Stejnokroje a výstroj

Odznak rukávový pro útočnou vozbu, Československo, 1923

Odznak rukávový pro útočnou vozbu, Československo, 1923

  V československé armádě se k označení různých specializací používaly od roku 1920 rukávové odznaky ve formě textilních nášivek. Ke stávajícím čtrnácti variantám bylo Věcním věstníkem č. 220 z roku 1923 přidáno dalších pět, mezi nimi i odznak pro útočnou vozbu. Věstník stanovoval, že: „Odznaky rukávové jsou pro gážisty (pokud jsou pro ně stanoveny) a […]

Blůza desátníka autoroty 2. čs. samostatné paradesantní brigády v SSSR

Blůza desátníka autoroty 2. čs. samostatné paradesantní brigády v SSSR

  Pozůstalost po příslušníkovi 2. čs. sam. paradesantní brigády Juraji Melešovi. Ten daroval v roce 1971 stejnokroj sovětským důstojníkům v Milovicích pro tamní památník s tím, že když nebude expozičně použita, má být předána do muzea v Praze. Juraj Meleš se narodil 22. 3. 1919 v obci Lisičovo na Ukrajině. Od roku 1939 byl internován […]

Vzorkovnice tkanin na stejnokrojové součástky československé armády, 50. léta 20. století.

Vzorkovnice tkanin na stejnokrojové součástky československé armády, 50. léta 20. století.

  V souvislosti s vydáním nového stejnokrojového předpisu, který začal v československé armádě platit od 22. prosince 1950, byla vytvořena vzorkovnice textilních tkanin. Jednotlivé vzorky byly vystřiženy do obdélníkového tvaru a opatřeny technickými údaji o dané tkanině. Vzorky tkanin zahrnují veškeré textilní materiály, použité na stejnokrojové a výstrojní součásti od generálských, přes důstojnické až po […]

Československá blůza 21 pro vojáky z povolání, 1951

Československá blůza 21 pro vojáky z povolání, 1951

  V československé armádě začal od 22. prosince 1950 platit nový stejnokrojový předpis, schválený ministrem národní obrany armádním generálem Alexejem Čepičkou. Pro důstojníky byl předepsán polní stejnokroj, který byl určen pro službu v poli, nebo podle zvláštního rozkazu a shodoval se s polním stejnokrojem pro mužstvo a poddůstojníky z povolání. Blůza měla nově označení 21 […]

Československá soukenná blůza vz. 45, 40. léta 20. století

Československá soukenná blůza vz. 45, 40. léta 20. století

  Po II. světové válce používala československá armáda pestrou paletu zahraničních stejnokrojů britského, amerického, italského a zejména německého původu. Ve snaze sjednotit vzhled vojáků byl zaveden již v roce 1945 nový stejnokroj s označením vz. 45. Dosavadní stejnokroje však bylo možné nadále používat až do konce roku 1946. Po zavedení stejnokroje 21 na počátku 50. […]

Bunda v potisku MTP, Velká Británie, 2012

Bunda v potisku MTP, Velká Británie, 2012

  Ve většině světových armád se v současnosti používá na polních stejnokrojích a výstroji maskovací potisk MultiCam. Tento vzor vznikl původně jako komerční produkt americké firmy Crye Precision, vyvíjený ve spolupráci s armádou.  Poprvé se objevil v roce 2002 a celá řada výrobců začala tento potisk licenčně používat na nejrůznějších oděvních a výstrojních součástkách. V […]

Taktická balistická vesta, Česká republika, 2009

Taktická balistická vesta, Česká republika, 2009

  Představovaná vesta od českého výrobce ALP přinesla ve své době zajímavé řešení balistické ochrany vojáka. Vesta se obléká přes hlavu a obvod se dotahuje pomocí popruhů. Díky tomuto řešení je měkkými balistickými vložkami chráněna většina trupu, do přední a zádní velké kapsy je pak možné vložit balistické panely. Vnitřní část je vyrobena z 3D […]

Olivově zelený parker, ČSSR, 80. léta 20. století

Olivově zelený parker, ČSSR, 80. léta 20. století

  Americká olivově zelená bunda M-65 s velkými náprsními kapsami se stala v Československu 70. a 80. let známkou dobrého vkusu a ne zcela prorežimního smýšlení. Bunda původně sloužila jako výstrojní doplněk americké armády do chladného počasí a mohla být doplněna zateplovací vložkou. Střihem vycházela ze své předchůdkyně, polní bundy M-43, kterou dostali první američtí […]

Blůza pro výsadkáře, NDR, 80. léta

Blůza pro výsadkáře, NDR, 80. léta

  Jediným výsadkovým útvarem východoněmecké armády byl od 60. let 5. výsadkový prapor, který se postupně přetvořil na počátku 70. let na 40. výsadkový prapor Willi Sänger (40. Fallschirmjägerbataillon Willi Sänger). Čestný název nesl podle německého komunisty a protinacistického odbojáře, popraveném v létě 1944. Početní stav praporu se pohyboval v rozmezí 400-500 vojáků a dislokován […]

Rukávový znak 4. brigády rychlého nasazení, 1995

Rukávový znak 4. brigády rychlého nasazení, 1995

  Od 1. ledna 1994 začalo vznikat organizační jádro nové jednotky Armády České republiky, 4. brigády rychlého nasazení, k jejímuž vzniku došlo 1. července téhož roku. Za dobu své existence byly jednotky brigády nasazeny téměř ve všech zahraničních misích, na kterých se AČR podílela. Nový rukávový znak, společně s nově budovanou jednotkou, byl představen na […]

Bunda pro odstřelovače, 2014

Bunda pro odstřelovače, 2014

  Přestože je současná výstroj Armády České republiky na vysoké kvalitativní úrovni, celá řada vojáků si pořizuje za své finance vlastní výstrojní a stejnokrojové součástky. Hlavním důvodem je možnost jejich přizpůsobení plněným úkolům a osobním preferencím. Samotná bunda ušitá na míru se specifickým rozložením kapes vychází z obdobných oděvů, soukromě pořizovaných vojáky britské armády. Materiál […]

Znak 6. roty speciálních sil

Znak 6. roty speciálních sil

  Počátky jednotek zvláštního určení v Prostějově lze datovat do 60. let 20. století, na jejichž konci vznikl 22. výsadkový pluk, který byl na konci 80. let reorganizován na 22. výsadkovou brigádu a v roce 1995 na 6. speciální brigádu. V roce 1999 vznikla plně profesionální 6. rota speciálních sil. Jednotka měla být v souvislosti […]

Polní čepice generála, Československo, 30. léta

Polní čepice generála, Československo, 30. léta

  V souvislosti s velkou změnou stejnokrojů v únoru 1930 byla pro generály předepsána jako pokrývka hlavy při činnosti v poli a při cvičení v řadách polní čepice stejného tvaru jako pro mužstvo a gážisty. Rozdílem bylo označení pomocí velkého pozlaceného čepicového odznaku (s meči pro generály zbraní, bez mečů pro generály služeb), které na […]

Zeměbranecké jmenovky, Rakousko-uhersko, 1914.

Zeměbranecké jmenovky, Rakousko-uhersko, 1914.

  Kvůli snadné zaměnitelnosti jednotlivých stejnokrojových a výstrojních součástek mezi vojáky rakousko-uherské armády a zeměbrany je bylo nutné nějak odlišit. Pro označování se používaly vedle inkoustových tužek i nejrůznější předtištěné jmenovky. Našívací štítky měly výhodu, že danou součástku neznehodnocovaly a bylo možné je při předání dalším nástupním ročníkům přešít. Představovaný exemplář byl určen pro c. […]

Rukávový znak Hradní stráže, 2018

Rukávový znak Hradní stráže, 2018

  Od března 1990 používá stejnokroje podle návrhu výtvarníka Theodora Pištěka, které se v mnohém odlišují od stejnokrojů používaných v Armádě České republiky. Součástí reprezentačních i služebních stejnokrojů jsou i rukávové znaky Hradní stráže, které svou stylizací odkazují na tzv. sdružený znak odboje, používaný od 20. do 50. let jako rozlišovací odznak Hradní stráže. V […]

1 2 3 15

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha