Vexilologie

Transparent z demonstrace londýnských krajanů, 1916

Transparent z demonstrace londýnských krajanů, 1916

  Na vzniku Československa měli důležitý podíl i čeští a slovenští krajané ve Velké Británii. Kromě dobrovolníků, kteří doplnili řady české roty Nazdar ve francouzské cizinecké legii, se další krajané účastnili řady demonstrací a manifestací. Jedna taková se konala 8. května 1916 u příležitosti prvního výročí potopení britského zaoceánského parníku Lusitania. Na lodi tehdy po […]

Bojová zástava 5. brigády pohraniční stráže, 60. léta 20. století

Bojová zástava 5. brigády pohraniční stráže, 60. léta 20. století

  Mezi bohatou sbírkou zástav vz. 52 a 60 československé armády se nachází i několik praporů brigád Pohraniční stráže. Jedním z nich je i prapor chebské 5. brigády Pohraniční stráže. Líc: uprostřed červeného listu je aplikována zlatě lemovaná červená husitská pavéza se žlutě lemovaným bílým dvouocasým lvem s červeným srdečním štítkem s modrou horou Kriváněm […]

Prapor III. pluku stráže svobody, 1919

Prapor III. pluku stráže svobody, 1919

  Mezi složky, které hájily v roce 1918 a 1919 nově vzniklý československý stát, patřily i pluky Stráže svobody. Tyto jednotky byly vojensky organizované a skládaly se zejména z členů Sokola. V Brně vznikl III. pluk Stráže svobody a jeho příslušníci obdrželi během plukovní slavnosti dne 19. ledna 1919 od členek Sokola z Králova Pole […]

Standarta prezidenta ČSSR, 60. léta 20. století

Standarta prezidenta ČSSR, 60. léta 20. století

  V souvislosti se schválením socialistické ústavy v roce 1960, která změnila název státu na Československou socialistickou republiku, byl v listopadu téhož roku zaveden i nový státní znak. Úpravu státního znaku a návrh nové prezidentské standarty vypracoval výtvarník Milan Hegar. Nová podoba státního symbolu však nebyla konzultována s heraldiky a byla vybrána v neveřejné soutěži. […]

Autostandarta prezidenta republiky, 1990

Autostandarta prezidenta republiky, 1990

  Nová demokratická republika potřebovala po roce 1989 upravit své státní symboly.  Autorem návrhů nového státního znaku byl válečný veterán západní fronty a žák významného heraldika Karla Schwarzenberga, Jiří Louda. Hlavní motiv standarty prezidenta České a slovenské federativní republiky tvořil velký státní znak, složený ze dvou štítů s českým lvem a dvou slovenských znaků. Zajímavostí […]

Ukořistěný maďarský prapor, 1918

Ukořistěný maďarský prapor, 1918

  Většina praporů ve sbírce VHÚ představuje symbol, pod kterým bojovali nebo sloužili českoslovenští vojáci. Na druhé straně je zde však i několik praporů, které byly čs. vojáky ukořistěny nepříteli v boji. Samotný akt ukořistění praporu jako nejvyššího symbolu je považován za ponížení dotčené jednotky. Jedním z takových předmětů je maďarská vlajka, ukořistěná vojáky nového […]

Prapor Sokola Paříž, 1902

Prapor Sokola Paříž, 1902

  Pařížský Sokol vznikl v roce 1892. K desetiletému výročí existence, tedy v roce 1902, přijali krajané nový prapor. Autorkami byly paní Scheinerová, manželka starosty pražského sokola JUDr. Josefa Scheinera, a paní Klecandová, manželka spisovatele a novináře Jana Klecandy. Tento symbol s českým lvem, navíc darovaný od významných osobností domácího Sokola, hrál významnou úlohu při […]

Prapor Protiletadlové baterie Gottwald

Prapor Protiletadlové baterie Gottwald

  Ve sbírkách Vojenského historického ústavu se nachází několik zajímavých vexilologických připomínek československé účasti v občanské válce ve Španělsku. Nejznámějším je prapor 17. protiletadlové baterie Gottwald. Bavlněný prapor byl čs. dobrovolníkům darován v roce 1938 železářskými dělníky z města Sagunta u Valencie. Podklad je v barvách druhé španělské republiky, centrálním motivem je pak španělský znak. […]

Prapor batalionu Masaryk, 1937

Prapor batalionu Masaryk, 1937

  Ve sbírkách Vojenského historického ústavu se nachází několik zajímavých vexilologických připomínek československé účasti v občanské válce ve Španělsku. Mnoho těchto praporů bylo vyrobeno dodatečně a mohly sloužit jako symboly bývalých bojovníků při setkáních a slavnostních příležitostech. Zajímavým praporem, který se ve Španělsku skutečně používal, je symbol batalionu Masaryk (od února 1938 součást 129. mezinárodní […]

Bojová zástava 68. střeleckého pluku ČSLA

Bojová zástava 68. střeleckého pluku ČSLA

  Československá lidová armáda při tvorbě bojových tradic a čestných názvů vycházela zejména z historie a bojišť čs. jednotek na východní frontě během 2. světové války. Celá řada útvarů se ale hlásila i ke starším dějinným událostem. Jedním z nich byl od roku 1954 i domažlický 35. střelecký pluk s čestným názvem Československých bojovníků ve […]

Prapor Hradní stráže, 1921

Prapor Hradní stráže, 1921

  Elitním útvarem předválečné československé armády byla Hradní stráž, tvořená bývalými příslušníky čs. legionářských jednotek. V roce 1921 předal vojákům chránícím sídlo českých králů prezident T. G. Masaryk vyšívaný prapor. Na líci praporu je bílý list modro červeně lemovaný, blíže k okraji úzkým pruhem modré látky a směrem dovnitř listu červeným pilovitým lemem. Uprostřed bílého […]

Prapor Československé vojenské jednotky v SSSR, 1943

Prapor Československé vojenské jednotky v SSSR, 1943

  Československá jednotka v SSSR se začala postupně tvořit od poloviny roku 1941. Vyvrcholením náročného formování a výcviku bylo slavnostní předání bojového praporu 1. československému samostatnému praporu dne 27. ledna 1943 v Buzuluku. Velitel praporu plk. Ludvík Svoboda jej převzal od náčelníka československé vojenské mise v SSSR plk. Heliodora Píky. Po předání následovala přehlídka jednotky […]

Rakousko-uherská standarta arcivévody, 1894

Rakousko-uherská standarta arcivévody, 1894

  Pro označení přítomnosti významného člena vládnoucí dynastie během nejrůznějších vojenských událostí v době rakousko-uherské monarchie sloužily různé druhy hodnostních a titulárních standart. Vlastní standartu dle vzoru z roku 1894 měl císař, císařovna a arcivévoda. Nejhonosnější podobu měl prapor císaře, kde byl základní motiv rakousko-uherského znaku doplněn sedmi korunami, prapor císařovny čtyřmi, zatímco arcivévodský obsahoval […]

Bojová zástava 7. výsadkového pluku, 1962

Bojová zástava 7. výsadkového pluku, 1962

  Od padesátých let minulého století zajišťoval VHÚ výrobu jednotných zástav vz. 52, které propůjčoval prezident republiky jednotlivým útvarům ČSLA. V roce 1962 obdržel svou bojovou zástavu i elitní 7. výsadkový pluk zvláštního určení s posádkou v Holešově. Vojáci této jednotky procházeli na svou dobu vysoce efektivním výcvikem a disponovali celou řadou moderních bojových prostředků. […]

Praporec hraničářského praporu 1.

Praporec hraničářského praporu 1.

  Elitou předválečné československé armády byly prapory horské pěchoty. Řada z nich získala v průběhu 30. let čestné názvy, odkazující na boje československých legionářů během 1. světové války. Hraničářský prapor 1 vznikl z praporu myslivců č. 1. Posádkou praporu byl Děčín, kde sídlilo trvale velitelství, od svého vzniku v listopadu 1920. Prapor získal 16. května […]

1 2

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha