Výročí bitvy u Zborova, 2. července 1917

Výročí bitvy u Zborova, 2. července 1917

Bitva u Zborova 2. července 1917 nebyla jen důležitým vojenským vítězstvím československých jednotek, ale jednalo se také o velmi důležitou politickou událost.

Útoku československé střelecké brigády předcházela čtyřhodinová dělostřelecká příprava zahájená patnáct minut po páté hodině ranní, po ní nastoupila jako první úderná skupina I. praporu 1. čs. střeleckého pluku. Z výchozích postavení vyrazila několik minut po deváté hodině. V půl desáté se do útoku zapojil i 2. čs. střelecký pluk.

Čs. úder byl veden s nevídanou razancí, již v deset hodin padlo 1. rakouské obranné postavení, a to v celém útočném pásmu čs. brigády. Krátce poté přestalo vzdorovat i 2. obranné postavení. 1. čs. střelecký pluk následně z vlastní iniciativy napadl i 3. postavení, i když svůj útočný úkol již splnil. Totéž učinily i části 1. a 3. čs. střeleckého pluku. Sousední ruské jednotky nedokázaly držet krok s rychle se rozvíjejícím útokem čs. brigády. Kolem 15. hodiny se čs. útočné sledy zkonsolidovaly a navázaly vzájemná spojení.

Čs. střelecká brigáda zdaleka překonala plán útoku. Postoupila do hloubky přesahující čtyři kilometry. V boji zajala 4 000 nepřátelských důstojníků a vojáků a ukořistila velké množství materiálu. V boji padlo 167 legionářů, dalších 17 zemřelo na následky zranění v následujících dnech. Nezvěstných jich zůstalo 11. Množství raněných se odhadovalo v rozmezí od necelých devíti set po více než tisíc mužů. Jednalo se o jeden z mála úspěchů Kerenského ofenzívy, protože ruská armáda se již rozkládala působením bolševické agitace.

Snímek byl do sbírky Vojenského historického ústavu Praha získán před rokem 1989.

AktuálněRetrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

08. 08. 2022
Jedním z charakteristických fenoménů dneška je hybridní válka. Ta může předcházet konvenčnímu…
Mizející Milovice, díl 2. Jak to vypadalo v roce 2008.

Mizející Milovice, díl 2. Jak to vypadalo v roce 2008.

04. 08. 2022
V červenci letošního roku jsme publikovali na webových stránkách vhu.cz materiál nazvaný…
Památníky z vojny aneb cesta do vojákovy duše

Památníky z vojny aneb cesta do vojákovy duše

31. 07. 2022
Když jsme na podzim roku 2020 na Vojenském historickém ústavu Praha zahájili…
Restaurování německých vojenských saní

Restaurování německých vojenských saní

28. 07. 2022
Mezi exponáty ve sbírkách Vojenského historického ústavu Praha najdeme kromě standardních předmětů,…
Lépe než bolševici: činnost Technického oddělení čs. vojska na Rusi

Lépe než bolševici: činnost Technického oddělení čs. vojska na Rusi

25. 07. 2022
Technické oddělení Čs. armádního sboru na Rusi bylo založeno v červenci roku…