Stejnokroje a výstroj

Britský nátělník pro tělovýchovné instruktory, 2000

Britský nátělník pro tělovýchovné instruktory, 2000

  V britské armádě má tradičně významnou roli tělesná výchova. Již v roce 1860 byl zřízen Army Gymnastic Staff, který postupně prošel několika přeměnami názvu a složení. V moderní podobě pak existuje od roku 1940. Vysoké fyzické nároky kladené na instruktory tělovýchovy se projevují i v jejich úspěších na nejrůznějších sportovních kláních, včetně olympijských her. […]

Český rukávový znak roty bezpilotních prostředků, 2019

Český rukávový znak roty bezpilotních prostředků, 2019

  Součástí prostějovského 102. průzkumného praporu je i Rota bezpilotních průzkumných prostředků (rbpzp). Z roty se pravidelně vyčleňuje Tým malých bezpilotních průzkumných prostředků, který působí od roku 2016 v rámci jednotlivých rotací na základně Bagram v Afghánistánu. Vzhledem ke stále vzrůstající potřebě používání dronů, bude rota k 1. lednu 2020 rozšířena na 533. prapor bezpilotních […]

Vycházkový odznak pro útočníky, Československo, 30. léta 20. století

Vycházkový odznak pro útočníky, Československo, 30. léta 20. století

  Od roku 1920 byly do československé armády zaváděny rukávové odznaky, které označovaly příslušnost ke specializované setnině či přidělenou odbornost. Odznaky měly jednotný vzhled- vždy se jednalo o soukenný kruh o průměru 6,5 cm s našitým zjednodušeným symbolem příslušné specializace. Nosily se našité na záloktí levého rukávu blůzy či pláště. Autorem návrhu jednotlivých motivů byl […]

Nárameník četaře aspiranta délesloužícího, Československo, 30. léta 20. století

Nárameník četaře aspiranta délesloužícího, Československo, 30. léta 20. století

  Odznaky frekventantů pro výchovu důstojníků byly zřízeny Věcním věstníkem MNO č. 471 z roku 1922. Frekventanti nosili až do praktické zkoušky stříbrnou, 3 mm širokou sutašku na vnější straně výložkové soukenné podložky na ramenních páskách. Hodnost, které dosáhli, se označovala stejně, jako v případě mužstva. Úspěšně vykonanou zkouškou praktickou získali druhou sutašku na vnitřní […]

Blůza majora dělostřelectva, 1947

Blůza majora dělostřelectva, 1947

  Britské polní stejnokroje, tzv. battledressy, se staly symbolem čs. zahraničního odboje v letech II. světové války. Až do roku 1950 se však hojně používaly i v československé armádě. Velmi populární byly mezi vojáky, kteří se zahraničního odboje účastnili. Představovaná blůza patřila Antonínu Pokornému (1. 12. 1914 – 18. 5. 1953). Po absolvování reálného gymnázia […]

Protichemický obal na doklady, Velká Británie, 1941

Protichemický obal na doklady, Velká Británie, 1941

  V prvních letech II. světové války se jednotlivé bojující armády důsledně připravovaly na možnost použití chemických zbraní protivníkem. To se projevilo i ve výstroji vojáků, kde byla nezbytnou součástí plynová maska a další prostředky ochrany, jako např. pláštěnky či jednoduché detekční prvky. Jednou z menších protichemických pomůcek byl obal na doklady, používaný od začátku […]

Odznak pro štábní setniny divisních velitelství, Československo, 1919

Odznak pro štábní setniny divisních velitelství, Československo, 1919

  V souvislosti se zavedením nového stejnokrojového předpisu v srpnu 1919 došlo k výrazné změně stejnokrojů a jejich odlišení od původních rakousko-uherských. Nově byly zavedeny i rukávové odznaky pro odbornosti a specializované útvary. Odznaky nejčastěji kruhového tvaru byly pro mužstvo ražené z bílého kovu, pro důstojníky, praporčíky a gážisty bez hodnostní třídy vyšívané na khaki […]

Americká jídelní miska československého legionáře, 1920

Americká jídelní miska československého legionáře, 1920

  Jedním z typických suvenýrů československých legionářů z Ruska jsou individuálně zdobené jídelní misky. Hliníkové jídelní nádobí se k československým vojákům dostalo v rámci dodávek americké výstroje. Původní označení misek bylo M1910 a byly určené pro nošení v horní kapse americké torby M1910. Zatímco řada další výstrojních a výzbrojních součástek zůstala po návratu legií v […]

Blůza Václava Málka, Velká Británie, 1945

Blůza Václava Málka, Velká Británie, 1945

  Blůza britského stejnokroje (Battledress) s hodností kapitána představuje poměrně zajímavou variantu poválečného vycházkového stejnokroje. Zapínání límce bylo upraveno na trvalou rozhalenku a celá blůza byla zmenšena z největší dostupné britské velikosti (Size 18) kvůli elegantnějšímu střihu. Atraktivitu předmětu umocňují stužky vyznamenání, vzácná varianta rukávového označení brigády (sítotisk na filcovém podkladu), privátně pořízené označení parašutistů […]

Vycházkový pás pro důstojníky, ČSR, 1930

Vycházkový pás pro důstojníky, ČSR, 1930

  V souvislosti se zásadní přeměnou stejnokroje československé armády v únoru 1930, byl zaveden nový vycházkový pás. Byl určen v různých variantách pro rotmistry, důstojníky a generály. Došlo tak k nahrazení původního vycházkového pásu, který musel být v případě nošení šavle doplněn opasníkem, tedy druhým samostatným opaskem. Nový pás byl opatřen závěsným řemínkem, na kterém […]

Nárameníková stuha, Československo, 50. léta.

Nárameníková stuha, Československo, 50. léta.

  Pozvolná sovětizace stejnokroje československé armády vyústila v prosinci 1950 k představení zcela nového hodnostního označení a dalších prvků, které vzápětí kodifikoval stejnokrojový předpis, vydaný k 1. 1. 1951. Hlavní změny se týkaly hodnostního označení a nárameníků. Sovětský systém byl poměrně důmyslný a z nárameníku bylo možné kromě hodnosti vojáka určit i jeho příslušnost k […]

Rukávový znak k 100. výročí vzniku Československa, 2018

Rukávový znak k 100. výročí vzniku Československa, 2018

  V minulém roce si celá Česká republika připomněla prostřednictvím množství společenských akcí, oslav a výstav vznik Československa. K připomínání této významné události docházelo i v Afghanistánu, kde v roce 2018 působila 11. strážní rota BAF (Bagram Airfield) složená z velké části z příslušníků bučovického 74. lehkého motorizovaného praporu. Z vlastní iniciativy vojáků tam vznikl […]

Odznak pro balonovou rotu, ČSR, 30. léta

Odznak pro balonovou rotu, ČSR, 30. léta

  V rámci československého vojenského letectva byl zřízen i balonový oddíl, umístěný od roku 1919 v Olomouci. Poté byly balonové roty zřízeny u každého leteckého pluku. Od roku 1924 byly z letectva vyčleněny a přeřazeny k těžkému dělostřelectvu. Od 1. října 1925 byla v Milovicích vytvořena dělostřelecká balonová rota, která zde samostatně působila až do […]

Odznak rukávový pro útočnou vozbu, Československo, 1923

Odznak rukávový pro útočnou vozbu, Československo, 1923

  V československé armádě se k označení různých specializací používaly od roku 1920 rukávové odznaky ve formě textilních nášivek. Ke stávajícím čtrnácti variantám bylo Věcním věstníkem č. 220 z roku 1923 přidáno dalších pět, mezi nimi i odznak pro útočnou vozbu. Věstník stanovoval, že: „Odznaky rukávové jsou pro gážisty (pokud jsou pro ně stanoveny) a […]

Blůza desátníka autoroty 2. čs. samostatné paradesantní brigády v SSSR

Blůza desátníka autoroty 2. čs. samostatné paradesantní brigády v SSSR

  Pozůstalost po příslušníkovi 2. čs. sam. paradesantní brigády Juraji Melešovi. Ten daroval v roce 1971 stejnokroj sovětským důstojníkům v Milovicích pro tamní památník s tím, že když nebude expozičně použita, má být předána do muzea v Praze. Juraj Meleš se narodil 22. 3. 1919 v obci Lisičovo na Ukrajině. Od roku 1939 byl internován […]

1 2 3 15

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha