Košický vládní program posunul před 68 lety československou armádu do náruče východu

Košický vládní program posunul před 68 lety československou armádu do náruče východu

05. 04. 2013

Dne 5. dubna 1945 byl v Košicích přijat tzv. Košický vládní program. Znamenal pro poválečné Československo nepřehlédnutelnou změnu politických podmínek oproti první republice. A zasáhl také do fungování armády, která přestávala být politicky nezávislou složkou.

 

Jaro 1945. Porážka nacistického německého a jeho spojenců se zdála již jasnou věcí. Rudá armáda nezadržitelně postupovala na Berlín, osvobodila většinu východní a jihovýchodní Evropy a ve všech osvobozených státech Sovětský svaz nenápadně zřizoval režimy úzce napojené na komunistickou totalitní zřízení v SSSR.

Spojenci na západní frontě po zaváhání v Ardenách rovněž úspěšně pronikali německým územím. Naše jednotky po urputných bojích na Dukle překročily československou hranici a osvobozovali oblasti východního Slovenska. Blížil se konec druhé světově války.

Politická uskupení doma i v zahraničí si záhy začala budovat dobrá výchozí postavení pro další činnost v poválečném Československu. Nejdůležitějším střetem v boji o moc se odehrával mezi exilovou vládou v Londýně a moskevským vedením Komunistické strany Československa.

Na základě jednání mezi oběma subjekty v Moskvě ve druhé polovině března 1945 došlo k uzavření dohody o vytvoření vlády Národní fronty, v níž měly být zastoupeny Komunistická strana Československa, sociální demokracie, národně socialistická strana, lidová strana a zástupci Slovenské národní rady. Prezident republiky svým dekretem z 2. dubna 1945 vyhlásil rozhodnutí o změně struktury vlády. Exilová vláda v Londýně společně se Státní radou byly rozpuštěny.

Nová vláda v čele s levicovým sociálním demokratem Zdeňkem Fierlingerem, horlivým stoupencem politiky KSČ, byla jmenována 4. dubna 1945. Komunisté v ní získali důležitá ministerstva: Václav Nosek vnitro a Václav Kopecký ministerstvo informací. Ministrem národní obrany se stal generál Ludvík Svoboda, politicky nevyhraněný, ale spíše se klonící k politice KSČ.

O den později, 5. dubna 1945, přijala vláda v Košicích, kde se poprvé sešla, svůj první politický program. Vyhlásila ho v odpoledních hodinách na slavnostním zasedání Slovenské národní rady ústy ministerského předsedy Zdeňka Fierlingera a jeho náměstka Klementa Gottwalda.

Podle tohoto Košického vládního programu měly být povoleny jen ty politické strany, které se staly součástí úzce definovaného národního odboje a nezahrnovalo nejsilnější předválečnou československou politickou stranu – agrárníky. Republikánskou stranu zemědělského a malorolnického lidu výslovně zakazoval devátý článek programu spolu s některými dalšími stranami. Její členové pak přešli převážně k národním socialistům a částečně k lidovcům, na Slovensku k Demokratické straně.

Na osvobozeném území měly moc přebírat národní výbory tvořené rovněž vládními stranami. Zahraniční politika Československa se orientovala na Sovětský svaz. Vláda rovněž přijala zásady znárodnění a pozemkové reformy. Košický vládní program rovněž významně zasáhl do poválečné výstavby československé armády. Článek tři obsahoval zásadu, že organizace, výzbroj a výcvik nové československé branné moci budou stejné jako organizace, výzbroj a výcvik Rudé armády.

Základem nové armády se měly stát složky národa aktivně bojující se zbraní v ruce doma i za hranicemi: armádní sbor v SSSR, letci na západní a východní frontě, obrněná brigáda u Dunkerque, slovenští a čeští partyzáni, povstalecká vojska na Slovensku. Ovšem skutečným základem poválečné československé armády se měl stát 1. čs. armádní sbor v SSSR.

Košický vládní program rovněž skoncoval tzv. apolitičností armády. Ve všech vojenských jednotkách a dalších složkách armády zřídil instituci osvětových důstojníků, kteří se stali zástupci příslušných velitelů. Vládní program rovněž vyhlásil očistu velitelského sboru „od všech zrádcovských, kolaborantských, antidemokratických a protilidových živlů“ a také rovnoprávné zastoupení Čechů a Slováků v armádě.

Košický vládní program z počátku dubna 1945 zásadním způsobem ovlivnil další vnitropolitický vývoj v poválečném Československu. Místo, aby se nově budovaný stát vydal cestou západních demokracii, směřoval postupně do tábora vznikajících východoevropských diktatur, až se v roce 1948 stal pevnou součástí bloku lidově demokratických států řízených Sovětským svazem.

 

AktuálněBitva na Kolubaře změnila v listopadu 1914 poměr sil na frontě

Bitva na Kolubaře změnila v listopadu 1914 poměr sil na frontě

24. 11. 2021
Od září 1914 byla druhá rakousko-uherská ofenziva do Srbska v plném proudu. Zprvu…
ATENTÁT 80: Zocel se! Výcvik československých parašutistů ve Velké Británii.

ATENTÁT 80: Zocel se! Výcvik československých parašutistů ve Velké Británii.

21. 11. 2021
V roce 1942 vyšla příručka boje zblízka s názvem Get tough! britského důstojníka…
Dlouhá cesta, složité začleňování do společnosti. Návrat ruských legií do vlasti.

Dlouhá cesta, složité začleňování do společnosti. Návrat ruských legií do vlasti.

18. 11. 2021
Na konci listopadu 2021 si připomínáme již 101 let od okamžiku, kdy…
Slavíme 17. listopad, datum připomíná dvě zásadní dějinné události

Slavíme 17. listopad, datum připomíná dvě zásadní dějinné události

17. 11. 2021
Na 17. listopad připadá státní svátek České republiky, slavíme Den boje za…
Z československé zahraniční armády do sovětských Gulagů

Z československé zahraniční armády do sovětských Gulagů

15. 11. 2021
To, že jádro československých jednotek na východní frontě za 2. světové války…