Faleristika a drobná plastika

Jubilejní odznak k 95. výročí bitvy u Zborova

Jubilejní odznak k 95. výročí bitvy u Zborova

Bitva u ukrajinského Zborova se v rámci historie československých legií na Rusi stala takřka ikonickou. Během bojů…
...

Pamětní odznak účastníků jízdy sv. Huberta Válečné školy – Praha (1932)

Pamětní odznak účastníků jízdy sv. Huberta Válečné školy – Praha (1932)

V 18. století populární tzv. parforsní hony (z fr. par force de chiens – „silou psů“) položily…
...

Odznak příslušníka Civilní protiletecké ochrany – zdravotníka    

Odznak příslušníka Civilní protiletecké ochrany – zdravotníka    

Od zásadního uchopení moci nacisty v Německu v roce 1933 sledovalo Československo další vývoj se silným znepokojením.…
...

Odznak Stráže obrany státu (SOS) 

Odznak Stráže obrany státu (SOS) 

Evidentní hrozba od roku 1933 soustavně sílícího nacistického Německa byla v Československé republice pociťována zejména v příhraničí.…
...

Odznak příslušníka 1. československé divize v Itálii „ODBOJ“

Odznak příslušníka 1. československé divize v Itálii „ODBOJ“

Historie československého odboje v Itálii během druhé světové války byla svou délkou necelého jednoho roku relativně krátká,…
...

Odznak příslušníků partyzánského praporu v Itálii

Odznak příslušníků partyzánského praporu v Itálii

Příslušníci protektorátního Vládního vojska, kteří byli v závěru května 1944 odesláni do Itálie, se měli stát pomocnou…
...

Čestný odznak leteckého pluku 5

Čestný odznak leteckého pluku 5

V meziválečném období vznikla u československých leteckých pluků tradice zřizování neoficiálních plukovních odznaků. Popudem ke zřizování takovýchto…
...

Odznak odbojové skupiny „Bílá růže“

Odznak odbojové skupiny „Bílá růže“

O většině odbojových skupin působících na území Protektorátu Čechy a Morava se dochovaly pouze kusé určitější údaje,…
...

Pamětní odznak odbojové skupiny „K. O. S.“

Pamětní odznak odbojové skupiny „K. O. S.“

Řada obyvatel někdejší Československé republiky se po březnu 1939 nehodlala smířit s okupací, a tak již od…
...

Medaile Za zásluhy – 3. stupeň (Česká a Slovenská Federativní Republika)

Medaile Za zásluhy – 3. stupeň (Česká a Slovenská Federativní Republika)

Medaile Za zásluhy byla jedním z prvních vyznamenání zřízených po událostech roku 1989 a navazující obnově demokratického…
...

Pamětní plaketa stého výročí přísahy České družiny v Kyjevě.

Pamětní plaketa stého výročí přísahy České družiny v Kyjevě.

V souvislosti s dosud probíhajícím rozsáhlým projektem Legie 100 došlo k emisím pamětních medailí a plaket, které…
...

Pamětní medaile k 40. výročí přepadení četnické stanice v Habartově

Pamětní medaile k 40. výročí přepadení četnické stanice v Habartově

Rok 1938 se v československém příhraničí nesl v ovzduší trvalého napětí, provokací a příležitostných ozbrojených střetů příslušníků…
...

Vojenský a špitální řád sv. Lazara – třída komandér (CLJ)

Vojenský a špitální řád sv. Lazara – třída komandér (CLJ)

Řád rytířů svatého Lazara Jeruzalémského byl založen na sklonku 11. století ve Svaté zemi jako rytířský a…
...

Pamětní medaile odbojové skupiny Trávnice

Pamětní medaile odbojové skupiny Trávnice

Na území Protektorátu Čechy a Morava působil značný počet odbojových skupin, z nichž mnohé vojensky vystoupily až…
...

Pamětní medaile Národní revoluční armády Brno

Pamětní medaile Národní revoluční armády Brno

Od jara 1944 docházelo na území Protektorátu Čechy a Morava k přeformování různých odbojových skupin a rovněž…
...

Pamětní odznak ochránců barikád z Prahy XI – Žižkova

Pamětní odznak ochránců barikád z Prahy XI – Žižkova

Poté, co 5. května 1945 vypuklo v Praze povstání zahájené bojem o Československý rozhlas, začaly v různých…
...

Pamětní medaile 1. revolučního pluku Národních střeleckých gard

Pamětní medaile 1. revolučního pluku Národních střeleckých gard

Většina drobnějších pamětních ocenění se vztahem k domácímu odboji, která vznikala po roce 1945, se týkala buď…
...

Pamětní medaile bojovníků barikád ze Strašnic – Stará škola

Pamětní medaile bojovníků barikád ze Strašnic – Stará škola

Po ukončení druhé světové války vznikla v Československu řada pamětních a záslužných dekorací ve vztahu k jednotlivým…
...

Pamětní kříž odbojové organizace Černý lev

Pamětní kříž odbojové organizace Černý lev

Řada odbojových skupin a organizací zformovaných po březnové okupaci Československa v roce 1939 rozvíjela poměrně všestrannou činnost.…
...

Britský Řád lázně – II. třída vojenské skupiny, rytíř komandér

Britský Řád lázně – II. třída vojenské skupiny, rytíř komandér

Dvorský Řád lázně (The Most Honourable Order of the Bath) byl původně založen roku 1399 anglickým králem…
...

Pamětní odznak odbojové skupiny „Nejvyšší rada vojáků a pracujícího lidu“

Pamětní odznak odbojové skupiny „Nejvyšší rada vojáků a pracujícího lidu“

Většina českých domácích odbojových uskupení, založených krátce po okupaci v březnu 1939, byla dříve či později zasažena…
...

Plaketa dragounského pluku 10

Plaketa dragounského pluku 10

Dragounský pluk 10 byl zřízen počátkem roku 1936, kdy došlo k přejmenování někdejšího Jezdeckého pluku 10. Ten…
...

Pamětní kříž Weidmannovy západočeské odbojové skupiny – I. třída

Pamětní kříž Weidmannovy západočeské odbojové skupiny – I. třída

Poté, co v březnu roku 1939 vznikla po okupaci českých zemí odbojová organizace Obrana národa, začaly její…
...

Pamětní odznak 2. úkolového uskupení eFP v Litvě

Pamětní odznak 2. úkolového uskupení eFP v Litvě

S ohledem na výsledky jednání Varšavského summitu NATO z léta roku 2016 došlo k realizaci na tzv.…
...

1 2 3 4 5 33