Konzervace a restaurování předmětů pro revitalizaci expozice

Konzervace a restaurování předmětů pro revitalizaci expozice

27. 12. 2012

Postupná revitalizace stálé expozice začala úvodní částí první světové války a vzniku samostatného Československého státu. Stávající sbírkové předměty po zrušení instalace postupně prošly důkladnou očistou, případně konzervací inkriminovaných částí. Největší zásahy byly nutné v kolekcích dlouhých palných zbraní včetně bodáků, chladných zbraní, dělostřeleckého střeliva, případně puškových granátů.

U některých opakovaček z původní expozice došlo k napadení jednotlivých částí ostrůvky povrchové koroze. Ta bohužel mnohdy ulpěla i na původní cenné úpravě chemickým černěním, kterou provedl výrobce zbraně. Její odstranění bylo složitější a časově náročné, aby nedošlo k porušení okolních nezasažených ploch. Po stabilizaci a nezbytných retuších byl na veškeré kovové části naaplikován film nestékavého konzervačního přípravku, který je vhodný pro expozičně – výstavní účely. Veškeré dřevěné pažby prošly důkladnou očistou a následnou obnovou šelakovou politurou, případně voskovou směsí. Vše podle původních dobových zvyklostí.
Smyslem revitalizace, mimo současného moderního grafického pojetí bylo také výstavní prostor doplnit dalšími exponáty, které mnohdy nebyly v minulosti vůbec vystaveny. Nově vybrané zbraně měly zakonzervovaný povrch ochrannou vrstvou konzervačních vosků pro dlouhodobé deponování. Proto nejdříve prošly celkovou dekonzervací a následným procesem odstranění, případně stabilizací povrchové koroze. Největšími restaurátorskými zásahy prošlo dělostřelecké střelivo, respektive jeho školní řezy granáty kde je kombinace materiálů, konkrétně kovů se sádrovou nalakovanou částí, která imituje trhavinu. Vedle bohaté kolekce střeliva je novinkou expozice kvalitní kolekce optiky, dělostřeleckých zaměřovacích přístrojů a pomůcek. Převážná většina z nich byla v osmdesátých letech dvacátého století zakonzervována pro deponování konzervačním voskem, případně jinými, tehdy v oboru doporučenými prostředky. Podobně, jako ostatní zbraně prošly veškerými konzervačními zásahy s důrazem na zachování původních povrchů. Na dílčích konzervátorských zásazích se podíleli žáci Vyšší odborné školy grafické a střední průmyslové školy grafické, oboru konzervace a restaurování z Prahy, kteří na    restaurátorském pracovišti VHÚ zároveň zpracovávali praktickou restaurátorskou maturitní práci.

Revitalizace expozice bude pokračovat další, modernější částí a mezi tím, či spíše zároveň, nás čeká konzervace a restaurování nejstarších militarií-skvostů uměleckého řemesla pro expozici nazvanou „Císařská zbrojnice“ ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech.

Článek převzat z časopisu HAV č.2/2009

 

AktuálněPrůvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část čtvrtá. Zážitkový sál, zákopy první světové války.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část čtvrtá. Zážitkový sál, zákopy první světové války.

02. 10. 2022
Pro první světovou válku byl charakteristický zákopový způsob boje. V zákopech se žilo,…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

28. 09. 2022
Třetí částí nové expozice v Armádním muzeu Žižkov je věnována válečnému konfliktu, který…
Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

26. 09. 2022
Před 84 lety, noci z 29. na 30. září 1938, byla podepsána…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

23. 09. 2022
Druhá část nové expozice v rekonstruovaném Armádním muzeu Žižkov je věnována období od…
Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

20. 09. 2022
Letošnímu třetímu číslu časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…