Jiří Mucha jako válečný redaktor

Jiří Mucha jako válečný redaktor

25. 03. 2019

Významnou složku odboje v době druhé světové války tvořilo zahraniční rozhlasové vysílání. Není překvapivé, že existovaly i vysloveně vojenské rozhlasové programy. Kromě vysílání z Káhiry a Kujbyševa (Moskvy) si zaslouží zvláštní pozornost rozhlasové vysílání čs. exilové vlády z Londýna. Podílela se na něm řada významných osobností nejen armády, ale i žurnalistiky a kultury. Asi nejznámějším jménem z okruhu vojenských rozhlasových pracovníků v Londýně je Jiří Mucha, který jako redaktor i autor vytvořil v letech 1940-1943 mnoho desítek vojenských rozhlasových programů. Dvanáctého března uplyne 104 let od jeho narození.

 

Jiří Mucha se narodil 12. března 1915 v Praze jako jediný syn světoznámého malíře Alfonse Muchy. Studoval medicínu, ale stále směřoval zejména k literatuře a žurnalistice. V době u pobytu v Paříži zažil Mnichov a po okupaci zbytku Československa se do Francie vrátil.

Mucha se nevyhýbal vojenské službě a již 24. září 1939 byl na velvyslanectví ČSR v Paříži odveden do čs. vojska. Národní výbor československý – Správa pro službu informační, požádal v lednu 1940 o odklad jeho nástupu služby k čs. divizi, protože pracoval jako redakční sekretář nového ústředního listu „Československý boj“. Nakonec nastoupil do Agde 4. března 1940 a byl vtělen jako vojín k 2. rotě pěšího pluku.

Dnem 1. května 1940 byl přemístěn k štábní rotě 1. divize. Vojenskou službu před válkou nevykonal. Přestože se bojů přímo nezúčastnil, doba jeho vojenské služby pro něj osobně byla velmi bouřlivá. Uzavřel 23. dubna 1940 sňatek s hudební skladatelkou Vítězslavou Kaprálovou ale ovdověl již 17. května 1940. Po vojenském zhroucení Francie odplul 7. července 1940 lodí Mohamed Al Kebir do Velké Británie.

Jako medik byl zařazen k brigádní ambulanci, ale 4. dubna 1941 byl kmenově zařazen ke štábní rotě MNO a 15. května 1941 k náhradnímu tělesu MNO. Poté byl přidělen k vojenskému oddělení MZV. Připravoval a účinkoval ve vojenských pořadech čs. rozhlasového vysílání. V dubnu 1943 odcestoval do Afriky na propagační a informační cestu. Byl vojenskými úřady USA akreditován jako válečný dopisovatel.

MZV doporučilo k usnadnění styků s vojenskými úřady v severní Africe pro dobu cesty propůjčit hodnost (!) čs. vojenského redaktora. Dnem 5. června 1944 zrušilo MNO přidělení J. Muchy u vojenského oddělení MZV a převedlo jej do kmenového počtu Náhradního tělesa. O týden později byl přijat k RAF. V červnu 1944 odjel na západní frontu a přes Německo v květnu 1945 dorazil až do Prahy.

Působení Jiřího Muchy jako redaktora, rozhlasového hlasatele a nakonec i válečného reportéra bylo v rámci československého zahraničního vojska zcela mimořádné. Po válce zpracoval své válečné deníky i někdy doslovné pasáže svých reportáží pro válečné BBC nejprve do seriálu v časopise Květy a poté do reportážní knihy „Oheň proti ohni“, která vyšla v Praze poprvé v roce 1947 a později ještě v několika vydáních. Věnoval se dál literární práci. V letech 1951–1955 byl komunistickým režimem vězněn. Zemřel 5. dubna 1991 v Praze.

Prokop Tomek

AktuálněInvaze 21. srpna 1968 přivedla do Československa skoro půlmiliónovou armádu

Invaze 21. srpna 1968 přivedla do Československa skoro půlmiliónovou armádu

15. 08. 2022
Letošní 54. výročí Sověty vedené invaze do Československa 21. srpna 1968 znovu…
POZOR! Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka budou v neděli 21. srpna uzavřeny.

POZOR! Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka budou v neděli 21. srpna uzavřeny.

14. 08. 2022
Oznamujeme případným zájemcům o návštěvu, že Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka…
Tankový den opět zve k návštěvě! V Lešanech v sobotu 27. srpna. Vstup je zdarma.

Tankový den opět zve k návštěvě! V Lešanech v sobotu 27. srpna. Vstup je zdarma.

11. 08. 2022
V sobotu 27. srpna 2022 se uskuteční ve Vojenském technickém muzeu Lešany…
Mizející Milovice, díl 3. Stav před čtvrt stoletím, v roce 1997.

Mizející Milovice, díl 3. Stav před čtvrt stoletím, v roce 1997.

11. 08. 2022
Letošního 21. srpna si připomeneme 54. výročí okupace Československa sovětskou armádou, resp.…
Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

08. 08. 2022
Jedním z charakteristických fenoménů dneška je hybridní válka. Ta může předcházet konvenčnímu…