Ruční palné zbraně do roku 1870

Pár pistolí s křesadlovým zámkem, G. Merli, Ferrara, kolem 1770

Pár pistolí s křesadlovým zámkem, G. Merli, Ferrara, kolem 1770

  Giuseppe Merli je puškař zatím neobjevený v písemných dokumentech a jeho jméno je známo pouze ze signatur zbraní, převážně křesadlových pistolí. Měl působit ve Ferraře kolem roku 1780, vyobrazené pistole se zdají být o něco starší. Zámková deska je značena jménem výrobce bez místa jeho působení. Pár pistolí má sice podobnou, ne však zcela […]

Pruská hradební puška, kolem 1750

Pruská hradební puška, kolem 1750

  Hradební pušky, používané po dlouhá staletí při obraně měst a vojenských pevností, jsou svými rozměry, konstrukcí a způsobem použití někde mezi pěchotními puškami a lehkými děly. Dobývání měst a vojenských pevností, vznikajících v 17. a 18. století, bylo trvalou součástí vojenských konfliktů a při obraně těchto objektů měly hradební pušky nezastupitelnou úlohu. Byly to […]

Saská jezdecká pistole s křesadlovým zámkem, kolem 1765

Saská jezdecká pistole s křesadlovým zámkem, kolem 1765

  Když 9. září 1756, v prvním roce tzv. sedmileté války (1756–1763), obsadili Prusové saské hlavní město Drážďany, odebrali z drážďanské zbrojnice mimo jiné také 13 121 párů pistolí, které pak využili pro potřeby vlastní armády. Tuto ztrátu muselo Sasko po skončení války nahradit novými zbraněmi. Již v prosinci 1763 nabídl dodávky pistolí pro saskou […]

Saská jezdecká karabina vzor 1865

Saská jezdecká karabina vzor 1865

  Saská jezdecká karabina je bezpochyby nejméně známou zbraní, která se na našem území ve výzbroji armád objevila za prusko-rakouské války roku 1866. Jde o perkusní jednorannou zadovku s válcovým otáčivým závěrem, která je upravenou variantou konstrukce, jejímž autorem byl Angličan William Terry. V odborné literatuře je někdy saská karabina označována jako systém Drechsler. R. […]

Pistole s křesadlovým zámkem, D. Zanoni, Brescia, kolem 1730

Pistole s křesadlovým zámkem, D. Zanoni, Brescia, kolem 1730

  Diego Zanoni, jehož signatura je na zámkové desce pistole, se narodil v roce 1689 a v písemných pramenech je připomínán v letech 1720–1743. Zdá se, že byl spíše obchodníkem se zbraněmi než výrobcem. Zachovalo se větší množství jím značených zbraní (Zanoni nebo Zanone) z první poloviny 18. století, většinou průměrné kvality. Převažují mezi nimi […]

Lovecká brašna, střední Evropa, konec 19. století

Lovecká brašna, střední Evropa, konec 19. století

  K lovecké nebo myslivecké profesi patřila vedle tesáku nebo lovecké pušky ještě celá řada typických a pro úspěšný lov nezbytných doplňků. Od počátku užívání palných zbraní k loveckým účelům musel lovec při své výpravě za kořistí nosit s sebou celou řadu různých pomůcek. K tomu, aby mohl svou zbraň nabít a připravit k výstřelu, […]

Jednuška s křesadlovým zámkem, Německo, kolem 1690

Jednuška s křesadlovým zámkem, Německo, kolem 1690

  Brokovnice má na hlavni štítek s vavřínovými listy a písmeny „HN/S“, výrobce používající tento monogram však není znám. Zámková deska je značena „A ZELLA“, pochází tedy ze známého německého střediska výroby palných zbraní, ležícího v těsné blízkosti města Suhl, výrobou palných zbraní ještě proslulejšího. Zbraň pochází z doby, kdy pušky a pistole již byly […]

Pár dvouhlavňových pistolí s křesadlovým zámkem, J. Penel, kolem 1735

Pár dvouhlavňových pistolí s křesadlovým zámkem, J. Penel, kolem 1735

  Předkládané dvouhlavňové pistole jsou ukázkou puškařské práce nadprůměrné kvality, zdobnosti a okázalosti, a byly zhotoveny pro významného a bohatého zákazníka. Reprezentovaly svého majitele, jeho životní styl i postavení ve společnosti. Hlavňové svazky obou pistolí vynikají dekorativně působivým spojením modřeného povrchu s technikou tausovaného dekoru a signaturou ze zlatého drátku, které vystupují nad povrch. Jsou […]

Pár pistolí s křesadlovým zámkem v kazetě s příslušenstvím, J. Ch. Kuchenreiter, kolem 1805

Pár pistolí s křesadlovým zámkem v kazetě s příslušenstvím, J. Ch. Kuchenreiter, kolem 1805

  V kazetě uložené párové pistole bývají zpravidla pokládány za soubojové zbraně, ale mohou to být i pistole cestovní či terčové. I pistole Johanna Christopha Kuchenreitera mají řadu rysů nevyskytujících se u soubojových zbraní – spoušť je vybavena napínáčkem, hledí má jeden pevný a dva sklopné plátky, štítek s erbem (na krku pažby shora) lze […]

Pruská pěchotní puška vzor 1723

Pruská pěchotní puška vzor 1723

  Pruská pěchotní puška má zámkovou desku značenou „POTZDAM MAGAZ/S. et D.“. Byla tedy vyrobena v postupimské manufaktuře, zřízené roku 1722 pod vedením Splittbergera a Dauna, jejichž signatura S et D se na vyráběných zbraních používala až do roku 1774. Na krku pažby je mosazný štítek s monogramem krále Friedricha Wilhelma (FWR = Friedrich Wilhelm […]

Puška revolverová s křesadlovým zámkem, Christoph Ludwig, Vrchlabí, kolem 1690

Puška revolverová s křesadlovým zámkem, Christoph Ludwig, Vrchlabí, kolem 1690

  K zrychlení palby pušek a pistolí vymýšleli puškaři opakovačky různých konstrukcí a některé z nich měly v nevelkém rozsahu i úspěch. Nejrozšířenějším a nejspolehlivějším systémem však stále zůstával revolverový princip, vyskytující se mezi historickými zbraněmi spíše u pušek než u pistolí. Válec revolverových pušek míval 3-9 komor, jež bylo většinou nutné otáčet ručně. Vyobrazená […]

Pistole s katalánským zámkem, Ripoll (?), konec 17. století

Pistole s katalánským zámkem, Ripoll (?), konec 17. století

  Katalánský (španělský) křesadlový zámek se používal nejen ve Španělsku a Portugalsku, ale také v okruhu celého Středomoří. Rovněž v Itálii, zejména však v její jižní části, jež byla po dlouhé období politicky svázána se Španělskem, byl tento zámek mimořádně oblíben, a to u orientálních zbraní z Osmanské říše, Balkánu i z dalších oblastí. Malé […]

Pistole opakovací s křesadlovým zámkem, Berselli Bologna, kolem 1690

Pistole opakovací s křesadlovým zámkem, Berselli Bologna, kolem 1690

  Koncem 17. a v 18. století se značně rozšířily opakovací pušky a pistole, za jejichž konstruktéry jsou pokládáni italští puškaři Lorenzoni nebo Berselli, ale také jiní puškaři italského či zahraničního původu, z nichž někteří se sami označovali za vynálezce tohoto systému. V pažbě pušky nebo v rukojeti pistole jsou umístěny dva trubicovité zásobníky na […]

Pistole s kolečkovým zámkem, Německo, konec 16. století

Pistole s kolečkovým zámkem, Německo, konec 16. století

  Jezdecké pistole s kolečkovým zámkem, jejichž dřevěná rukojeť je zakončena mohutnou kulovitou hlavicí, jsou nazývány „puffer“. Ve střední Evropě se vyráběly v období let 1580–1600. Kulovitá hlavice sloužila k lepšímu uchopení pistole a k vytažení ze sedlového pouzdra rukou v železné rukavici. Po výstřelu pak pistole držená za ústí hlavně mohla sloužit jako bicí […]

Jednuška systému Console, F. Fruhwirth, Vídeň, kolem 1835

Jednuška systému Console, F. Fruhwirth, Vídeň, kolem 1835

  Ital Giuseppe Console byl představeným c. k. kolkovního úřadu v Miláně (Milánsko bylo v letech 1815–1859 součástí habsburského státu), též majitelem statku, ale vyučen byl mechanikem a soustavně se zabýval vylepšováním palných zbraní. V roce 1833 nabídl rakouské armádě svůj perkusní zámek, u něhož byl zápalný prostředek uložen v malé trubičce (podobný systém sestrojil […]

1 2 3 10

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha