí v afrických koloniích však příležitostně bojovaly již dříve. Rumunsko vstoupilo do války na straně Dohody 27. srpna 1916. Řecko procházelo vnitropolitickou krizí, ale roku 1917 se nakonec i ono přidalo k Dohodě.

USA výrazně podporovaly Dohodu od samého počátku dodávkami válečného materiálu, válku Německu však vyhlásily až 6. dubna 1917. Čína, zaměstnaná vnitřními spory a japonskými požadavky, vstoupila do války na straně Dohody 14. srpna 1917. Proti Centrálním mocnostem se, alespoň symbolicky, postavila většina světa.

První světová válka skončila 11. listopadu 1918 vítězstvím Dohody a porážkou Centrálních mocností. Zásadně překreslila politickou mapu světa, dala vzniknout novým státům a zničila starý řád. Přinesla nejméně 10 milionů mrtvých a otevřela cestu k dalším tragickým událostem dvacátého století. Ve střednědobém horizontu znamenala konec dominantního postavení Západu, zejména Evropy.

 

AktuálněInvaze 21. srpna 1968 přivedla do Československa skoro půlmiliónovou armádu

Invaze 21. srpna 1968 přivedla do Československa skoro půlmiliónovou armádu

15. 08. 2022
Letošní 54. výročí Sověty vedené invaze do Československa 21. srpna 1968 znovu…
POZOR! Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka budou v neděli 21. srpna uzavřeny.

POZOR! Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka budou v neděli 21. srpna uzavřeny.

14. 08. 2022
Oznamujeme případným zájemcům o návštěvu, že Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka…
Tankový den opět zve k návštěvě! V Lešanech v sobotu 27. srpna. Vstup je zdarma.

Tankový den opět zve k návštěvě! V Lešanech v sobotu 27. srpna. Vstup je zdarma.

11. 08. 2022
V sobotu 27. srpna 2022 se uskuteční ve Vojenském technickém muzeu Lešany…
Mizející Milovice, díl 3. Stav před čtvrt stoletím, v roce 1997.

Mizející Milovice, díl 3. Stav před čtvrt stoletím, v roce 1997.

11. 08. 2022
Letošního 21. srpna si připomeneme 54. výročí okupace Československa sovětskou armádou, resp.…
Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

08. 08. 2022
Jedním z charakteristických fenoménů dneška je hybridní válka. Ta může předcházet konvenčnímu…