Komise vojenských tradic a symboliky v roce 2019

Třebaže byl historicky jubilejní rok 2018 všeobecně silným průsečíkem oslav ve vztahu k českému státu a tradicím jeho ozbrojených sil, ani rok 2019 nezůstal v tomto směru zcela stranou – ostatně dílčí výročí spojená s historickými tradicemi současné Armády České republiky odkazují až na rok 1919. Komise vojenských tradic a symboliky ovšem vykonávala v průběhu roku 2019 svoji činnost takřka v celém spektru příslušných pomocných věd historických, tedy ve faleristice, znakotvorbě i vexilologii, nejen ve vztahu k historickým výročím.

 

Oproti roku 2018 bylo podáno v roce 2019 o něco více žádostí z oblasti vexilologické tvorby, z nichž se hned dvě shodou okolností týkaly 14. pluku logistické podpory. Komise v této souvislosti konzultovala a doporučila ke schválení navrhovatelem zaslanou podobu čestné darovací stuhy města Pardubice pro bojový prapor 14. pluku logistické podpory, zamýšlený k udělení primátorem města u příležitosti 15. výročí vzniku někdejší 14. brigády logistické podpory.

S určitým odstupem byla na základě další navazující žádosti připravena v rámci Komise další stuha pro bojový prapor 14. pluku logistické podpory s čestným názvem „plukovníka in memoriam Alfréda Bartoše“. V průběhu roku došlo také ke schválení darovací stuhy pro prapor pěší roty Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Zlín, nesoucí čestný název „plukovníka i. m. Josefa Valčíka“. Specifické místo pak v rámci letošní tvorby praporových stuh zaujímá darovací Čestná stuha náčelníka Vojenské policie.

 

Znakotvorba

V oblasti znakotvorby byl rok 2019 výjimečný přípravou hned tří znaků nově formovaných velitelství. Prvním z nich byl znak Velitelství kybernetických sil a informačních operací. Následoval jej znak Velitelství teritoria, které zahájilo činnost 1. 7. 2019 a do jehož působnosti spadají krajská vojenská velitelství a při nich působící Aktivní zálohy. Probíhala rovněž intenzivní práce Komise vojenských tradic a symboliky na znaku Velitelství pro operace, jež k datu 1. ledna 2020 nahradil zanikající Společné operační centrum Ministerstva obrany.

Pro potřeby Velitelství výcviku Vojenské akademie Vyškov došlo také k zavedení znaku pro nově vznikající Centrum přípravy do zahraničních operací. Ve vztahu k zahraničním misím probíhajícím v současnosti byly dále vytvořeny znaky pro úkolová uskupení AČR působící v rámci předsunuté přítomnosti NATO – Enhanced Forward Presence (eFP) v Pobaltí. Jedná se o znaky úkolového uskupení AČR eFP v Lotyšsku a úkolového uskupení AČR eFP EW (Enhanced Forward Presence Electronic Warfare) v Litvě.

S ohledem na kulatá výročí bylo v rámci činnosti Komise připravováno také logo 100. výročí plynové služby a chemického vojska a logo 100. výročí vzniku Generálního štábu Armády České republiky. Komise dále konzultovala a doporučila ke schválení navrhovatelem zaslaný návrh loga Vojenského vysokoškolského sportovního klubu Brněnští kadeti a ve vztahu k rozšiřující se síti Komunitních center pro válečné veterány vytvořila logo pro pražskou pobočku.

Otázek a žádostí ohledně stejnokrojových součástí mimo rukávové znaky Komise obvykle mnoho nedostává. V roce 2019 takto konzultovala návrh provedení baretu Hradní stráže v souvislosti s přípravou nových služebních stejnokrojů Hradní stráže.

 

Faleristická tvorba

Tradičně největší podíl posuzovaných žádostí a dotazů spadal do oblasti faleristické tvorby. V návaznosti na tradice původních organizačních celků AČR došlo na úpravu a převod pamětního odznaku generála Josefa Ptáka z někdejší Sekce rozvoje druhů sil na současnou Sekci rozvoje sil Ministerstva obrany. V obdobném duchu byl pro Prapor zabezpečení Vyškov jakožto nástupce bývalé Zabezpečovací základny Vyškov zaveden Pamětní odznak Praporu zabezpečení Vyškov.

Značná část nově vytvářených a schvalovaných dekorací připadala v roce 2019 na organizační celky a uskupení AČR, působící v zahraničních misích. V souvislosti s působením českých vojáků v Mali, jež probíhá kontinuálně od roku 2013, došlo k zavedení nového Pamětního odznaku 12. úkolového uskupení Mali EU-TM a Pamětního odznaku 1. roty ochrany malijského výcvikového střediska v Koulikoro – Force protection Koulikoro Training Centre (KTC). Ve vztahu k dlouhodobému působení českých vojáků v Afghánistánu proběhlo dále řešení žádostí týkajících se vzniku posledního Pamětního odznaku 25. AAT – GA (Air Advisory Team – Guardian Angels) a v řadě dalšího Pamětního odznaku 12. strážní roty BAF úkolového uskupení AČR Resolute Support, která působí na letišti v Bagramu.

Nově vznikl ve dvou verzích Pamětní odznak 2. jednotky Podpory a Vlivu s reversním provedením v jedné variantě se symbolikou 43. výsadkového praporu Chrudim a ve druhé variantě se symbolikou 601. skupiny speciálních sil Prostějov. V rámci plnění mezinárodních závazků při misi v Pobaltí byl dále zřízen Pamětní odznak 3. úkolového uskupení eFP (Enhanced Forward Presence) v Lotyšsku a ve vztahu k úkolovým uskupením působícím na Litvě došlo ke schválení posledního Pamětního odznaku 2. úkolového uskupení eFP (Enhanced Forward Presence) a následně k vytvoření nového Pamětního odznaku 1. úkolového uskupení eFP EW (Enhanced Forward Presence Electronic Warfare).

Jan Biederman

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha