Komise vojenských tradic a symboliky v roce 2019

Komise vojenských tradic a symboliky v roce 2019

10. 02. 2020

Třebaže byl historicky jubilejní rok 2018 všeobecně silným průsečíkem oslav ve vztahu k českému státu a tradicím jeho ozbrojených sil, ani rok 2019 nezůstal v tomto směru zcela stranou – ostatně dílčí výročí spojená s historickými tradicemi současné Armády České republiky odkazují až na rok 1919. Komise vojenských tradic a symboliky ovšem vykonávala v průběhu roku 2019 svoji činnost takřka v celém spektru příslušných pomocných věd historických, tedy ve faleristice, znakotvorbě i vexilologii, nejen ve vztahu k historickým výročím.

 

Oproti roku 2018 bylo podáno v roce 2019 o něco více žádostí z oblasti vexilologické tvorby, z nichž se hned dvě shodou okolností týkaly 14. pluku logistické podpory. Komise v této souvislosti konzultovala a doporučila ke schválení navrhovatelem zaslanou podobu čestné darovací stuhy města Pardubice pro bojový prapor 14. pluku logistické podpory, zamýšlený k udělení primátorem města u příležitosti 15. výročí vzniku někdejší 14. brigády logistické podpory.

S určitým odstupem byla na základě další navazující žádosti připravena v rámci Komise další stuha pro bojový prapor 14. pluku logistické podpory s čestným názvem „plukovníka in memoriam Alfréda Bartoše“. V průběhu roku došlo také ke schválení darovací stuhy pro prapor pěší roty Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Zlín, nesoucí čestný název „plukovníka i. m. Josefa Valčíka“. Specifické místo pak v rámci letošní tvorby praporových stuh zaujímá darovací Čestná stuha náčelníka Vojenské policie.

 

Znakotvorba

V oblasti znakotvorby byl rok 2019 výjimečný přípravou hned tří znaků nově formovaných velitelství. Prvním z nich byl znak Velitelství kybernetických sil a informačních operací. Následoval jej znak Velitelství teritoria, které zahájilo činnost 1. 7. 2019 a do jehož působnosti spadají krajská vojenská velitelství a při nich působící Aktivní zálohy. Probíhala rovněž intenzivní práce Komise vojenských tradic a symboliky na znaku Velitelství pro operace, jež k datu 1. ledna 2020 nahradil zanikající Společné operační centrum Ministerstva obrany.

Pro potřeby Velitelství výcviku Vojenské akademie Vyškov došlo také k zavedení znaku pro nově vznikající Centrum přípravy do zahraničních operací. Ve vztahu k zahraničním misím probíhajícím v současnosti byly dále vytvořeny znaky pro úkolová uskupení AČR působící v rámci předsunuté přítomnosti NATO – Enhanced Forward Presence (eFP) v Pobaltí. Jedná se o znaky úkolového uskupení AČR eFP v Lotyšsku a úkolového uskupení AČR eFP EW (Enhanced Forward Presence Electronic Warfare) v Litvě.

S ohledem na kulatá výročí bylo v rámci činnosti Komise připravováno také logo 100. výročí plynové služby a chemického vojska a logo 100. výročí vzniku Generálního štábu Armády České republiky. Komise dále konzultovala a doporučila ke schválení navrhovatelem zaslaný návrh loga Vojenského vysokoškolského sportovního klubu Brněnští kadeti a ve vztahu k rozšiřující se síti Komunitních center pro válečné veterány vytvořila logo pro pražskou pobočku.

Otázek a žádostí ohledně stejnokrojových součástí mimo rukávové znaky Komise obvykle mnoho nedostává. V roce 2019 takto konzultovala návrh provedení baretu Hradní stráže v souvislosti s přípravou nových služebních stejnokrojů Hradní stráže.

 

Faleristická tvorba

Tradičně největší podíl posuzovaných žádostí a dotazů spadal do oblasti faleristické tvorby. V návaznosti na tradice původních organizačních celků AČR došlo na úpravu a převod pamětního odznaku generála Josefa Ptáka z někdejší Sekce rozvoje druhů sil na současnou Sekci rozvoje sil Ministerstva obrany. V obdobném duchu byl pro Prapor zabezpečení Vyškov jakožto nástupce bývalé Zabezpečovací základny Vyškov zaveden Pamětní odznak Praporu zabezpečení Vyškov.

Značná část nově vytvářených a schvalovaných dekorací připadala v roce 2019 na organizační celky a uskupení AČR, působící v zahraničních misích. V souvislosti s působením českých vojáků v Mali, jež probíhá kontinuálně od roku 2013, došlo k zavedení nového Pamětního odznaku 12. úkolového uskupení Mali EU-TM a Pamětního odznaku 1. roty ochrany malijského výcvikového střediska v Koulikoro – Force protection Koulikoro Training Centre (KTC). Ve vztahu k dlouhodobému působení českých vojáků v Afghánistánu proběhlo dále řešení žádostí týkajících se vzniku posledního Pamětního odznaku 25. AAT – GA (Air Advisory Team – Guardian Angels) a v řadě dalšího Pamětního odznaku 12. strážní roty BAF úkolového uskupení AČR Resolute Support, která působí na letišti v Bagramu.

Nově vznikl ve dvou verzích Pamětní odznak 2. jednotky Podpory a Vlivu s reversním provedením v jedné variantě se symbolikou 43. výsadkového praporu Chrudim a ve druhé variantě se symbolikou 601. skupiny speciálních sil Prostějov. V rámci plnění mezinárodních závazků při misi v Pobaltí byl dále zřízen Pamětní odznak 3. úkolového uskupení eFP (Enhanced Forward Presence) v Lotyšsku a ve vztahu k úkolovým uskupením působícím na Litvě došlo ke schválení posledního Pamětního odznaku 2. úkolového uskupení eFP (Enhanced Forward Presence) a následně k vytvoření nového Pamětního odznaku 1. úkolového uskupení eFP EW (Enhanced Forward Presence Electronic Warfare).

Jan Biederman

 

AktuálněInvaze 21. srpna 1968 přivedla do Československa skoro půlmiliónovou armádu

Invaze 21. srpna 1968 přivedla do Československa skoro půlmiliónovou armádu

15. 08. 2022
Letošní 54. výročí Sověty vedené invaze do Československa 21. srpna 1968 znovu…
POZOR! Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka budou v neděli 21. srpna uzavřeny.

POZOR! Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka budou v neděli 21. srpna uzavřeny.

14. 08. 2022
Oznamujeme případným zájemcům o návštěvu, že Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka…
Tankový den opět zve k návštěvě! V Lešanech v sobotu 27. srpna. Vstup je zdarma.

Tankový den opět zve k návštěvě! V Lešanech v sobotu 27. srpna. Vstup je zdarma.

11. 08. 2022
V sobotu 27. srpna 2022 se uskuteční ve Vojenském technickém muzeu Lešany…
Mizející Milovice, díl 3. Stav před čtvrt stoletím, v roce 1997.

Mizející Milovice, díl 3. Stav před čtvrt stoletím, v roce 1997.

11. 08. 2022
Letošního 21. srpna si připomeneme 54. výročí okupace Československa sovětskou armádou, resp.…
Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

08. 08. 2022
Jedním z charakteristických fenoménů dneška je hybridní válka. Ta může předcházet konvenčnímu…