Halapartna je pro restaurátory zážitkem

Halapartna je pro restaurátory zážitkem

15. 08. 2013

Restaurovat, případně konzervovat kvalitní dřevcovou zbraň je pro každého restaurátora profesní zážitek. V historických sbírkách státních institucí, případně soukromých kolekcích, jsou většinou prezentovány konvoluty chladných, palných či střelných zbraní a zbrojí, avšak původní, pokud možno neupravenou dřevcovou zbraň, najdeme sporadicky.

Halapartnu můžeme charakterizovat jako bodnou či sečnou zbraň nasazenou na dřevěném, většinou profilovaném ratišti. Její vrchní část bývá zpevněna kovovými plochými pery s prstencem proti rozlomení v boji.

Používala se jako dřevcová zbraň pěchoty, a to také proti jezdectvu (typy s dlouhým, štíhlým hrotem) v bojové praxi od 13. do 17. století. Dále se stala odznakem poddůstojnické či důstojnické hodnosti a také v honosném provedení dekorací palácových stráží. V 19. století nakonec dosloužila jako zbraň městských ponocných. Z této doby pocházejí zdobené napodobeniny, umělecké odlitky určené pro instalace v zámeckých zbrojnicích.

Prezentovaná halapartna ze sbírek Vojenského historického ústavu byla ve velmi špatném stavu. Při přípravě instalace expozice Císařská zbrojnice ve Schwarzenberském paláci došlo k jejímu vyřazení z kolekce dřevcových zbraní s konstatováním, že je nutné provést celkové restaurování kovové i dřevěné části.

Zbraň byla v minulosti neodborně opravena. Zřejmě sloužila k dekoračním účelům, protože kovová část byla nasazena na dřevěné, krátké ratiště vyrobené z měkkého dřeva s otvory po instalaci a plochá pera tuleje byla nastavena novými železnými pásy. Zbytky nedostatečně opracovaných svarů v místě nastavení jsou nejlépe patrné na snímcích fotodokumentace. Ve čtyřech zpevňovacích perech ještě scházela většina hřebů s půlkulatou hlavou. Celý povrch zkorodovaných kovových částí včetně dřevěného ratiště byl nalakován silnou vrstvou lesklého průhledného laku, který postupem doby zdegradoval a zabarvil se do světle hnědého tónu. Původně měl zřejmě působit antikorozně.

Konkrétní restaurování začalo fotodokumetací, zaměřenou především na co nejvíce narušené části předmětu. Následovala demontáž veškerých kovových a dřevěných součástí. Snad nejnáročnější bylo uvolnění pásů per ze zádlabu a připevňovacích hřebů, které doslova vrostly do dřevěného základu profilovaného ratiště. Zachovalo se jich bohužel minimum, čtyři kusy, ostatní bylo nutné doplnit.

Nejdříve byla restaurována pera, u nich došlo k celkovému srovnání povrchu, včetně nerovností dřívějších svarů a dále následovalo podélné zaleštění. Repliky chybějících hřebů jsme vyrobili podle několika původních. Při výrobě jsme respektovali rozměry, podobu a také se co nejvěrohodněji snažili napodobit jejich nepřesnosti.

Původní povrch zbraně byl celkově napaden ve velké vrstvě korozními produkty. Četné jamky a pukliny částečně narušily tvar halapartny. Z důvodu velkého nárůstu vrstvy koroze jsme zvolili metodu její dokonalé stabilizace s co největším zachováním částí původního povrchu. Stabilizace je provedena aplikací tanátovacího roztoku, a to ve třech vrstvách. Po aplikaci taninového přípravku se povrch zabarvil temně modře, což plně respektuje zbytky dobové povrchové úpravy.

Na ratišti byly vytmeleny pukliny a otvory po hřebech zabroušeny, namořeny a zaretušovány politurou do polomatného povrchu. Nakonec jsme zbraň opatrně zkompletovali a následně na ni naaplikovali vosk, který je vhodný pro uložení v depozitáři chladných zbraní.

Petr Moudrý

 

AktuálněPrůvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část čtvrtá. Zážitkový sál, zákopy první světové války.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část čtvrtá. Zážitkový sál, zákopy první světové války.

02. 10. 2022
Pro první světovou válku byl charakteristický zákopový způsob boje. V zákopech se žilo,…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

28. 09. 2022
Třetí částí nové expozice v Armádním muzeu Žižkov je věnována válečnému konfliktu, který…
Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

26. 09. 2022
Před 84 lety, noci z 29. na 30. září 1938, byla podepsána…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

23. 09. 2022
Druhá část nové expozice v rekonstruovaném Armádním muzeu Žižkov je věnována období od…
Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

20. 09. 2022
Letošnímu třetímu číslu časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…