Stejnokroje a výstroj

Československý vycházkový nárameník generála, 20. léta 20. stol.

Československý vycházkový nárameník generála, 20. léta 20. stol.

  V roce 1924 byla v československé armádě zavedena řada doplňků, které měly odlišit vycházkový stejnokroj od běžného služebního. Pro gážisty se tak zaváděly stříbrné knoflíky namísto mořených, či honosné vycházkové nárameníky. Pro generály byly předepsány knoflíky a další doplňky zlaté. V popisu ramenních pásek je uvedeno: „Ramenní pásky na vycházkové bluze jsou z výložkového […]

Československá vycházková čepice, 1945

Československá vycházková čepice, 1945

  Po II. světové válce se podoba československého vojenského stejnokroje částečně podobala předválečnému, částečně však zapůsobily i zahraniční vlivy. V případě vycházkové čepice jde o úpravu předválečné, s britskou (nepřiznanou) inspirací. Stejnokrojový předpis, vydaný 1. prosince 1945 (Věcní věstník MNO č. 512/45), uvádí následující popis vycházkové čepice: „ Vycházková čepice je ze sukna nebo z […]

Britská torba, 1945

Britská torba, 1945

  Příslušníci Čs. samostatné obrněné brigády ve Velké Británii byli vybaveni kompletní britskou výstrojí. Důmyslný popruhový nosný systém Patt. 37 se skládal z řady součástek, které umožňovaly různé způsoby použití. Nejstarším prvkem této výstroje byla torba, která pocházela již ze systému Patt. 08, používaného během 1. světové války. Nově byly zavedeny nosné popruhy tvaru písmene […]

Stuha československého loďstva, 1919

Stuha československého loďstva, 1919

  Pro říční loďstvo nového československého státu byla v srpnu 1919 stanovena předpisem podoba stejnokroje. Ten vycházel z tradičních námořnických oděvů. Čapka pro lodní mužstvo tvarově odpovídala původní pokrývce hlavy rakousko-uherského námořnictva. Byla vyrobena z tmavomodrého sukna s podšívkou, v letních měsících mohla být opatřena bílým bavlněným povlakem. Na horní části se nosil ražený tombakový […]

Blůza četaře, Velká Británie, 1945

Blůza četaře, Velká Británie, 1945

  Blůza stejnokroje je vyrobena z vlněného sukna hnědozelené barvy s částečnou bavlněnou podšívkou. Netypický krátký střih vycházel z tehdy populárních sportovních oděvů. Zobrazený exemplář je označován jako P40 Austerity, tedy jako zjednodušený model. Úsporné provedení kapes a propínacích knoflíků mělo urychlit a zlevnit výrobu. Límec je dodatečně upravený na rozhalenku. Díky tomu z původních […]

Československý baret, 1919

Československý baret, 1919

  Probíhající boje na Slovensku v roce 1919 si vynutily zavedení nových stejnokrojových prvků, aby bylo možné vojáky rozeznat od protivníka, který byl ve velké míře vybaven rovněž ze starých rakouských zásob. První důležitou součástkou z nového stejnokrojového předpisu pro československou armádu z léta 1919, byl baret, tvarem odpovídající baretům čs. legionářů z Francie. Na […]

Československá blůza pro mužstvo, 1919

Československá blůza pro mužstvo, 1919

  První stejnokrojový předpis pro československé vojsko byl schválen k 1. srpnu 1919. Přinesl celou řadu nových prvků, které měly zásadně pozměnit vzhled vojáka. Projevily se zde četné inspirace z výstroje spojeneckých armád, a to zejména z armády francouzské. Zásadní byla především nová khaki barva, která se používala na stejnokrojích britských či amerických, a která […]

Límcové označení hraničářských pluků, 1937

Límcové označení hraničářských pluků, 1937

  V předválečném Československu existovaly útvary hraničářské pěchoty, které představovaly elitní složku armády. Příslušníci hraničářských praporů nosili od roku 1922 specifické označení s psí hlavou na límcových výložkách a číslo praporu na límci naproti ramenním páskám stejnokroje. Podoba čísel byla upravena v roce 1930, kdy se používala jednotná čísla na oválném podkladě. Když byly ve […]

Československý nárameník armádního generála, 1953

Československý nárameník armádního generála, 1953

  V prosinci 1950 došlo k představení zcela nového hodnostního označení a dalších prvků, které vzápětí kodifikoval stejnokrojový předpis, vydaný k 1. lednu 1951. Zatímco předpis samotný o sovětské inspiraci mlčí, hlavní myšlenka nové změny je obsažena v rozkazu prezidenta Gottwalda: „Soudruhu ministře národní obrany, jako vrchní velitel československé branné moci nařizuji, aby dnem 1. […]

Čepice setníka, 1919

Čepice setníka, 1919

  V listopadu 1918 byl vydán předpis, který upravoval podobu stejnokroje domácího československého vojska. Úprava do značné míry vycházela z toho, co bylo k dispozici po rakousko-uherské armádě. Rovněž struktura hodností se blížila staré armádě. Novinkou nicméně bylo barevné označení nikoliv podle pluků, jak tomu bylo dosud (v rakousko-uherské armádě se používalo 28 různých výložkových […]

Límcová výložka pro gážisty Hradní stráže, 1926

Límcová výložka pro gážisty Hradní stráže, 1926

  Mimořádné postavení v rámci československé armády měla Hradní stráž. V prvních měsících své existence používala standardní stejnokroje a označení pražského pěšího pluku 28, později doplněné rukávovým štítkem s písmeny HS. V roce 1921 bylo zavedeno nové specifické označení. Sestávalo z třešňově červených výložek se světlešedou lemovkou, ve stejné barevné kombinaci byly vyrobeny i ramenní […]

Odznak Northamptonshirského pluku, Velká Británie, 1917

Odznak Northamptonshirského pluku, Velká Británie, 1917

  Během 1. světové války sloužilo množství českých dobrovolníků i v britské armádě. Jedním z nich byl i vojín Václav Vondra, který působil od roku 1917 u Middlesexského pluku. Součástí jeho pozůstalosti je i plukovní odznak Northamptonshirského pluku, který získal patrně jako suvenýr. V britské armádě používaly jednotlivé tradiční pluky a druhy armády odlišné čepicové […]

Nákrčník, ČSR, 1937

Nákrčník, ČSR, 1937

  Prádlo vojáků meziválečné československé armády, tedy košile, podvlékačky, onuce a nákrčník byly vyráběny z kalika na prádlo. V roce 1937 se začaly nové vzory těchto součástek vyrábět z krepové látky na prádlo. U nákrčníku, který měl chránit krk vojáka a límec blůzy, byl nově změněn tvar. Původní tvar nákrčníku vycházel ještě z rakousko-uherského vzoru […]

Blůza 60 – návrh, 1961

Blůza 60 – návrh, 1961

  Československá lidová armáda se v druhé polovině 50. let začala zabývat otázkou nového polního stejnokroje, který by byl vhodný pro podmínky moderního boje. Do té doby byl v podstatě vycházkový a polní oděv stejný – vlněný stejnokroj 21. Nový polní stejnokroj měl vojáka lépe chránit před nepřízní počasí a poskytovat mu i ochranu proti […]

Blůza kapitána Emila Grégra, 1945

Blůza kapitána Emila Grégra, 1945

  Blůza vojenského stejnokroje dokáže nejlépe vyprávět příběh svého nositele. Jsou na ní patrné zásadní okamžiky v kariéře vojáka, v řadách vyznamenání se odráží místa bojů a hrdinské skutky. Unikátním případem je i představovaná blůza kpt. Emila Grégra. Blůza, odpovídající britským stejnokrojům do horkého podnebí, je vyrobena z bavlněné tkaniny pískové barvy. Na ramenou obou […]

1 2 3 13

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha