Jak vyčistit tesáky, které někdo přeleštil Sidolem?

Jak vyčistit tesáky, které někdo přeleštil Sidolem?

17. 05. 2013

Dva historické rakouské tesáky, které jsou součástí sbírek Vojenského historického ústavu, prošly před časem odborným procesem restaurování. Ten odhalil i některé předešlé a nepříliš šťastné pokusy o údržbu těchto zbraní.

 

Ženijní a dělostřelecké tesáky vzoru 1853/1862 se ve sbírkách militarií vyskytují převážně v mohutnější podobě pro praktické služební využití. Méně časté jsou varianty celkově menších rozměrů, které se liší nejen závěrečnou povrchovou úpravou, ale i použitým materiálem u jednotlivých součástí kompletů.

První z dvojice restaurovaných tesáků je “odlehčená” varianta vzoru s přímou čepelí, jílcem s nanýtovanými střenkami z tmavé rohoviny a dřevěnou, kůží potaženou černě leskle nalakovanou pochvou zakončenou nákončím. Jílec včetně obou nákončí pochvy je železný, leštěný bez ochranné povrchové úpravy.

Je zřejmé, že zbraň nebyla v minulosti dostatečně konzervátorsky ošetřena. Po celém povrchu předmětu ulpěla prachová vrstva se zbytky zdegradovaných konzervačních látek. Korozní produkty napadly především záštitu, částečně nákončí a širokou jednostranně vyžlabenou čepel, a to převážně ve vrchní části. Černě nalakovaný kožený potah se po celé své ploše odlupoval v malých ostrůvcích. Původně celistvá povrchová úprava se tím narušila do podoby početných jamek, které narušovaly strukturu usně.

Po dokonalé fotodokumentaci a vyhledání adekvátního srovnávacího materiálu byly z kovových součástí odstraněny vrstvy konzervačních látek společně se staršími koroznímí produkty. Dále je povrch částečně stabilizován tanátovacím přípravkem a nakonec rozleštěn do polomatného lesku.

Snad největším problémem bylo restaurování povrchu usně na potahu pochvy. Nejprve došlo k černému zabarvení a stabilizaci základu narušeného jádra. Následuje nátěr hustší politurou a její rozleštění s tím, že se celá operace několikrát opakuje až do téměř celistvé plochy. Rukojeť se střenkami z tmavé rohoviny měla korozí napadený rám a nýty. Odrezení proběhlo mechanickou cestou, odkartáčováním s pomocí jemné pasty. Tato technologie byla zvolena proto, aby nedošlo k jakémukoli narušení okraje vyleštěných střenek.

Druhým tesákem je méně častá varianta s delší a užší esovitě prohnutou čepelí. Tento tvar se u tesáků téměř nevyskytuje, je spíše charakteristický u bodáků na pěchotní pušky. Například v rakouských ozbrojených složkách je to u modelové řady systému Werndl.

Záštita zbraně i nákončí pochvy jsou u tesáku mosazné, střenky rukojeti opět z tmavé rohoviny a tělo pochvy z černě prolakované kůže. Použitý materiál, včetně tvaru zaobleného hrotu, ukazuje spíše na to, že se jedná o neslužební reprezentativnější zbraň.

Železné součásti byly opět v podobném stavu jako u tesáku s přímou čepelí. Při práci se postupovalo obdobnými technologickými postupy restaurování, snad jen s větší opatrností při likvidaci koroze železného rámu jílce, k němuž je pevně připevněna mosazná tvarovaná záštita. Veškeré mosazné součásti někdo v minulosti očistil prostředkem Sidol, který se v konzervátorské praxi nepoužíval. Má velmi špatnou vlastnost, že zatéká mezi součásti a spíše tvorbu korozních produktů podporuje – viz fotodokumentace demontovaného spodního nákončí pochvy.

Na dříve vyleštěném povrchu se vytvořila divoká necelistvá patina v podobě tmavých ostrůvků. Nejvíce snad na spodním nákončí, proto byla kompletně chemicky odstraněna v chelatonové lázni, dále je povrch rozleštěn a částečně zapatinován.

Po odstranění zbytků přípravku Sidol z konce pochvy je na ní opět politurou obnoven adekvátní povrch, jako v prvním případě. Po kompletaci obou tesáků je na jejich kovový povrch naaplikována slabá vrstva konzervačního vosku a po zatvrdnutí rozleštěna jako ochrana předmětů pro uložení v depozitáři instituce.

Petr Moudrý

 

 

 

AktuálněPrůvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část čtvrtá. Zážitkový sál, zákopy první světové války.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část čtvrtá. Zážitkový sál, zákopy první světové války.

02. 10. 2022
Pro první světovou válku byl charakteristický zákopový způsob boje. V zákopech se žilo,…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

28. 09. 2022
Třetí částí nové expozice v Armádním muzeu Žižkov je věnována válečnému konfliktu, který…
Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

26. 09. 2022
Před 84 lety, noci z 29. na 30. září 1938, byla podepsána…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

23. 09. 2022
Druhá část nové expozice v rekonstruovaném Armádním muzeu Žižkov je věnována období od…
Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

20. 09. 2022
Letošnímu třetímu číslu časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…