Stejnokroje a výstroj

Vycházková čepice poručíka ženistů, 1938

Vycházková čepice poručíka ženistů, 1938

  Jednou z nejtypičtějších součástí důstojnického stejnokroje československé armády ve 30. letech byla tuhá vycházková čepice s nízkým profilem a rovným štítkem, nošená k většině příležitostí a druhů ústroje. Vycházková čepice je vyrobena z česané příze barvy khaki. Mezi ztuženou spodní a vrchní částí čepice je všita 3 mm široká lemovka z výložkového sukna, zde […]

Sovětská polní čepice, 1944

Sovětská polní čepice, 1944

  Významná partyzánská skupina, působící v posledních měsících II. světové války, se utvořila kolem sovětského výsadku Mistr Jan Hus, který operoval na Českomoravské vrchovině. Velitelem skupiny byl kapitán Rudé armády Alexej Vasilijevič Fomin, komisařem Miroslav Pich – Tůma, později neblaze proslulý příslušník Státní bezpečnosti. V podvečer 23. března 1945 došlo k vypátrání štábu partyzánského oddílu […]

Masaryčka Felixe Peřky, 1939

Masaryčka Felixe Peřky, 1939

  Symbolem čs. legií v Rusku zůstala v meziválečném období čepice, tzv. furažka, s šikmou bíločervenou stužkou. Byla tak společně s kožešinovou papachou nejčastěji zobrazovaným atributem ruských legionářů ve výtvarném umění, filmu či divadle. Stala se také typickým doplňkem legendárního legionářského generála a později vůdce meziválečných československých fašistů Radoly Gajdy. Furažky se daly zakoupit u […]

Blůza svobodníka ženistů, 1944

Blůza svobodníka ženistů, 1944

  V den výročí založení Československa, 28. října 1944, podnikly jednotky Československé samostatné obrněné brigády masivní útok proti německým obráncům francouzského přístavu Dunkerque. Součástí brigády byla i ženijní rota, která se vzhledem k charakteru bojiště ukázala jako nezbytná. Okolí Dunkerque bylo plné minových polí, zátarasů, problémy působilo i zaplavování přilehlých oblastí. Blůza stejnokroje je vyrobena […]

Blůza poručíka c. a k. hulánského pluku č. 2, 1914

Blůza poručíka c. a k. hulánského pluku č. 2, 1914

  Hulánské pluky představovaly v roce 1914 tradiční součást rakousko-uherské armády. C. a. k. haličský hulánský pluk č. 2 knížete Schwarzenberga sídlil v roce 1914 v Tarnowě. Zobrazená blůza byla vyrobena pro poručíka vídeňským krejčovským salónem Josefa Szallaye v květnu 1914. Blůza (hulánka) je vyrobena z jemné česané příze modré barvy, do pasu a v […]

Blůza majora Kurta Markuse, 1945

Blůza majora Kurta Markuse, 1945

  Stejnokroje příslušníků 1. čs. armádního sboru se vyráběly dle tradičních předválečných vzorů, s řadou úprav, daných výrobními možnostmi sovětského válečného hospodářství. Stejnokroje důstojníků měly modernější střih, kde se blůza již nezapínala až ke krku, ale byla opatřena rozhalenkou. Zobrazená blůza byla vyrobena v poválečném období a patřila majoru Kurtu Markusovi, účastníku bitev u Sokolova […]

Sportovní blůza, 1947

Sportovní blůza, 1947

  V poválečném Československu se stalo nošení britských stejnokrojů (tzv. battledressů) velmi populární zejména mezi mládeží a trampy. Ministerstvo národní obrany rozprodalo v roce 1946 větší množství těchto stejnokrojů pro civilní použití. Díky kvalitnímu materiálu a modernímu střihu nalezly battledressy uplatnění i jako stejnokroj sokolských dorostenců a v oddílech Svazu brannosti. Aby nedocházelo k záměnám […]

Československý vycházkový nárameník generála, 20. léta 20. stol.

Československý vycházkový nárameník generála, 20. léta 20. stol.

  V roce 1924 byla v československé armádě zavedena řada doplňků, které měly odlišit vycházkový stejnokroj od běžného služebního. Pro gážisty se tak zaváděly stříbrné knoflíky namísto mořených, či honosné vycházkové nárameníky. Pro generály byly předepsány knoflíky a další doplňky zlaté. V popisu ramenních pásek je uvedeno: „Ramenní pásky na vycházkové bluze jsou z výložkového […]

Československá vycházková čepice, 1945

Československá vycházková čepice, 1945

  Po II. světové válce se podoba československého vojenského stejnokroje částečně podobala předválečnému, částečně však zapůsobily i zahraniční vlivy. V případě vycházkové čepice jde o úpravu předválečné, s britskou (nepřiznanou) inspirací. Stejnokrojový předpis, vydaný 1. prosince 1945 (Věcní věstník MNO č. 512/45), uvádí následující popis vycházkové čepice: „ Vycházková čepice je ze sukna nebo z […]

Britská torba, 1945

Britská torba, 1945

  Příslušníci Čs. samostatné obrněné brigády ve Velké Británii byli vybaveni kompletní britskou výstrojí. Důmyslný popruhový nosný systém Patt. 37 se skládal z řady součástek, které umožňovaly různé způsoby použití. Nejstarším prvkem této výstroje byla torba, která pocházela již ze systému Patt. 08, používaného během 1. světové války. Nově byly zavedeny nosné popruhy tvaru písmene […]

Stuha československého loďstva, 1919

Stuha československého loďstva, 1919

  Pro říční loďstvo nového československého státu byla v srpnu 1919 stanovena předpisem podoba stejnokroje. Ten vycházel z tradičních námořnických oděvů. Čapka pro lodní mužstvo tvarově odpovídala původní pokrývce hlavy rakousko-uherského námořnictva. Byla vyrobena z tmavomodrého sukna s podšívkou, v letních měsících mohla být opatřena bílým bavlněným povlakem. Na horní části se nosil ražený tombakový […]

Blůza četaře, Velká Británie, 1945

Blůza četaře, Velká Británie, 1945

  Blůza stejnokroje je vyrobena z vlněného sukna hnědozelené barvy s částečnou bavlněnou podšívkou. Netypický krátký střih vycházel z tehdy populárních sportovních oděvů. Zobrazený exemplář je označován jako P40 Austerity, tedy jako zjednodušený model. Úsporné provedení kapes a propínacích knoflíků mělo urychlit a zlevnit výrobu. Límec je dodatečně upravený na rozhalenku. Díky tomu z původních […]

Československý baret, 1919

Československý baret, 1919

  Probíhající boje na Slovensku v roce 1919 si vynutily zavedení nových stejnokrojových prvků, aby bylo možné vojáky rozeznat od protivníka, který byl ve velké míře vybaven rovněž ze starých rakouských zásob. První důležitou součástkou z nového stejnokrojového předpisu pro československou armádu z léta 1919, byl baret, tvarem odpovídající baretům čs. legionářů z Francie. Na […]

Československá blůza pro mužstvo, 1919

Československá blůza pro mužstvo, 1919

  První stejnokrojový předpis pro československé vojsko byl schválen k 1. srpnu 1919. Přinesl celou řadu nových prvků, které měly zásadně pozměnit vzhled vojáka. Projevily se zde četné inspirace z výstroje spojeneckých armád, a to zejména z armády francouzské. Zásadní byla především nová khaki barva, která se používala na stejnokrojích britských či amerických, a která […]

Límcové označení hraničářských pluků, 1937

Límcové označení hraničářských pluků, 1937

  V předválečném Československu existovaly útvary hraničářské pěchoty, které představovaly elitní složku armády. Příslušníci hraničářských praporů nosili od roku 1922 specifické označení s psí hlavou na límcových výložkách a číslo praporu na límci naproti ramenním páskám stejnokroje. Podoba čísel byla upravena v roce 1930, kdy se používala jednotná čísla na oválném podkladě. Když byly ve […]

1 2 3 13

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha