Vexilologie

Prapor 31. pěšího pluku americké armády, 50. léta 20. století.

Prapor 31. pěšího pluku americké armády, 50. léta 20. století.

Jednou z proslulých jednotek americké armády je 31. pěší pluk s ledním medvědem ve znaku.  Pluk byl…
...

Prapor leteckého pluku 1 „T. G. Masaryka“, Československo, 1937

Prapor leteckého pluku 1 „T. G. Masaryka“, Československo, 1937

Představovaný prapor Leteckého pluku 1 patří mezi prapory československé meziválečné armády, jejichž podoba byla vytvořena až v…
...

Prapor pěšího pluku 29 „Plukovníka Josefa Jiřího Švece“, Československo, 20. léta 20. století

Prapor pěšího pluku 29 „Plukovníka Josefa Jiřího Švece“, Československo, 20. léta 20. století

Pěší pluky československé armády začaly od poloviny 20. let získávat své nejvyšší symboly – prapory. Jeden z prvních…
...

Guidon 1. jízdního pluku „Jana Jiskry z Brandýsa“, 1920

Guidon 1. jízdního pluku „Jana Jiskry z Brandýsa“, 1920

Dne 1. července 1920 se v kanadském táboře Valcartier u příležitosti svátku “Dominion Day“ konala slavnostní přehlídka…
...

Prapor pěšího pluku 9 Karla Havlíčka Borovského, 1928

Prapor pěšího pluku 9 Karla Havlíčka Borovského, 1928

Přestože většina historických praporů se vztahem k československým legiím byla součástí sbírky od počátků existence Památníku osvobození,…
...

Prapor III. dělostřeleckého oddílu dělostřeleckého pluku 1

Prapor III. dělostřeleckého oddílu dělostřeleckého pluku 1

  Husitské, či spíše Husovo heslo „Pravda vítězí“, nedílná součást velkého státního znaku z meziválečného období, zmizelo…
...

Prapor 6. čs. střeleckého pluku, 1918

Prapor 6. čs. střeleckého pluku, 1918

  Jedním z pluků 2. čs. střelecké divize v Rusku byl i 6. čs. střelecký pluk „Hanácký“.…
...

Hodnostní standarta rakousko-uherské císařovny, 1894

Hodnostní standarta rakousko-uherské císařovny, 1894

  Pro označení přítomnosti významného člena vládnoucí dynastie na nejrůznějších vojenských akcích v době rakousko-uherské monarchie sloužily…
...

Prapor 1. transportu čs. dobrovolníků z Velké Británie, 1940

Prapor 1. transportu čs. dobrovolníků z Velké Británie, 1940

  Před odjezdem prvního transportu čs. vojáků z Velké Británie do Francie na jaře roku 1940 předala…
...

Transparent z demonstrace londýnských krajanů, 1916

Transparent z demonstrace londýnských krajanů, 1916

  Na vzniku Československa měli důležitý podíl i čeští a slovenští krajané ve Velké Británii. Kromě dobrovolníků,…
...

Bojová zástava 5. brigády pohraniční stráže, 60. léta 20. století

Bojová zástava 5. brigády pohraniční stráže, 60. léta 20. století

  Mezi bohatou sbírkou zástav vz. 52 a 60 československé armády se nachází i několik praporů brigád…
...

Prapor III. pluku stráže svobody, 1919

Prapor III. pluku stráže svobody, 1919

  Mezi složky, které hájily v roce 1918 a 1919 nově vzniklý československý stát, patřily i pluky…
...

Standarta prezidenta ČSSR, 60. léta 20. století

Standarta prezidenta ČSSR, 60. léta 20. století

  V souvislosti se schválením socialistické ústavy v roce 1960, která změnila název státu na Československou socialistickou…
...

Autostandarta prezidenta republiky, 1990

Autostandarta prezidenta republiky, 1990

  Nová demokratická republika potřebovala po roce 1989 upravit své státní symboly.  Autorem návrhů nového státního znaku…
...

Ukořistěný maďarský prapor, 1918

Ukořistěný maďarský prapor, 1918

  Většina praporů ve sbírce VHÚ představuje symbol, pod kterým bojovali nebo sloužili českoslovenští vojáci. Na druhé…
...

Prapor Sokola Paříž, 1902

Prapor Sokola Paříž, 1902

  Pařížský Sokol vznikl v roce 1892. K desetiletému výročí existence, tedy v roce 1902, přijali krajané…
...

Prapor Protiletadlové baterie Gottwald

Prapor Protiletadlové baterie Gottwald

  Ve sbírkách Vojenského historického ústavu se nachází několik zajímavých vexilologických připomínek československé účasti v občanské válce…
...

Prapor batalionu Masaryk, 1937

Prapor batalionu Masaryk, 1937

  Ve sbírkách Vojenského historického ústavu se nachází několik zajímavých vexilologických připomínek československé účasti v občanské válce…
...

Bojová zástava 68. střeleckého pluku ČSLA

Bojová zástava 68. střeleckého pluku ČSLA

  Československá lidová armáda při tvorbě bojových tradic a čestných názvů vycházela zejména z historie a bojišť…
...

Prapor Hradní stráže, 1921

Prapor Hradní stráže, 1921

  Elitním útvarem předválečné československé armády byla Hradní stráž, tvořená bývalými příslušníky čs. legionářských jednotek. V roce…
...

Prapor Československé vojenské jednotky v SSSR, 1943

Prapor Československé vojenské jednotky v SSSR, 1943

  Československá jednotka v SSSR se začala postupně tvořit od poloviny roku 1941. Vyvrcholením náročného formování a…
...

Rakousko-uherská standarta arcivévody, 1894

Rakousko-uherská standarta arcivévody, 1894

  Pro označení přítomnosti významného člena vládnoucí dynastie během nejrůznějších vojenských událostí v době rakousko-uherské monarchie sloužily…
...

Bojová zástava 7. výsadkového pluku, 1962

Bojová zástava 7. výsadkového pluku, 1962

  Od padesátých let minulého století zajišťoval VHÚ výrobu jednotných zástav vz. 52, které propůjčoval prezident republiky…
...

Praporec hraničářského praporu 1.

Praporec hraničářského praporu 1.

  Elitou předválečné československé armády byly prapory horské pěchoty. Řada z nich získala v průběhu 30. let…
...

1 2 3 4