Ruční palné zbraně do roku 1870

Kozlice broková s francouzským křesadlovým zámkem, D. Wacholt, Bratislava, 1. čtvrtina 18. století

Kozlice broková s francouzským křesadlovým zámkem, D. Wacholt, Bratislava, 1. čtvrtina 18. století

  Víceranové lovecké zbraně se v malém množství objevily již v 16. století. U vícehlavňových zbraní značně vzrůstala jejich hmotnost, pro lovecké účely byly proto přijatelné především dvouhlavňové pušky, i když se vyskytují i exempláře s větším počtem hlavní. Ve starších dobách naprosto převažovaly jednohlavňové lovecké pušky, a pokud se vyskytly zbraně dvouhlavňové, jednalo se […]

Dvojka se skříňkovým zámkem, A. V. Lebeda, Praha, kolem 1840

Dvojka se skříňkovým zámkem, A. V. Lebeda, Praha, kolem 1840

  Z dílny nejslavnějšího českého puškaře 19. století Antonína Vincence Lebedy (1798−1857) pochází tato dvojka s novým typem perkusního zámku, tzv. zámkem skříňkovým. Lebeda na tuto konstrukci získal v roce 1829 pětileté privilegium, vlastně první patent udělený v Čechách v oboru puškařství. Sestrojil jej v době svého dlouhodobého pobytu v nemocnici poté, co byl roku […]

Pistole dvouhlavňová se dvěma křesadlovými zámky, C. Niquet, kolem 1740

Pistole dvouhlavňová se dvěma křesadlovými zámky, C. Niquet, kolem 1740

  Malá kapesní pistole (hmotnost pouze 250 g) má nad sebou dvě odšroubovatelné hlavně. Pistole je opatřena dvěma křesadlovými zámky – pravým pro horní, levým pro dolní hlaveň. Spouště jsou bez lučíku. Mosazná rukojeť, nábojové komory a zámky jsou zdobeny ornamentální rytinou, zprava je značení „CLAUDE NIQUET“. Claude Niquet (1692–1764) pocházel z rodiny známých lutyšských […]

Puška revolverová s křesadlovým zámkem, Čechy, konec 17. století

Puška revolverová s křesadlovým zámkem, Čechy, konec 17. století

  František Antonín hrabě Sporck, člen českého místodržitelství, majitel panství Lysá, Kuks a Konojedy, patřil ve své době k největším milovníkům a propagátorům myslivosti a parforsních honů v Čechách. Podporoval lesnictví, chov zvěře, byl však i mecenášem hudby, divadla a výtvarného umění. Roku 1695 založil lovecký řád, jemuž dal jméno po jednom z patronů myslivosti […]

Pár pistolí s křesadlovým zámkem, G. Merli, Ferrara, kolem 1770

Pár pistolí s křesadlovým zámkem, G. Merli, Ferrara, kolem 1770

  Giuseppe Merli je puškař zatím neobjevený v písemných dokumentech a jeho jméno je známo pouze ze signatur zbraní, převážně křesadlových pistolí. Měl působit ve Ferraře kolem roku 1780, vyobrazené pistole se zdají být o něco starší. Zámková deska je značena jménem výrobce bez místa jeho působení. Pár pistolí má sice podobnou, ne však zcela […]

Pruská hradební puška, kolem 1750

Pruská hradební puška, kolem 1750

  Hradební pušky, používané po dlouhá staletí při obraně měst a vojenských pevností, jsou svými rozměry, konstrukcí a způsobem použití někde mezi pěchotními puškami a lehkými děly. Dobývání měst a vojenských pevností, vznikajících v 17. a 18. století, bylo trvalou součástí vojenských konfliktů a při obraně těchto objektů měly hradební pušky nezastupitelnou úlohu. Byly to […]

Saská jezdecká pistole s křesadlovým zámkem, kolem 1765

Saská jezdecká pistole s křesadlovým zámkem, kolem 1765

  Když 9. září 1756, v prvním roce tzv. sedmileté války (1756–1763), obsadili Prusové saské hlavní město Drážďany, odebrali z drážďanské zbrojnice mimo jiné také 13 121 párů pistolí, které pak využili pro potřeby vlastní armády. Tuto ztrátu muselo Sasko po skončení války nahradit novými zbraněmi. Již v prosinci 1763 nabídl dodávky pistolí pro saskou […]

Saská jezdecká karabina vzor 1865

Saská jezdecká karabina vzor 1865

  Saská jezdecká karabina je bezpochyby nejméně známou zbraní, která se na našem území ve výzbroji armád objevila za prusko-rakouské války roku 1866. Jde o perkusní jednorannou zadovku s válcovým otáčivým závěrem, která je upravenou variantou konstrukce, jejímž autorem byl Angličan William Terry. V odborné literatuře je někdy saská karabina označována jako systém Drechsler. R. […]

Pistole s křesadlovým zámkem, D. Zanoni, Brescia, kolem 1730

Pistole s křesadlovým zámkem, D. Zanoni, Brescia, kolem 1730

  Diego Zanoni, jehož signatura je na zámkové desce pistole, se narodil v roce 1689 a v písemných pramenech je připomínán v letech 1720–1743. Zdá se, že byl spíše obchodníkem se zbraněmi než výrobcem. Zachovalo se větší množství jím značených zbraní (Zanoni nebo Zanone) z první poloviny 18. století, většinou průměrné kvality. Převažují mezi nimi […]

Lovecká brašna, střední Evropa, konec 19. století

Lovecká brašna, střední Evropa, konec 19. století

  K lovecké nebo myslivecké profesi patřila vedle tesáku nebo lovecké pušky ještě celá řada typických a pro úspěšný lov nezbytných doplňků. Od počátku užívání palných zbraní k loveckým účelům musel lovec při své výpravě za kořistí nosit s sebou celou řadu různých pomůcek. K tomu, aby mohl svou zbraň nabít a připravit k výstřelu, […]

Jednuška s křesadlovým zámkem, Německo, kolem 1690

Jednuška s křesadlovým zámkem, Německo, kolem 1690

  Brokovnice má na hlavni štítek s vavřínovými listy a písmeny „HN/S“, výrobce používající tento monogram však není znám. Zámková deska je značena „A ZELLA“, pochází tedy ze známého německého střediska výroby palných zbraní, ležícího v těsné blízkosti města Suhl, výrobou palných zbraní ještě proslulejšího. Zbraň pochází z doby, kdy pušky a pistole již byly […]

Pár dvouhlavňových pistolí s křesadlovým zámkem, J. Penel, kolem 1735

Pár dvouhlavňových pistolí s křesadlovým zámkem, J. Penel, kolem 1735

  Předkládané dvouhlavňové pistole jsou ukázkou puškařské práce nadprůměrné kvality, zdobnosti a okázalosti, a byly zhotoveny pro významného a bohatého zákazníka. Reprezentovaly svého majitele, jeho životní styl i postavení ve společnosti. Hlavňové svazky obou pistolí vynikají dekorativně působivým spojením modřeného povrchu s technikou tausovaného dekoru a signaturou ze zlatého drátku, které vystupují nad povrch. Jsou […]

Pár pistolí s křesadlovým zámkem v kazetě s příslušenstvím, J. Ch. Kuchenreiter, kolem 1805

Pár pistolí s křesadlovým zámkem v kazetě s příslušenstvím, J. Ch. Kuchenreiter, kolem 1805

  V kazetě uložené párové pistole bývají zpravidla pokládány za soubojové zbraně, ale mohou to být i pistole cestovní či terčové. I pistole Johanna Christopha Kuchenreitera mají řadu rysů nevyskytujících se u soubojových zbraní – spoušť je vybavena napínáčkem, hledí má jeden pevný a dva sklopné plátky, štítek s erbem (na krku pažby shora) lze […]

Pruská pěchotní puška vzor 1723

Pruská pěchotní puška vzor 1723

  Pruská pěchotní puška má zámkovou desku značenou „POTZDAM MAGAZ/S. et D.“. Byla tedy vyrobena v postupimské manufaktuře, zřízené roku 1722 pod vedením Splittbergera a Dauna, jejichž signatura S et D se na vyráběných zbraních používala až do roku 1774. Na krku pažby je mosazný štítek s monogramem krále Friedricha Wilhelma (FWR = Friedrich Wilhelm […]

Puška revolverová s křesadlovým zámkem, Christoph Ludwig, Vrchlabí, kolem 1690

Puška revolverová s křesadlovým zámkem, Christoph Ludwig, Vrchlabí, kolem 1690

  K zrychlení palby pušek a pistolí vymýšleli puškaři opakovačky různých konstrukcí a některé z nich měly v nevelkém rozsahu i úspěch. Nejrozšířenějším a nejspolehlivějším systémem však stále zůstával revolverový princip, vyskytující se mezi historickými zbraněmi spíše u pušek než u pistolí. Válec revolverových pušek míval 3-9 komor, jež bylo většinou nutné otáčet ručně. Vyobrazená […]

1 2 3 10

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha