Meteorologie

Meteorologická souprava MET-CH

Meteorologická souprava MET-CH

  Meteorologická souprava MET-CH byla používaná od konce padesátých let minulého století našim chemickým vojskem a Civilní obranou ke zjišťování meteorologických podmínek v místě předpokládaného chemického napadení. Soupravou byly například vybaveny i pozorovatelny CO, které hlásily na ústředí chemické nebezpečí a stav ovzduší. Meteorologické vybavení bylo umístěno v dřevěné okované khaki schránce s vnitřními přepážkami. […]

Aneroid Fuess

Aneroid Fuess

  Pro jednoduché a přesné měření atmosférického tlaku vzduchu byl za 2. světové války používán německý meteorologický přístroj s označením „Dosenbarometer“. Šlo o klasický krabicový tlakoměr (aneroid), ovšem upravený pro vojenské využití. Základem přístroje byla téměř vzduchoprázdná pružná kovová krabice (Vidieho krabice). Ta se změnou tlaku vzduchu stlačovala a roztahovala a tyto pohyby byly přenášeny […]

Augustův psychrometr s nomogramem

Augustův psychrometr s nomogramem

  Augustův psychrometr bylo zařízení pro zjišťování relativní vlhkosti vzduchu a skládalo se ze dvou stejných staničních teploměrů. Jednoho „suchého“ běžného a druhého „vlhkého“, jehož měřicí nádobka byla obalena mušelínovou punčoškou ponořenou do destilované vody. Tím se udržovala punčoška stále vlhká. Odpařování vody odnímalo měřící nádobce vlhkého teploměru teplo, takže ukazoval nižší teplotu, než teploměr […]

Polní meteorologická stanice PMK

Polní meteorologická stanice PMK

  Sovětská přenosná polní meteorologická stanice PMK (pochodnnyj meteorologičeskij komplet) byla určená ke zjišťování směru a síly větru, relativní vlhkosti vzduchu, teploty vzduchu a atmosférického tlaku v polních podmínkách. Stanice byla napájena suchou baterií a celý komplet byl uložen v jediné ocelové schránce. Ta zároveň nesla i centrální pult s přepínáním požadovaných parametrů. Šlo o […]

Automatická radiosonda DFR – Mars 32 K

Automatická radiosonda DFR – Mars 32 K

  Automatická radiosonda DFR – Mars 32 K byla určená k měření povětrnostních prvků ve volné atmosféře do výšky až 36 km. Spolupracovala s meteorologickým radiolokátorem RMS-1, vybaveným zařízením pro příjem a registraci hodnot vysílaných radiosondou. Zařízení bylo při výstupu unášeno balonem plněným vodíkem a během stoupání vysílalo informace o tlaku, teplotě a vlhkosti vzduchu, […]

Letecký barograf Richard

Letecký barograf Richard

  Jules Richard (1848–1930) byl francouzský vynálezce, fotograf a jemný mechanik, který si nechal již v roce 1880 patentovat záznamový barometr, jenž zapisoval změny tlaku vzduchu perem na papír přichycený na pomalu se otáčející svislý válec, poháněný hodinovým strojkem. Ve své firmě Société Richard Fréres (bratři Richardové) pak tyto barografy a ostatní přístroje léta úspěšně […]

Aneroid Metra 836

Aneroid Metra 836

  Pro přesné a jednoduché měření atmosférického tlaku vzduchu byl v minulosti často používán přístroj vinohradské firmy Metra. Jeho velkou výhodou bylo, že byl použitelný jak v laboratoři, tak v terénu. Základem přístroje byla téměř vzduchoprázdná pružná kovová krabice (Vidieho krabice). Ta se změnou tlaku vzduchu stlačovala a roztahovala a tyto pohyby byly přenášeny na […]

Anemometr N 188 A

Anemometr N 188 A

  Anemometr N 188 A byl určen k měření aktuální síly větru současně s možností signalizace dvou vybraných rychlostí. Připojením záznamníku bylo možné sílu větru i registrovat. V případě, že vítr dosahoval I. rychlosti rozsvítila se zelená kontrolní žárovka. Při dosažení II. rychlosti se rozsvítila červená varovná kontrolka. To mělo význam hlavně ve stavebnictví. Anemometr […]

Polní hypsometr

Polní hypsometr

  Hypsometr, neboli termobarometr byl velmi jednoduchý přístroj na měření atmosférického tlaku vzduchu. Ve válečných polních podmínkách bylo dosti problematické ošetřovat rtuťové staniční barometry, případně velice drahé aneroidy. Pro potřeby dělostřelectva, nebo letectva přitom bylo nutné znát aktuální tlak vzduchu. Měření atmosférického tlaku pomocí teploty nasycených par se zakládalo na prostém fyzikálním jevu, že pára […]

Model průběhu okluzní fronty

Model průběhu okluzní fronty

  Názorný model objasňující průběh spojení studené a teplé fronty v okluzní na synoptické mapě Evropy. Na mapě byly grafickými symboly vyznačeny meteorologické parametry ovzduší ve všech částech sledovaného území, tlaková pole a směry větrů. Pomocí tří vložených skel bylo znázorněno i výškové rozdělení vzduchové hmoty, včetně typů oblaků na jednotlivých rozhraních. Model v dřevěném […]

Pilotovací teodolit Hahn-Goerz

Pilotovací teodolit Hahn-Goerz

  Tento přístroj sloužil k pilotování meteorologických balonů při určování směru a síly větru ve výšce. Operátor se snažil udržet v okuláru vypuštěný balon a v pravidelných časových intervalech, které mu akusticky hlásily pilotovací hodiny, zaznamenával jeho souřadnice na kruhovém lokačním papíře speciální jehlou ovládanou bowdenovým lankem. Ze souvislé řady otvorů se pak daly určit […]

Ombrograf Ganser

Ombrograf Ganser

  Registrační srážkoměr (ombrograf) byl přístroj umožňující zjistit časový průběh deště a jeho intenzitu. Takzvaný Hellmanův ombrograf sváděl dešťovou vodu ze záchytné nádoby do svislého válce, v němž se zvedal plovák. S plovákem bylo spojeno záznamové pero, které zapisovalo průběh deště na papír upevněný na válci, otáčený hodinovým strojkem. Dosáhla-li voda určité výše, vyprázdnil se […]

Prachoměr Owens-Běhounek

Prachoměr Owens-Běhounek

  Prachoměry sloužily k zjišťování počtu kondenzačních jader v ovzduší, to jest mikroskopických částic, na kterých se při kondenzaci srážejí vodní páry. V roce 1922 sestrojil J. Owens přístroj, v němž se daly získávat částice na savý papír pomocí vývěvy. Toto Owensovo zařízení bylo posléze modifikováno akademikem Doc. Dr. Františkem Běhounkem (1898–1973), známým přírodovědcem a […]

Barograf Paulin

Barograf Paulin

  Horizontální barograf Paulin byl přístroj určený k zaznamenávání změn tlaku vzduchu v průběhu delšího časového období. Pracoval na principu roztahování Vidieho barometrických krabic (aneroidů) při změně tlaku. Pohyb aneroidů byl přenášen na jezdec, který perem činil záznam na vodorovně umístěný papír, posouvaný hodinovým strojkem.  Horizontální barografy sloužily především jako přesné statické přístroje, většinou v […]

Heliograf Campbell-Stokesův, výr. č. A 317

Heliograf Campbell-Stokesův, výr. č. A 317

  Kdo v minulosti navštívil některou stanici měřící meteorologické údaje, zcela jistě zaregistroval zvláštní přístroj připomínající magickou křišťálovou kouli. Nejednalo se o věšteckou pomůcku, ale o kalorický slunoměr – heliograf Campbell-Stokesův. Ten byl kdysi nejrozšířenějším přístrojem svého druhu pomáhající zaznamenat délku slunečního svitu. První model byl sestrojen již v roce 1853. Používal masivní skleněné koule […]

1 2

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha