Služba eBooks on Demand

Díky službě eBooks on Demand („elektronické knihy na objednávku“), zkráceně EOD, si mohou uživatelé objednat z fondu knihovny digitalizaci jakékoliv knihy nechráněné autorským právem, tzn. knihy vydané v letech 1500 až 1900, resp. 1910 v ČR.

Projekt EOD je podpořen Evropskou komisí v rámci programu Kultura 2007-2013.
Přesný název projektu zní eBooks on Demand – A European Library Network (EOD) a bude realizován v průběhu čtyř let, konkrétně od 1. 5. 2009 do 30. 4. 2013. Nejde o projekt nový, už v roce 2006 jej iniciovala Univerzitní knihovna v rakouském Innsbrucku, která zůstala i nadále koordinátorem projektu.
Službu EOD nabízí již 26 knihoven z 12 evropských zemí, kromě České republiky také Dánsko, Estonsko, Francie, Maďarsko, Německo, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, nově i Švédsko a Švýcarsko. Vizí projektu je zapojit do spolupráce na 60 institucí nejen z řad knihoven, ale také z řad muzeí a archivů.
Knihovna Vojenského historického ústavu Praha – Referát historických fondů nabízí službu EOD pro své historické fondy (cca 6500 svazků vydaných před rokem 1801) a dalších cca 15 000 svazků vydaných mezi lety 1801 a 1910. V České republice služba EOD funguje také v Národní technické knihovně v Praze, Vědecké knihovně v Olomouci, Moravské zemské knihovně v Brně a v Knihovně Akademie věd ČR. Uživatel si však může objednat digitalizaci dokumentu z fondů všech paměťových institucí, jež jsou v síti EOD zapojeny, stejně tak i z fondů spolupracujících knihoven (Knihovny Divadelního ústavu, Národní lékařské knihovny).
Knihovna VHÚ-RHF spolupracuje na poskytování této služby spolu s NTK Praha, která je jedním z národních koordinátorů projektu. Proto se ceník služby eBooks on Demand řídí platným Knihovním řádem EOD schváleným NTK. Knihovna VHÚ-RHF tedy poskytuje své dokumenty a realizuje příjem objednávek, digitalizaci knih a fakturaci plateb pak provádí NTK Praha.
Těšíme se na vaše objednávky.