Jak vzniká podoba vojenských znaků, praporů, ale i armádních airbusů?

Jak vzniká podoba vojenských znaků, praporů, ale i armádních airbusů?

04. 10. 2011
Jednou ze složek práce Vojenského historického ústavu Praha je i udržování tradic vojenské symboliky. VHÚ se proto podílí i na tvorbě nových znaků, praporů či medailí, které používá Armáda České republiky. Jak tato práce konkrétně vypadá?
Název „Komise vojenských tradic a symboliky“ zní vskutku poněkud „komisně“. Ve skutečnosti jde ale o orgán, který má být české armádě především ku pomoci. Komise pracuje v rámci Vojenského historického ústavu Praha a jeho aktivita se soustřeďuje především na tvorbu, ale i poradní a usměrňující činnost ve sféře vojenských symbolů. Komise posuzuje a zpracovává grafické návrhy, analýzy i rozbory týkající se širokého spektra vojenské symboliky – patří sem tvorba znaků jednotlivých útvarů, ale také praporů, medailí, odznaků, log atd.
„Komise vznikla v roce 2002 v souvislosti s reorganizací a novou strukturou VHÚ. Od té doby se stala jedním z nejvytíženějších orgánů ústavu,“ říká předseda komise pplk. Robert Speychal. „Do dnešní doby jsme posuzovali stovky nejrůznějších armádních symbolů, vytvořili nebo se podíleli na tvorbě desítek nových znaků různých útvarů Armády ČR. Vytvořili jsme i další desítky grafických návrhů a prací – z těch nejviditelnějších je to například vnější podoba některých armádních letadel, včetně dvou Airbusů A 320, které slouží i přepravě prezidenta.“
Pokud jde o znaky útvarů, existuje několik cest, jak takový symbol vytvořit. Podle Speychala je důležité nejprve zjistit historické souvislosti, které se k jednotce vztahují – a pokud možno jich využít. Většinou se čerpá z odkazu první či druhé světové války, z legionářské minulosti anebo meziválečného období obecně. Ale odkazy mohou jít i hlouběji, třeba do doby husitské (takový znak pak může obsahovat například palcát, kalich atd). Často se také používá motivů ze znaků měst, kde jednotka sídlí.
„Největší problém je u jednotek ze sféry moderních technologií. Tam je někdy těžké najít nějaký základní výtvarný motiv, prvek, který je charakterizuje,“ říká Speychal. V takovém případě se hledá inspirace v historii nebo u podobných jednotek v zahraničí. Záleží také na invenci výtvarníka, který musí přijít s nějakým nápadem. Konkrétně jde o výtvarníka Pavla Holého, který v komisi už dlouhá léta působí.
Samotní vojáci už mají zhruba v polovině případů určitou představu, jak by znak jejich jednotky měl vypadat. Ale právě Komise jejich představy většinou dotahuje do zdárného výsledku, který odpovídá i obecné symbolice Armády ČR. Znak je velice jednoduchý symbol, ale navrhnout ho tak, aby byl výstižný, srozumitelný i pěkný, není snadné. Častým problémem bývá to, že někteří navrhovatelé si představují, že ve znaku musí být obsaženo takzvaně „vše“, čím se jednotka zabývá. To je podle Speychala ale nejméně vhodná cesta – znak má být naopak velice jednoduchý. Důležité je také celkové barevné sladění, aby znak nevypadal jako omalovánka.
Činnost Komise se po roce 2002 rozběhla natolik, že jejích služeb začala využívat i Policie ČR, která si posléze podle jejího vzoru vytvořila i vlastní orgán zabývající se policejní symbolikou. Komise VHÚ pracuje i pro Celní správu, dále pomáhá i při vzniku vojenských posádkových muzeí. Vytvářeny jsou i vlajky, prapory či standarty pro celou Armádu ČR a jiné složky. Kromě útvarových medailí, plaket a odznaků vytvořil VHÚ i dvě nejvyšší resortní vyznamenání Ministerstva obrany ČR: Vyznamenání Zlaté lípy a Kříž obrany státu.
Komise se podílí také na přípravě různých armádních grafických log a designů. Z nich lze jmenovat, vedle vnější úpravy airbusů, například logo k 60. výročí konce 2. světové války, logo k 40. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, k devadesáti letům od vzniku československého státu nebo aktuální logo ke 100. výročí vzniku čs. legií. K práci komise patří i příprava nejrůznějších pomníků, památníků i vzpomínkových objektů týkajících se vojenské minulosti. Ze současnosti můžeme uvést třeba práci na desce, která bude umístěna v Kosovu, kde letos na podzim končí svoji misi čeští vojáci.
1 – Znak úkolového uskupení AČR ISAF v Afghánistánu
2 – Znak jednotky působící v afghánském Lógaru
3 – Znak vrtulníkové jednotky působící v Afghánistánu
4 – Znak 71. mechanizovaného praporu „Sibiřského“
5 – I podobu vojenského airbusu vytvořil VHÚ
6 – Detailní podoba designu vojenských airbusů
7 –Vnější design letounů Casa, na němž se podílel VHÚ Praha
8 – Logo k 60. výročí konce 2. světové války
9 – Podoba odznaku účastníků 3. odboje
10 – Všeobecný třídnostní odznak III. stupně
11 – Odznak válečných veteránů
12 – Nové odznaky pro výsadkáře

AktuálněOsmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

26. 09. 2022
Před 84 lety, noci z 29. na 30. září 1938, byla podepsána…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

23. 09. 2022
Druhá část nové expozice v rekonstruovaném Armádním muzeu Žižkov je věnována období od…
Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

20. 09. 2022
Letošnímu třetímu číslu časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část první. Od nejstarších dob po rok 1740.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část první. Od nejstarších dob po rok 1740.

17. 09. 2022
V naší sérii článků, v nichž vám představujeme novou podobu Armádního muzea Žižkov, se…
Nové zastřešení dvorany Armádního muzea Žižkov detailně a efektně

Nové zastřešení dvorany Armádního muzea Žižkov detailně a efektně

11. 09. 2022
Rozměrově největším novým prvkem rekonstruovaného Armádního muzea Žižkov je zastřešení dvorany. Mohutná…