Ruční palné zbraně do roku 1870

Pár pistolí s perkusním zámkem, firma A. Ch. Kehlner´s Neffe, Praha, kolem 1850

Pár pistolí s perkusním zámkem, firma A. Ch. Kehlner´s Neffe, Praha, kolem 1850

  V 19. století se stávalo, že nový majitel puškařské dílny, ať již šlo o rodinného příslušníka či cizí osobu, ponechal firmě název svého předchůdce a i na zbraních zachoval dosavadní značení, jež bylo zárukou kvality a prodejního úspěchu. Často se ve značení objevuje příbuzenský vztah k původnímu majiteli firmy, jehož výrobky si získaly proslulost. […]

Pistole s francouzským křesadlovým zámkem, L. Becher mladší, Karlovy Vary, kolem 1770

Pistole s francouzským křesadlovým zámkem, L. Becher mladší, Karlovy Vary, kolem 1770

  Karlovarští Becherové byli příslušníky silného puškařského cechu, jemuž svým významem mohl v průběhu 18. století konkurovat snad jedině puškařský cech pražský. Nejstarší zachovaná cechovní kniha karlovarských puškařů začíná rokem 1673 a můžeme z ní vyčíst, že cechovní schůze se konaly jednou za čtvrt roku a účastnili se jich povinně všichni puškařští mistři, tovaryši jen […]

Pár pistolí s vodotěsnými kolečkovými zámky, Lafontaine, Monacké knížectví, 1642

Pár pistolí s vodotěsnými kolečkovými zámky, Lafontaine, Monacké knížectví, 1642

  Vedle obvyklých kolečkových zámků se v nevelkém množství objevily i různé odlišné konstrukce. Jedním z nich byl i „vodotěsný“ kolečkový zámek, jenž měl zabránit zvlhnutí střelného prachu na pánvičce a uchovat zbraň funkční i za nepříznivého počasí. Křesací kámen je upevněn ve sklopném krytu pánvičky, jenž zde současně slouží jako kohout. Osa kolečka určená […]

Pistole – větrovka, Mathias Wider, Litovel, konec 18. století

Pistole – větrovka, Mathias Wider, Litovel, konec 18. století

  Existují pušky a pistole, vnějším vzhledem téměř shodné s palnými zbraněmi, ale mezi palné zbraně nepatřící, protože v nich střelu neuvádí do pohybu energie vzniklá hořením střelného prachu, ale tlak vzduchu. Vedle vzduchovek, u nichž vzniká stlačený vzduch až v okamžiku výstřelu, se zejména v 19. století rozšířily také větrovky, u nichž byl vzduch […]

Prachovnice mušketýrská, 17. století

Prachovnice mušketýrská, 17. století

  Od samého počátku existence palných zbraní byla s jejich užíváním a údržbou spojena řada dalších předmětů. Až do 19. století byla naprostá většina pušek i pistolí nabíjena zepředu a střelec musel do své zbraně vložit střelu, střelný prach i prostředek k jeho vznícení odděleně. Střelný prach byl původně nošen v koženém váčku, od 16. […]

Kleště k lití střel, 19. století

Kleště k lití střel, 19. století

  Důležitým doplňkem palné zbraně byly kleště na lití střel, neboť až do standardizace ráží v 19. století potřebovala každá individuálně vyrobená zbraň střelu zhotovenou v kleštích, u nichž rozměry střely odpovídaly vývrtu hlavně. Původně se v kleštích odlévaly kule, v závěrečném období předovek v 19. století vznikly i kleště na odlévání zašpičatělých (biogiválních) střel. […]

Prachovnice lovecká, Německo, kolem 1840

Prachovnice lovecká, Německo, kolem 1840

  Až do druhé poloviny 19. století, kdy se prosadilo používání jednotných nábojů, museli všichni lovci mít ve své výzbroji prachovnice. V tomto období již měla převážná část prachovnic dávkovací zařízení, které umožňovalo před nasypáním do hlavně odměřit v násypné trubici různě velké, předem stanovené množství střelného prachu. Hruškovité tělo z rohoviny, mosazné kování. Na […]

Kulovnice s kolečkovým zámkem – těšínka, Slezsko, kolem 1650

Kulovnice s kolečkovým zámkem – těšínka, Slezsko, kolem 1650

  Těšínky jsou lehké lovecké pušky, jejichž název pochází od města Těšín. Byly vyráběny ve Slezsku, ale i jinde, od konce 16. století a po celé 17. století. Mají kolečkový zámek s vnějším mechanismem (bicí pružina není uložena za zámkovou desku), což byla v době jejich výroby již zastaralá a u jiných typů palných zbraní […]

Lovecký oštěp kombinovaný s pistolemi s kolečkovým zámkem, střední Evropa, kolem 1550

Lovecký oštěp kombinovaný s pistolemi s kolečkovým zámkem, střední Evropa, kolem 1550

  Rozvoj palných zbraní v 16. století umožnil jejich vkomponování do předmětů s odlišnou funkcí. Kombinované zbraně si získaly značnou oblibu zejména v 16. a 17. století. V tomto případě je bodná funkce loveckého oštěpu doplněna možností výstřelu ze dvou pistolí s kolečkovým zámkem o celkové délce 240 mm. Listový hrot oštěpu má uprostřed široké […]

Pistole – kozlice se dvěma kolečkovými zámky, W. Danner a H. Stopler st., Norimberk, kolem 1550

Pistole – kozlice se dvěma kolečkovými zámky, W. Danner a H. Stopler st., Norimberk, kolem 1550

  Pistole se dvěma hlavněmi nad sebou a se dvěma kolečkovými zámky s kohouty umístěnými proti sobě má dřevěné pažbení bohatě vyloženo bílou kostí. Mezi výzdobnými motivy jsou mužské i ženské postavy, rostlinné ornamenty, psi honící lišky a zajíce aj. Na levé straně pistole je hák sloužící k upevnění zbraně na opasek. Na horní hlavni […]

Americký revolver Allen & Wheelock kapesní (1858)

Americký revolver Allen & Wheelock kapesní (1858)

Stejně jako jiné americké společnosti i firma Allen & Wheelock vyráběla revolvery shodné koncepce jako modely armádní, námořní a kapesní v závislosti na ráži a velikosti zbraně. Její výrobky měly uzavřený rám, boční kohout (později středový) a odklopný lučík byl součástí nabíjecí páky. Konstrukce byla založena na patentech Ethana Allena, spolumajitelem firmy byl jeho švagr Thomas […]

Lovecký tesák kombinovaný s pistolí s křesadlovým zámkem, střední Evropa, kolem 1740

Lovecký tesák kombinovaný s pistolí s křesadlovým zámkem, střední Evropa, kolem 1740

  Mezi loveckými i vojenskými zbraněmi se vyskytují také zbraně kombinované, spojující v jednom exempláři zbraň chladnou a palnou. U loveckých zbraní jsou to nejčastěji tesáky kombinované s pistolí. Ty mohly být využity v případě, kdy štvaný kus ještě nebyl zraněn smrtelně a lovec se s jejich pomocí mohl účinně bránit před útokem zraněním rozzuřeného […]

Pruský revolver vzor 1850

Pruský revolver vzor 1850

  První prototyp jehlovky – palné zbraně, u níž ke vznícení perkusní zápalky není nutný úder kohoutu na celou její plochu, ale pouhé bodnutí jehlovým úderníkem, sestrojil Johann Nikolaus Dreyse (1787−1867) již v roce 1827 a v dubnu 1828 na její konstrukci obdržel patent. Vedle řady dlouhých vojenských a loveckých předovek i zadovek vyráběla Dreyseho […]

Puška s perkusním zámkem – opakovačka s kruhovým zásobníkem, Londýn, 1842

Puška s perkusním zámkem – opakovačka s kruhovým zásobníkem, Londýn, 1842

  Konstrukčně zajímavou zbraní je perkusní opakovačka s kruhovým, horizontálním zásobníkem. K nabití zbraně je třeba zásobník vyjmout, což je možné po vyklopení můstku pouzdra směrem nahoru. Zásobník má sedm komor nabíjených z boku, zápalky se na pistony nasazují zdola. Zbraň má spodní kohout a odnímatelné hlaviště pažby. Pistoli této konstrukce patentoval v USA roku […]

Rakouská pistole vzor 1798

Rakouská pistole vzor 1798

  Po zahájení válek s revoluční Francií se záhy projevila převaha vynikající francouzské pěchotní pušky vzor 1777, jež se v následujícím období stala předlohou při přezbrojování řady dalších evropských armád. Rakouské velení sestavilo po válce první protifrancouzské koalice (1792–1797) zbrojní komisi, jíž předsedal polní podmaršálek Leopold Freiherr von Unterberger (1734–1818). Komise rozpracovala projekt moderních ručních […]

1 2 3 8

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha