Stejnokroje a výstroj

Americká blůza bojového stejnokroje, 2016

Americká blůza bojového stejnokroje, 2016

  V souvislosti s bojovým nasazením v Afghánistánu se začala americká armáda zabývat vývojem vhodného maskovacího potisku pro stejnokroje vojáků. Stávající maskovací schéma UCP (Universal Camouflage Pattern) používané na stejnokrojích se zejména v „zelených“ oblastech země ukázalo jako nevyhovující. V roce 2010 tak došlo k zavedení maskovacího potisku Multicam, který vyvinula společnost Crye Precision a […]

Americká torba M36, 1942

Americká torba M36, 1942

  V letech II. světové války byl součástí základní výstroje amerického pěšáka batoh M1928, vycházející s minimálními změnami z batohu M1910. Ten měl celorozepínací konstrukci, která po sbalení neumožňovala rychlý přístup k nesené výstroji. Pro svou nepraktičnost byl u některých jednotek (známým případem jsou výsadkové divize) nahrazován torbou M36, která umožňovala nošení na nosném řemení […]

Pouzdro na československou pistoli vz. 22, 1924

Pouzdro na československou pistoli vz. 22, 1924

  Sbírka VHÚ obsahuje i unikátní kolekci původních vzorů stejnokrojových a výstrojních součástek předválečné československé armády. Příkladem je i prezentované pouzdro na pistoli vz. 22. Po zavedení pistolí vz. 22 se problém pouzder řešil zpočátku adaptací stávajících revolverových a pistolových pouzder někdejší rakousko-uherské armády, které se nacházely u jednotlivých útvarů a ústavů. V roce 1924 […]

Boty Oldřicha Pechala, 1942

Boty Oldřicha Pechala, 1942

  Předměty po československých parašutistech, vysazených během II. světové války do okupované vlasti, patří mezi nejcennější součásti sbírky VHÚ. Představované šněrovací boty patřily nadporučíku Oldřichu Pechalovi, veliteli výsadku Zinc. Výrobcem bot byla anglická firma Bostock and Son, která sídlila od počátku 19. století ve městě Stafford. Pod značkou LOTUS se pak tyto boty vyráběly od […]

Britský nátělník pro tělovýchovné instruktory, 2000

Britský nátělník pro tělovýchovné instruktory, 2000

  V britské armádě má tradičně významnou roli tělesná výchova. Již v roce 1860 byl zřízen Army Gymnastic Staff, který postupně prošel několika přeměnami názvu a složení. V moderní podobě pak existuje od roku 1940. Vysoké fyzické nároky kladené na instruktory tělovýchovy se projevují i v jejich úspěších na nejrůznějších sportovních kláních, včetně olympijských her. […]

Český rukávový znak roty bezpilotních prostředků, 2019

Český rukávový znak roty bezpilotních prostředků, 2019

  Součástí prostějovského 102. průzkumného praporu je i Rota bezpilotních průzkumných prostředků (rbpzp). Z roty se pravidelně vyčleňuje Tým malých bezpilotních průzkumných prostředků, který působí od roku 2016 v rámci jednotlivých rotací na základně Bagram v Afghánistánu. Vzhledem ke stále vzrůstající potřebě používání dronů, bude rota k 1. lednu 2020 rozšířena na 533. prapor bezpilotních […]

Vycházkový odznak pro útočníky, Československo, 30. léta 20. století

Vycházkový odznak pro útočníky, Československo, 30. léta 20. století

  Od roku 1920 byly do československé armády zaváděny rukávové odznaky, které označovaly příslušnost ke specializované setnině či přidělenou odbornost. Odznaky měly jednotný vzhled- vždy se jednalo o soukenný kruh o průměru 6,5 cm s našitým zjednodušeným symbolem příslušné specializace. Nosily se našité na záloktí levého rukávu blůzy či pláště. Autorem návrhu jednotlivých motivů byl […]

Nárameník četaře aspiranta délesloužícího, Československo, 30. léta 20. století

Nárameník četaře aspiranta délesloužícího, Československo, 30. léta 20. století

  Odznaky frekventantů pro výchovu důstojníků byly zřízeny Věcním věstníkem MNO č. 471 z roku 1922. Frekventanti nosili až do praktické zkoušky stříbrnou, 3 mm širokou sutašku na vnější straně výložkové soukenné podložky na ramenních páskách. Hodnost, které dosáhli, se označovala stejně, jako v případě mužstva. Úspěšně vykonanou zkouškou praktickou získali druhou sutašku na vnitřní […]

Blůza majora dělostřelectva, 1947

Blůza majora dělostřelectva, 1947

  Britské polní stejnokroje, tzv. battledressy, se staly symbolem čs. zahraničního odboje v letech II. světové války. Až do roku 1950 se však hojně používaly i v československé armádě. Velmi populární byly mezi vojáky, kteří se zahraničního odboje účastnili. Představovaná blůza patřila Antonínu Pokornému (1. 12. 1914 – 18. 5. 1953). Po absolvování reálného gymnázia […]

Protichemický obal na doklady, Velká Británie, 1941

Protichemický obal na doklady, Velká Británie, 1941

  V prvních letech II. světové války se jednotlivé bojující armády důsledně připravovaly na možnost použití chemických zbraní protivníkem. To se projevilo i ve výstroji vojáků, kde byla nezbytnou součástí plynová maska a další prostředky ochrany, jako např. pláštěnky či jednoduché detekční prvky. Jednou z menších protichemických pomůcek byl obal na doklady, používaný od začátku […]

Odznak pro štábní setniny divisních velitelství, Československo, 1919

Odznak pro štábní setniny divisních velitelství, Československo, 1919

  V souvislosti se zavedením nového stejnokrojového předpisu v srpnu 1919 došlo k výrazné změně stejnokrojů a jejich odlišení od původních rakousko-uherských. Nově byly zavedeny i rukávové odznaky pro odbornosti a specializované útvary. Odznaky nejčastěji kruhového tvaru byly pro mužstvo ražené z bílého kovu, pro důstojníky, praporčíky a gážisty bez hodnostní třídy vyšívané na khaki […]

Americká jídelní miska československého legionáře, 1920

Americká jídelní miska československého legionáře, 1920

  Jedním z typických suvenýrů československých legionářů z Ruska jsou individuálně zdobené jídelní misky. Hliníkové jídelní nádobí se k československým vojákům dostalo v rámci dodávek americké výstroje. Původní označení misek bylo M1910 a byly určené pro nošení v horní kapse americké torby M1910. Zatímco řada další výstrojních a výzbrojních součástek zůstala po návratu legií v […]

Blůza Václava Málka, Velká Británie, 1945

Blůza Václava Málka, Velká Británie, 1945

  Blůza britského stejnokroje (Battledress) s hodností kapitána představuje poměrně zajímavou variantu poválečného vycházkového stejnokroje. Zapínání límce bylo upraveno na trvalou rozhalenku a celá blůza byla zmenšena z největší dostupné britské velikosti (Size 18) kvůli elegantnějšímu střihu. Atraktivitu předmětu umocňují stužky vyznamenání, vzácná varianta rukávového označení brigády (sítotisk na filcovém podkladu), privátně pořízené označení parašutistů […]

Vycházkový pás pro důstojníky, ČSR, 1930

Vycházkový pás pro důstojníky, ČSR, 1930

  V souvislosti se zásadní přeměnou stejnokroje československé armády v únoru 1930, byl zaveden nový vycházkový pás. Byl určen v různých variantách pro rotmistry, důstojníky a generály. Došlo tak k nahrazení původního vycházkového pásu, který musel být v případě nošení šavle doplněn opasníkem, tedy druhým samostatným opaskem. Nový pás byl opatřen závěsným řemínkem, na kterém […]

Nárameníková stuha, Československo, 50. léta.

Nárameníková stuha, Československo, 50. léta.

  Pozvolná sovětizace stejnokroje československé armády vyústila v prosinci 1950 k představení zcela nového hodnostního označení a dalších prvků, které vzápětí kodifikoval stejnokrojový předpis, vydaný k 1. 1. 1951. Hlavní změny se týkaly hodnostního označení a nárameníků. Sovětský systém byl poměrně důmyslný a z nárameníku bylo možné kromě hodnosti vojáka určit i jeho příslušnost k […]

1 2 3 16

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha