Konzervace a restaurování sbírek před uložením v novém depozitáři

Konzervace a restaurování sbírek před uložením v novém depozitáři

22. 01. 2015

V nedávné době proběhla hlavní část intenzivního přesunu sbírek VHÚ z pražského depozitáře do nového centrálního depozitáře ve VTM Lešany. Současně také proběhla revize fyzického stavu každého kusu. Stovky převážně chladných a palných zbraní prošly konzervací pro dlouhodobé uložení. Nemalá část potřebuje intenzivní restaurátorský zásah, aby nedošlo k dalšímu poškození kompletu.

 

Jedním z fondů, kde probíhaly intenzivní zásahy, je sbírka dlouhých chladných zbraní. Konkrétně restaurování kordu pro příslušníky české šlechty.

Zbraň s charakteristickým jílcem zakončeným lví hlavou má rukojeť vyrobenou z ebenového dřeva. Povrch je prořezaný do podoby rybiny. Masiv vlivem prostředí v několika místech popraskal a slabé odštěpky zcela chyběly. Na vnější straně rukojeti je prázdné vybrání pro vsazený heraldický štítek s českým lvem a korunou. Celá souprava včetně aplikací na rukojeti byla vyrobena ze stříbra. Na čepeli byly zatmavlé ostrůvky koroze. Vzhledem k faktu, že je ve sbírce chladných zbraní několik totožných kordů, které posloužily jako srovnávací materiál, bylo možné jej kompletně zrestaurovat.

Druhým neméně kvalitním kusem, který vyžadoval restaurátorský zásah, je jílec rakouského úřednického kordu. Měl odlomený záštitný oblouk a to v nejslabším, nejvíce namáhaném místě. Naštěstí zůstal ke kordu připevněný mosazným drátem. Celá souprava je bohatě rytá a pozlacená.

Restaurování vyžadovalo velmi profesionální zásah, aby se zachovala původní povrchová úprava. Restaurátorskými zásahy již prošly převážně kratší tesáky a šavle jako například italská šavle důstojníka pěchoty, kde se doplňovala odlomená dřevěná část rukojeti jílce, a nebo rakouská zákopnická šavle, která měla kompletně pokrytou čepel korozí a poškozený potah černou usní na dřevěné rukojeti. Zbraň se restaurovala v kompletu, aby se zachovalo původní roznýtování řapu do mosazného hřbetu jílce.

Dřevcové zbraně měly nejvíce poškozená ratiště. Ve dřevě byly oděrky, praskliny, otvory po minulých instalacích a nepůvodní zalomené kovové hřebíčky. Zde se většinou provádí fixace prasklin, vytmelení případně retuše zabarvení. Plocha čepelí je zbavena koroze, stabilizována a dále jsou doplněny podle původních kovové hřeby, které přidržují pera čepele k ratišti.

Složitější restaurátorské zásahy většinou vyžadují palné zbraně. Již proběhlo restaurování dvou loveckých pušek. První je celopažbená jednuška s perkusním zámkem. Na liště hlavně má stříbrem vyloženou signaturu výrobce: G:KUDERNATSCH. Zbraň byla zřejmě u původního majitele nevhodně uložena ve velmi vlhkém prostředí, což se projevilo kompletním napadením kovu korozí, která překryla vyrytou výzdobu součástí. Také pažba měla na povrchu ulpělou prachovou vrstvu. Ta ve velké míře překrývala probarvení letorostů dřeva.

Po odstranění korozních produktů jsou kovové součásti zapatinovány, aby vynikla kvalitní rytina jednotlivých součástí. Na očištěné pažbě je obnovena šelaková polomatná politura.

Druhou zrestaurovanou zbraní byla perkusní dvojka s vyhnutou pažbou od puškaře F: KAHLERA. Na ní se uskutečnily větší restaurátorské zásahy.

Z dalších restaurovaných zbraní jmenujme dvojici francouzských vojenských pušek s perkusními zámky, které měly rozlomené pažby. Jedna v krku a druhá před zámkem. Jejich kompaktnost musí být zabezpečena vložením neporušeného masivu (destičky), která vizuálně nenaruší povrch pažby. Pak byly kompletně restaurovány. Dále puška trombon s francouzským křesadlovým zámkem a perkusní puška pro rakouskou gardu. Obě měly porušené dřevo okolo zámkových desek a chyběly jim šrouby. U nich hrozilo nebezpečí uvolnění a poškození zámků.

Veškeré zrestaurované zbraně určené pro deponování mají provedenou povrchovou úpravu aplikaci vrstvy mikrokrystalického vosku, který zaručuje stálost povrchu a barevně nedegraduje.

Petr Moudrý

 

 

AktuálněPřednáška ke knize o pistoli CZ 75: bonusové informace, unikátní exempláře

Přednáška ke knize o pistoli CZ 75: bonusové informace, unikátní exempláře

09. 12. 2023
V podvečer 6. prosince 2023 se v Armádním muzeu Žižkov Vojenského historického ústavu Praha…
Historik VHÚ Praha Jiří Plachý se v Bratislavě zúčastnil vzpomínkového večera na osobnost protikomunistického odboje na Slovensku Imricha Eröse

Historik VHÚ Praha Jiří Plachý se v Bratislavě zúčastnil vzpomínkového večera na osobnost protikomunistického odboje na Slovensku Imricha Eröse

08. 12. 2023
Historik Vojenského historického ústavu Praha Jiří Plachý se na konci listopadu zúčastnil…
Dnes je Armádní muzeum celý den uzavřeno

Dnes je Armádní muzeum celý den uzavřeno

07. 12. 2023
Upozorňujeme, že z provozních a organizačních důvodů je Armádní muzeum Žižkov je…
Přijďte do Armádního muzea na poslední čtyři přednášky letošního roku. Na sobotu 9. 12. je připravena také poslední letošní vycházka po stopách Pražského povstání

Přijďte do Armádního muzea na poslední čtyři přednášky letošního roku. Na sobotu 9. 12. je připravena také poslední letošní vycházka po stopách Pražského povstání

06. 12. 2023
Podívejte se na nabídku přednášek v Armádním muzeu Žižkov do konce roku…
Vznik 5. čs. střelecké divize ve Francii

Vznik 5. čs. střelecké divize ve Francii

05. 12. 2023
Krátce po konci 1. světové války vznikla ve Francii 5. čs. střelecká…