Vexilologie

Hodnostní standarta rakousko-uherské císařovny, 1894

Hodnostní standarta rakousko-uherské císařovny, 1894

  Pro označení přítomnosti významného člena vládnoucí dynastie na nejrůznějších vojenských akcích v době rakousko-uherské monarchie sloužily různé druhy hodnostních a titulárních standart. Vlastní standartu dle vzoru z roku 1894 měl císař, císařovna a arcivévoda. Každá standarta měla několik variant rozměrů. Nejhonosnější byl prapor císaře, kde základní motiv rakousko-uherského znaku doplňovalo sedm korun, prapor císařovny […]

Prapor 1. transportu čs. dobrovolníků z Velké Británie, 1940

Prapor 1. transportu čs. dobrovolníků z Velké Británie, 1940

  Před odjezdem prvního transportu čs. vojáků z Velké Británie do Francie na jaře roku 1940 předala v Londýně na Belgrave Square paní Hana Benešová prapor s čs. vlajkou kapitánu Richardu Pollakovi. Heslo na praporu „Myslete na chorál“ bylo použito z básně Františka Halase Praze a vztahovalo se ke Svatováclavskému chorálu v době ohrožení Československa […]

Transparent z demonstrace londýnských krajanů, 1916

Transparent z demonstrace londýnských krajanů, 1916

  Na vzniku Československa měli důležitý podíl i čeští a slovenští krajané ve Velké Británii. Kromě dobrovolníků, kteří doplnili řady české roty Nazdar ve francouzské cizinecké legii, se další krajané účastnili řady demonstrací a manifestací. Jedna taková se konala 8. května 1916 u příležitosti prvního výročí potopení britského zaoceánského parníku Lusitania. Na lodi tehdy po […]

Bojová zástava 5. brigády pohraniční stráže, 60. léta 20. století

Bojová zástava 5. brigády pohraniční stráže, 60. léta 20. století

  Mezi bohatou sbírkou zástav vz. 52 a 60 československé armády se nachází i několik praporů brigád Pohraniční stráže. Jedním z nich je i prapor chebské 5. brigády Pohraniční stráže. Líc: uprostřed červeného listu je aplikována zlatě lemovaná červená husitská pavéza se žlutě lemovaným bílým dvouocasým lvem s červeným srdečním štítkem s modrou horou Kriváněm […]

Prapor III. pluku stráže svobody, 1919

Prapor III. pluku stráže svobody, 1919

  Mezi složky, které hájily v roce 1918 a 1919 nově vzniklý československý stát, patřily i pluky Stráže svobody. Tyto jednotky byly vojensky organizované a skládaly se zejména z členů Sokola. V Brně vznikl III. pluk Stráže svobody a jeho příslušníci obdrželi během plukovní slavnosti dne 19. ledna 1919 od členek Sokola z Králova Pole […]

Standarta prezidenta ČSSR, 60. léta 20. století

Standarta prezidenta ČSSR, 60. léta 20. století

  V souvislosti se schválením socialistické ústavy v roce 1960, která změnila název státu na Československou socialistickou republiku, byl v listopadu téhož roku zaveden i nový státní znak. Úpravu státního znaku a návrh nové prezidentské standarty vypracoval výtvarník Milan Hegar. Nová podoba státního symbolu však nebyla konzultována s heraldiky a byla vybrána v neveřejné soutěži. […]

Autostandarta prezidenta republiky, 1990

Autostandarta prezidenta republiky, 1990

  Nová demokratická republika potřebovala po roce 1989 upravit své státní symboly.  Autorem návrhů nového státního znaku byl válečný veterán západní fronty a žák významného heraldika Karla Schwarzenberga, Jiří Louda. Hlavní motiv standarty prezidenta České a slovenské federativní republiky tvořil velký státní znak, složený ze dvou štítů s českým lvem a dvou slovenských znaků. Zajímavostí […]

Ukořistěný maďarský prapor, 1918

Ukořistěný maďarský prapor, 1918

  Většina praporů ve sbírce VHÚ představuje symbol, pod kterým bojovali nebo sloužili českoslovenští vojáci. Na druhé straně je zde však i několik praporů, které byly čs. vojáky ukořistěny nepříteli v boji. Samotný akt ukořistění praporu jako nejvyššího symbolu je považován za ponížení dotčené jednotky. Jedním z takových předmětů je maďarská vlajka, ukořistěná vojáky nového […]

Prapor Sokola Paříž, 1902

Prapor Sokola Paříž, 1902

  Pařížský Sokol vznikl v roce 1892. K desetiletému výročí existence, tedy v roce 1902, přijali krajané nový prapor. Autorkami byly paní Scheinerová, manželka starosty pražského sokola JUDr. Josefa Scheinera, a paní Klecandová, manželka spisovatele a novináře Jana Klecandy. Tento symbol s českým lvem, navíc darovaný od významných osobností domácího Sokola, hrál významnou úlohu při […]

Prapor Protiletadlové baterie Gottwald

Prapor Protiletadlové baterie Gottwald

  Ve sbírkách Vojenského historického ústavu se nachází několik zajímavých vexilologických připomínek československé účasti v občanské válce ve Španělsku. Nejznámějším je prapor 17. protiletadlové baterie Gottwald. Bavlněný prapor byl čs. dobrovolníkům darován v roce 1938 železářskými dělníky z města Sagunta u Valencie. Podklad je v barvách druhé španělské republiky, centrálním motivem je pak španělský znak. […]

Prapor batalionu Masaryk, 1937

Prapor batalionu Masaryk, 1937

  Ve sbírkách Vojenského historického ústavu se nachází několik zajímavých vexilologických připomínek československé účasti v občanské válce ve Španělsku. Mnoho těchto praporů bylo vyrobeno dodatečně a mohly sloužit jako symboly bývalých bojovníků při setkáních a slavnostních příležitostech. Zajímavým praporem, který se ve Španělsku skutečně používal, je symbol batalionu Masaryk (od února 1938 součást 129. mezinárodní […]

Bojová zástava 68. střeleckého pluku ČSLA

Bojová zástava 68. střeleckého pluku ČSLA

  Československá lidová armáda při tvorbě bojových tradic a čestných názvů vycházela zejména z historie a bojišť čs. jednotek na východní frontě během 2. světové války. Celá řada útvarů se ale hlásila i ke starším dějinným událostem. Jedním z nich byl od roku 1954 i domažlický 35. střelecký pluk s čestným názvem Československých bojovníků ve […]

Prapor Hradní stráže, 1921

Prapor Hradní stráže, 1921

  Elitním útvarem předválečné československé armády byla Hradní stráž, tvořená bývalými příslušníky čs. legionářských jednotek. V roce 1921 předal vojákům chránícím sídlo českých králů prezident T. G. Masaryk vyšívaný prapor. Na líci praporu je bílý list modro červeně lemovaný, blíže k okraji úzkým pruhem modré látky a směrem dovnitř listu červeným pilovitým lemem. Uprostřed bílého […]

Prapor Československé vojenské jednotky v SSSR, 1943

Prapor Československé vojenské jednotky v SSSR, 1943

  Československá jednotka v SSSR se začala postupně tvořit od poloviny roku 1941. Vyvrcholením náročného formování a výcviku bylo slavnostní předání bojového praporu 1. československému samostatnému praporu dne 27. ledna 1943 v Buzuluku. Velitel praporu plk. Ludvík Svoboda jej převzal od náčelníka československé vojenské mise v SSSR plk. Heliodora Píky. Po předání následovala přehlídka jednotky […]

Rakousko-uherská standarta arcivévody, 1894

Rakousko-uherská standarta arcivévody, 1894

  Pro označení přítomnosti významného člena vládnoucí dynastie během nejrůznějších vojenských událostí v době rakousko-uherské monarchie sloužily různé druhy hodnostních a titulárních standart. Vlastní standartu dle vzoru z roku 1894 měl císař, císařovna a arcivévoda. Nejhonosnější podobu měl prapor císaře, kde byl základní motiv rakousko-uherského znaku doplněn sedmi korunami, prapor císařovny čtyřmi, zatímco arcivévodský obsahoval […]

1 2 3

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha