Varia - mise

Plyšové postavičky PRT a MAT

Plyšové postavičky PRT a MAT

  Dnes už legendární postavičky Pata a Mata, kteří se proslavili ve večerníčku z 80. let 20. století, si našli cestu i k našim vojákům na zahraniční misi do Afghánistánu. Dnes představované figurky sloužily jako neoficiální maskot 1. jednotky MAT a 11. jednotky PRT v Lógaru. Tyto postavičky byly vybrány jako maskot právě kvůli jménu […]

Státní vlajka České republiky od 1. jednotky AČR, Mali – EUTM

Státní vlajka České republiky od 1. jednotky AČR, Mali – EUTM

  Státní vlajka s podpisy příslušníků 1. jednotky AČR, Mali – EUTM, jejímž úkolem byla ochrana velitelství výcvikové mise EUTM v Bamaku, doprovod velitele a štábu mise a částečně i výcvik malijské armády. Při plnění tohoto úkolu Češi spolupracovali s francouzskými, německými a malijskými jednotkami. Příslušníci 1. jednotky AČR, Mali – EUTM  odletěli do Mali […]

Deska z pomníku 4. průzkumné roty KFOR, která byla umístěna na základně Sekirača.

Deska z pomníku 4. průzkumné roty KFOR, která byla umístěna na základně Sekirača.

  KFOR je označení pro mezinárodní mírové operace v rámci NATO na území Kosova. Do Kosova byly jednotky KFOR vyslány na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 1244 ze dne 10. června 1999. Operace byla zahájena 12. července 1999 pod názvem Joint Guardian. Od dubna 2005 operace nesla název Joint Enterprise. Jednotky AČR se mise […]

Znak Úkolového uskupení AČR RESOLUTE SUPPORT

Znak Úkolového uskupení AČR RESOLUTE SUPPORT

  Znak Úkolového uskupení AČR RESOLUTE SUPPORT na kruhové dřevěné desce pochází z letecké základny Bagram. Na této základně od roku 2013 působí strážní rota BAF (BAGRAM AIR FIELD). Právě z působení jedné z rotací strážní roty BAF pochází tento znak, který byl umístěn v té části základny, kde působili vojáci AČR. Úkolové uskupení AČR […]

Cedule s místem pobytu

Cedule s místem pobytu

  Na každé základně, kde působí příslušnici AČR v zahraniční misi, je vyhotovena jednoduchá tabulka se jmény všech příslušníků AČR, kteří zde působí. Do této tabulky vojáci zaznamenávají, kde se zrovna nachází, aby byli v případě potřeby rychle k nalezení. Systém je jednoduchý – jednotlivé řádky představují vojáky a jednotlivé sloupečky místa, kde se mohou vyskytovat, například patrola, […]

Podepsaná vlajka se znakem 9. jednotky PRT Logar

Podepsaná vlajka se znakem 9. jednotky PRT Logar

  Provinční rekonstrukční tým (PRT) byl umístěn na americké základně FOB Shank v afghánské provincii Lógar. Mise působila v Afghánistánu od března 2008 do července 2013 a celkem se jí zúčastnilo 11 rotací. Jednotku tvořilo většinou 10 až 12 civilních odborníků a 200 až 300 příslušníků Armády České Republiky. Hlavním cílem českého PRT bylo položení […]

Vlaječka České republiky z automobilu 18. jednotky Leteckého poradního týmu v Afghánistánu

Vlaječka České republiky z automobilu 18. jednotky Leteckého poradního týmu v Afghánistánu

  Do sestavy Úkolového uskupení Armády České republiky v operaci Resolute Support na území Afghánistánu neodmyslitelně patří Letecký poradní tým AAT (Air Advisory Team). Hlavním úkolem této jednotky byl výcvik pilotů a pozemního personálu afghánských vzdušných sil, které disponovaly vrtulníky MI-35 a MI-17. Domovem českých vojenských instruktorů po dobu plnění operačního úkolu byla základna kábulského […]

Rukávové označení leteckého poradního týmu v Iráku

Rukávové označení leteckého poradního týmu v Iráku

  Hlavním úkolem Leteckého poradního týmu (LPT) v Iráku je poradní a mentorovací činnost při operačním výcviku pozemního a leteckého personálu iráckých vzdušných sil na letounech L-159 ALCA, které byly prodány irácké armádě v roce 2015. Pro rychlejší operační nasazení ve službách iráckých vzdušných sil byl vyslán Letecký poradní tým Armády České republiky, který zahájil […]

Státní vlajka České republiky od 13. jednotky NSE

Státní vlajka České republiky od 13. jednotky NSE

  13. jednotka NSE (National Support Element) působila v roce 2014 v Afghánistánu v rámci 10. úkolového uskupení AČR v misi ISAF (International Security Assistance Force). Celkem 61 vojáků zabezpečovalo logistickou podporu pro všechny jednotky AČR v Afghánistánu. Každá jednotka na zahraniční misi má během svého působení na domovské základně vyvěšenu státní vlajku ČR. Vlajka […]

Kronika 8. kontingentu AČR v silách KFOR

Kronika 8. kontingentu AČR v silách KFOR

  Jádro 8. kontingentu AČR v silách KFOR v celkovém počtu přibližně 500 osob tvořili příslušníci 13. dělostřelecké brigády. Kontingent dále doplňovali vojáci z dalších útvarů a zařízení AČR. Kontingent převzal dnem 17. ledna 2006 velení mnohonárodního úkolového uskupení Střed. Mechanizovaná jednotka 8. kontingentu a jednotky logistiky zároveň plnily operační úkoly v severozápadní části Kosova […]

Stojan na taktickou a balistickou vestu od 9. jednotky AČR, Mali – EUTM

Stojan na taktickou a balistickou vestu od 9. jednotky AČR, Mali – EUTM

  Stojan na taktickou a balistickou vestu sloužil k pohodlnému odkládání výstroje, která se dala v případě potřeby rychle vzít a obléct. Jedná se o výrobek jednoho z českých příslušníků 9. jednotky AČR, Mali – EUTM. Úkolem jednotky byla ochrana velitelství výcvikové mise EUTM v Bamaku, doprovod velitele a štábu mise a částečně i výcvik […]

Kronika 4. jednotky poradního a výcvikového týmu OMLT

Kronika 4. jednotky poradního a výcvikového týmu OMLT

  4. jednotka poradního a výcvikového týmu OMLT (Operational Mentoring and Liaison Team) působila v rámci Úkolového uskupení AČR ISAF v afghánské provincii Wardak od dubna do listopadu roku 2012. Jejím hlavním úkolem bylo cvičit, mentorovat a pomáhat v procesu plánování, velení a řízení pěších jednotek Afghánské národní armády o síle praporu (kandaku). Účelem výcviku […]

Plaketa ve tvaru T-wallu od 15. úkolového uskupení AČR v misi Resolute Support Mission

Plaketa ve tvaru T-wallu od 15. úkolového uskupení AČR v misi Resolute Support Mission

  Plaketa za příkladné plnění úkolu v zahraniční operaci byla udělena velitelem 15. úkolového uskupení AČR v misi Resolute Support (ÚU AČR RS). Účelem mise bylo organizačně zastřešit všechny jednotky a prvky AČR působící na území Afghánistánu s jasným cílem racionalizace a centralizace systému komplexní podpory všech českých jednotek nasazených ve prospěch operace. Pod ÚU […]

Kronika 15. úkolového uskupení AČR v misi Resolute Support Mission

Kronika 15. úkolového uskupení AČR v misi Resolute Support Mission

  Každé úkolové uskupení, které působí v rámci AČR v zahraničních misích, má za úkol vést kroniku svého působení. Kronika 15. úkolového uskupení AČR v misi Resolute Support Mission (ÚU AČR RS) zaznamenává působení této jednotky v Afghánistánu. Účelem mise je organizačně zastřešit všechny jednotky a prvky AČR působící na území Afghánistánu s jasným cílem […]

Státní vlajka České republiky od 4. jednotky OMLT

Státní vlajka České republiky od 4. jednotky OMLT

  4. jednotka poradního a výcvikového týmu OMLT (Operational Mentoring and Liaison Team) působila v rámci Úkolového uskupení AČR ISAF v afghánské provincii Wardak od dubna do listopadu roku 2012. Jejím hlavním úkolem bylo cvičit, mentorovat a pomáhat v procesu plánování, velení a řízení pěších jednotek Afghánské národní armády o síle praporu (kandaku). Účelem výcviku […]

1 2 3 10

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha