Bodáky

Francouzský bodák vzor 1874

Francouzský bodák vzor 1874

  Bodák byl používán s pěchotní puškou systému Gras vzor 1874 a pěchotní puškou vzor 1866/74 systému Chassepot, transformovanému na nový náboj. Velké množství těchto bodáků ukořistila v průběhu první světové války německá armáda. Jílce těchto bodáků pak byly různě upravovány a kompletovány převážně s puškami Mauser vzor 1888. Bodák má přímou, jednosečnou čepel se […]

Rakouský tulejový bodák vzor 1838 na pušku Augustin vzor 1838

Rakouský tulejový bodák vzor 1838 na pušku Augustin vzor 1838

  Transformací tulejového bodáku vzor 1799 byl vytvořen bodák pro pěchotní pušku systému Augustin vzor 1838, který využíval nového, tzv. Laukartova způsobu zajištění bodáku na hlavni. Původní uzamykací ozub byl zaletován a do tuleje byla vyříznuta přímá drážka, do níž při nasazení bodáku zaskočil ozub odpruženého záchytu připevněného pod hlavní pušky. Nově vyráběné kusy tulejového […]

Rakousko-uherské náhradní bodáky na pušku Mannlicher vzor 1895, úprava pro mužstvo a poddůstojníky

Rakousko-uherské náhradní bodáky na pušku Mannlicher vzor 1895, úprava pro mužstvo a poddůstojníky

  Náhradní bodáky byly vyráběny v období nedostatku původně zavedených vzorů v průběhu první světové války. Jejich škála je nesmírně různorodá, neboť byly různými výrobci vyráběny prakticky pro všechny typy pušek, které byly v rakousko-uherské armádě v tomto období užívány. Byly vyráběny nepříliš přesně, a proto se předpokládalo jejich finální dolícování s konkrétní puškou. Náhradních […]

Sovětský bodák na pušku Mosin vzor 1891/30

Sovětský bodák na pušku Mosin vzor 1891/30

  Zlepšený původní model opakovačky vzor 1891 byl do výzbroje sovětské armády zaveden jako vzor 1891/30. Bylo rozhodnuto, že se nadále bude vyrábět jednotná puška systému Mosin (místo dřívějších tří variant – pěchotní, dragounské a kozácké), a to v délce původní dragounské pušky, která byla kratší o 7 cm než puška pěchotní. Vedle samotné pušky […]

Mexický bodák vzor 1912 na pušku Mauser vzor 1912

Mexický bodák vzor 1912 na pušku Mauser vzor 1912

  Opakovačky systému Mauser, které byly určeny pro mexickou armádu, vyráběla rakouská zbrojovka ve Štýru. Po zahájení první světové války byly dosud neodeslané exempláře zabaveny pro rakousko-uherskou armádu. Stejně bylo naloženo i s opakovačkami vyráběnými ve Štýru pro Chile a Srbsko. Jednalo se o tisíce kusů, které byly do výzbroje habsburské armády zařazeny pod jednotným […]

Japonský bodák pro pušku Arisaka vzor 30 a vzor 38

Japonský bodák pro pušku Arisaka vzor 30 a vzor 38

  Bodák byl používán s japonskou opakovačkou, kterou sestrojil tým vedený plukovníkem Arisaka Nariakirou v roce 1897 (vzor 30) v ráži 6,5 mm, zdokonalený model z roku 1905 má označení vzor 38 (podle 38. roku panování japonského císaře Mucuhita, Meidži). Tyto pušky ale nepoužívala jen japonská armáda. Anglie zakoupila 500 000 kusů pro válečné námořnictvo […]

Sovětský bodák vzor 1959, typ 2

Sovětský bodák vzor 1959, typ 2

  Tento typ bodáku byl od roku 1968 vyráběn pro pozdější výrobní série útočné pušky AKM, útočné pušky AK-74 a odstřelovačské pušky SVD. Čepel tvaru bowie s pilovou lištou na boku hřbetu. Ostří obráceno směrem k hlavni, nesouměrný hrot, nepravé ostří. V čepeli je obdélníkový otvor, do kterého můžeme nasadit čep spodní části pochvy. Bodák […]

Sovětský bodák pro samopal AKM vzor 1959

Sovětský bodák pro samopal AKM vzor 1959

V roce 1959 byl do sovětské výzbroje zařazen zlepšený vzor útočné pušky Kalašnikov s označením AKM. Spolu s ním byl zaveden i nový víceúčelový bodák, jenž umožňoval stříhání drátěných překážek pomocí nůžek vytvořených spojením čepele nože s jeho pochvou. Za tím účelem je v čepeli obdélníkový otvor, do kterého je možné nasadit nanýtovaný obdélníkový čep […]

Francouzský bodák na opakovačku MAS vzor 1936

Francouzský bodák na opakovačku MAS vzor 1936

Přímá čepel, křížového průřezu, mírně se zužující ke kuželovému hrotu. Válcový dřík s rybinovaným prstencem uprostřed nahrazuje jílec. V dutém dříku je uložena odpružená dvouramenná páka, která svými hranolovými vyčnívajícími ozuby zajišťuje zasunutý anebo vztyčený bodák. Hranolové ozuby zapadají do vnitřního vybrání pouzdra předpažbí. Dřík zakončuje matice s výřezy na montážní nástroj. Povrch bodáku je […]

Italský bodák pro pušku Vetterli vzor 1870

Italský bodák pro pušku Vetterli vzor 1870

Původní bodák vzor 1870 pro jednorannou zadovku systému Vetterli měl mosazný jílec prakticky totožný, jako měl francouzský bodák vzor 1866 pro pušku Chassepot včetně stavěcího šroubu na kroužku příčky. Toto provedení bylo záhy nahrazeno variantou s ocelovým jílcem, střenkami z umělé hmoty a nápadně dlouhým listovým perem stiskátka. Třetí zavedená verze tohoto bodáku – vzor […]

Italský bodák na pušku Mannlicher-Carcano vzor 1891

Italský bodák na pušku Mannlicher-Carcano vzor 1891

Bodák má přímou, jednosečnou čepel s oboustranným výbrusem a středovým hrotem. Na vnitřní straně pod příčkou je značena TORINO. Střenky z ořechového dřeva jsou připevněny dvěma nýty s podložkami. Hlavice je opatřena vybráním pro nasazení na ozub pušky. Na vnější straně hlavičky jílce je umístěno válcové stiskátko. Přímá příčka s nákružkem, na druhé straně rameno […]

Rakousko-uherský bodák vzor 1890 na pušku Mannlicher vzor 1890

Rakousko-uherský bodák vzor 1890 na pušku Mannlicher vzor 1890

První nožový bodák byl v rakousko-uherské armádě zaveden s puškou Mannlicher vzor 1886 ráže 11 mm. Vzhledem k tomu, že byly tyto opakovačky později rekonstruovány a starší hlavně nahrazeny hlavněmi novými v ráži 8 mm, je výskyt původních bodáků vzor 1886 s průměrem nákružku 17,5 mm velmi vzácný. Upravené pušky musely být kompletovány s bodáky […]

Ruský bodák na pěchotní a dragounskou pušku Mosin vzor 1891, trofejní úprava rakousko-uherské armády

Ruský bodák na pěchotní a dragounskou pušku Mosin vzor 1891, trofejní úprava rakousko-uherské armády

Na rozdíl od pušek ostatních evropských zemí byly ruské pušky Mosin vybaveny ještě klasickými tulejovými bodáky se čtyřhrannou čepelí, jejíž špička byla ploše zbroušena. Tyto bodáky nebyly opatřeny pochvami, ale byly upevněny v úchytech na pochvě dragounské šašky vzor 1881. Pěchota nosila bodáky stále nasazené na puškách. V situacích, kdy by byl vztyčený bodák na […]

Rakouský tulejový bodák vzor 1854 na myslivecké pušky Lorenz vzor 1854 a vzor 1862

Rakouský tulejový bodák vzor 1854 na myslivecké pušky Lorenz vzor 1854 a vzor 1862

V roce 1854 byla pro myslivecké jednotky zavedena nová puška systému Lorenz, jejíž bodák se zahnutou drážkou a zajišťovacím prstencem pod ústím tuleje je dalším v řadě mohutných sečných bodáků, užívaných v rakouské armádě. Díky masovému využití v mnoha bitvách prusko-rakouské války roku 1866 je tento bodák, stejně jako bodák k pěchotní pušce Lorenz, mezi […]

Rakouský tulejový bodák vzor 1798

Rakouský tulejový bodák vzor 1798

Kvalitativní posun ve způsobu uchycení bodáku na hlaveň pušky znamenalo v rakouské armádě zavedení tulejového bodáku na pěchotní pušku vzor 1798, opatřeného uzamykacím kroužkem umístěným zhruba v polovině tuleje. Tento systém však byl záhy pro údajnou výrobní náročnost opuštěn a překonstruován. Nový, podstatně zjednodušený systém s tulejí bez drážky a zajišťovacím ozubem byl zaveden jako […]

1 2 3 4

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha