Kronika 1. úkolového uskupení PCHT, Irák

Hlavním úkolem 1. úkolového uskupení Polního chirurgického týmu (PCHT) během jeho působení v Iráku v období 5. 12. 2016 až 17. 6. 2017 byla zdravotnická podpora a péče o příslušníky koaličních a iráckých ozbrojených sil v rámci operace Inherent Resolve.

Jednotka byla sestavena převážně z příslušníků Agentury vojenského zdravotnictví, doplňovali ji vojáci z Ústřední vojenské nemocnice Praha a dalších vojenských útvarů a zařízení. Příslušníci 1. úkolového uskupení PCHT odletěli z ČR na území Iráku dne 5. prosince 2016 z Letiště Václava Havla. V Iráku byla jednotka začleněna do sestavy americké polní nemocnice ROLE 2. Z mise se vrátila 17. června 2017.

Kronika byla psána vojenský historikem jednotky a podrobně popisuje její činnost, jedná se tak o důležitý zdroj informací o činnosti PCHT v Iráku. Text je psán tiskacím i psacím písmem. Je dobře patrné použití různých druhů psacích potřeb, což dokazuje, že byla psána v delším časovém horizontu. Zápisy jsou řazeny den po dni a podrobně popisují jak operační nasazení jednotky, tak ostatní činnost a život našich vojáků.

Kronika má standartní rozměry A5, tedy 148 x 210 mm, tloušťka 15 mm, má pevnou vazbu zelené barvy s linkovanými stránkami. Kronika obsahuje 120 stran, z toho 71 popsaných. Původem je ze zásob Federal Supply Service distribuovaných armádou Spojených států amerických.

Do sbírky Vojenského historického ústavu Praha byla kronika získána v polovině roku 2017.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha