Dokumenty v Digitální studovně Ministerstva obrany ČR

Seznam dokumentů z Knihovny Vojenského historického ústavu, které jsou volně přístupné v Digitální studovně MO ČR.

 

A Magyar királyi Honvédség és Csendörség Névkönyve

A Magyar királyi Honvédség és Csendörség Névkönyve. Budapest: Palas, 1915-1918. ISSN 0201-2251.

URI: https://kramerius.army.cz/search/handle/uuid:ac18e730-c6f3-11df-86a4-000d606f5dc6

Poznámka: Pouze ročník 1918

 

Alphabetisches Verzeichnis der in der Verlustlisten (Abecední seznam jmen uvedených v Seznamech ztrát)

Alphabetisches Verzeichnis der in den Verlustlisten = Abecední seznam jmen, uvedených v Seznamech ztrát = Betüsoros jegyzék számu veszteségi kimutatásban telsorolt nevekröl = Wykaz alfabetyczny nazwisk, wymienionych w listach strat = Alfabetski popis imena, navedenih u popisima gubitaka = Consemnarea alfabetică numelor indicate în listele de pierdere = Abecedni seznamek imen, navedenih v seznamkih izgub = Abecedarský zeznam mén v lístoch straty naznačeních = Elenco alfabetico dei nomi nelle liste delle perdite. K. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1914-1919. ISSN 2076-8532.

URI: https://kramerius.army.cz/search/handle/uuid:906dd640-1c6b-11df-8265-0013d398622b

Poznámka: Abecední seznam k zdigitalizovanému periodiku Verlustliste ausgegeben am= Seznam ztrát vydaný

 

Československá samostatnost

Československá samostatnost: orgán politické emigrace. Annemasse: Granchamp, 1915-1919. ISSN 1958-5055.

URI: https://kramerius.army.cz/search/handle/uuid:ad886ed4-b743-4e44-b4af-8abd8fac0def

 

Družina

Družina. Praha: Družina československých legionářů, 1933-1934. ISSN 1802-2375.

URI: https://kramerius.army.cz/search/handle/uuid:f63b8122-ca87-4d26-a42f-79a8d4f288ca

Poznámka: Dříve pod názvem Družina československých legionářů

 

Družina československých legionářů

Družina československých legionářů. Praha: Družina československých legionářů, 1920-1931. ISSN 1802-2367.

URI: https://kramerius.army.cz/search/handle/uuid:30968ef5-652c-406c-8c0d-d36cefaf7849

 

Ergänzungen und Berichtigungen ausgegeben am

Ergänzungen und Berichtigungen ausgegeben am = Doplňky a opravy vydané = Pótlások és helyesbitések kiadatott = Uzupelnienia i sprostowania wydane dnia = Dopovnenia ta popravky vydani dnia = Popune i ispravci izdani dne = Completări şi corecture edate în = Dopolnila in popravki izdani dne = Vicelnini a vipraveni vydane dňa = Supplementi e emendamenti pubblicati il. Wien: K. k. Kriegsministerium, 1914-1915. ISSN 2076-9644.

URI: https://kramerius.army.cz/search/handle/uuid:2b663490-205d-11df-a12f-0013d398622b

Poznámka: Doplněk k samostatně vydávanému periodiku Verlustliste ausgegeben am

 

Hlídka zajatců

Hlídka zajatců. Paříž: Československá národní rada, 1917-1917. ISSN 1958-5063.

URI: https://kramerius.army.cz/search/handle/uuid:ce7ff681-f7a2-4bcb-abbe-b332bae03da1

 

Illustrovaný list pro československého vojáka a legionáře

Illustrovaný list pro československého vojáka a legionáře. Praha: Rudolf Hrubec, 1924. ISSN  1804-6134.

URI: https://kramerius.army.cz/search/handle/uuid:4fb6a700-02c8-11e0-af21-000d606f5dc6

 

Kamarádství

Kamarádství, Praha: Jar. Hornof, 1932-1945. ISSN 1804-9206

URI: https://kramerius.army.cz/search/handle/uuid:2ce482d0-1cbf-11e1-957b-0013d398622b

 

Kriegsgefangene

Kriegsgefangene = Váleční zajatci = Hadifoglyok = Jeńci wojenni = Voienni brantsi = Ratni zarobljenici = Prizonieri de răsboiu = Vojni ujetniki = Vojenský zajatý = Prigionieri di guerra. Wien: K. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1915-1918. ISSN 2076-8540.

URI: https://kramerius.army.cz/search/handle/uuid:946d30a0-0c13-11df-a329-0013d398622b

 

Nachrichten über Verwundete und Kranke ausgegeben am

Nachrichten über Verwundete und Kranke ausgegeben am = Zprávy o raněných a nemocných vydané = Hirek a sebesültek és betegekröl kiadatott = Wiadomości o rannych i chorych wydane dnia = Visty pro ranenykh i neduzhykh vydani dnia = Vijesti o ranjenicima i bolesnicima izdane dne = Notificări asupra răniţilor şi bolnavilor edată în = Poročila o ranjencih in bolnikih izdana dne = Oznamosti prez raňene a nemocne vydane dňa = Notizie su feriti e ammalati pubblicate il. Wien: K. k. Hof – und Staatsdruckerei, 1914-1918. ISSN 2076-0426.

URI: https://kramerius.army.cz/search/handle/uuid:0cd50310-0c14-11df-a471-0013d398622b

Poznámka: Pouze ročníky 1914-1917

 

Personalverordnungsblatt für die k. k. Kreigs-Marine

Personalvernungsblatt für die k. k. Kreigs-Marine. Wien: K. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1903-1918. ISSN 2220-0584.

URI: https://kramerius.army.cz/search/handle/uuid:c11b83d0-c6f4-11df-a227-000d606f5dc6

Poznámka: Pouze ročníky 1917-1918

 

Ranglisten der k. k. Landwehr und der k. k. Gendarmerie

Ranglisten der k. k. Landwehr und der k. k. Gendarmerie. Wien: K. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1916-1918. ISSN 2220-0568.

URI: https://kramerius.army.cz/search/handle/uuid:9ca9e750-c6f2-11df-8d17-000d606f5dc6

 

Ranglisten der kaiserlich und königlichen Heeres …

Ranglisten der kaiserlich und königlichen Heeres … K. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1916-1918. ISSN 2220-0576

URI: https://kramerius.army.cz/search/handle/uuid:b3038080-bcc3-11df-8ec8-000d606f5dc6

Poznámka: Dříve jako Schematismus für das kaiserliche und königliche Heer und die kaiserliche und königliche Kriegs-Marine für …

 

Ruhestands-Schematismus der Österreichisch-Ungarischen Armee für …

Ruhestands-Schematismus der Österreichisch-Ungarischen Armee für … Graz: Verlag des Armee-Ruhestands-Schematismus, 1906-1914. ISSN 2220-0592.

URI: https://kramerius.army.cz/search/handle/uuid:a7eb80c0-d6c3-11df-ba8b-000d606f5dc6

 

Schematismus der k. k. Landwehr und der k. k. Gendarmerie der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder für …

Schematismus der k. k. Landwehr und der k. k. Gendarmerie der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder für … Wien: K. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1877-1913. ISSN 2220-055X.

URI: https://kramerius.army.cz/search/handle/uuid:92388010-e58d-11df-86cb-000d606f5dc6

 

Schematismus für das kaiserliche und königliche Heer und die kaiserliche und königliche Kriegs-Marine für …

Schematismus für das kaiserliche und königliche Heer und die kaiserliche und königliche Kriegs-Marine für … Wien: K. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1890-1914. ISSN 2220-0541.

URI: https://kramerius.army.cz/search/handle/uuid:609693b0-d13f-11df-9b9b-000d606f5dc6

Poznámka: Dříve jako: Kais. Königl. Militär-Schematismus für … ; dále jako: Ranglisten der k.k. Landwehr und der k.k. Gendarmerie

 

Táborita

Táborita: týdenník I. československé husitské divize. Kurgan: I. československá husitská divize, 1917-1917. ISSN 1802-6559.

URI: https://kramerius.army.cz/search/handle/uuid:dea021e2-76fc-11e4-a565-005056b73ae5

 

Verlustliste ausgegeben am (Seznam ztrát vydaný)

Verlustliste ausgegeben am = Seznam ztrát vydaný = Veszteség lajstrom kiadatott = Lista strat wydana dnia = Lysta utrat vydana dnia = Popis gubitaka izdan dne = Lista de pierderi edată în = Seznamek izgub izdan dne = Ztratna listina vydana dňa = Lista delle perdite pubblicata il. Wien: K. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1914-1919. ISSN 2076-0434.

URI: https://kramerius.army.cz/search/handle/uuid:6b980390-1630-11df-b3c0-0013d398622b