Mizející Milovice, díl 2. Jak to vypadalo v roce 2008.

Mizející Milovice, díl 2. Jak to vypadalo v roce 2008.

04. 08. 2022

V červenci letošního roku jsme publikovali na webových stránkách vhu.cz materiál nazvaný Mizející vojenské Milovice. Portrét městečka spojeného s armádou, a nejen tou sovětskou. Text se věnoval historii vojenského prostoru ve Středočeském kraji u obce Milovice. Milovice jsou spojeny především s pobytem sovětských vojsk po okupaci Československa v roce 1968. Nyní vám nabízíme další snímky, které tuto dějinnou etapu, respektive její následky, dokumentují.

K článku Prokopa Tomka byla přiložena fotogalerie, která zachycovala stav někdejších vojenských objektů i ploch v posledních letech, konkrétně v období 2016-2021. Jak autor také zmiňoval, Milovice se v průběhu posledních třiceti let zásadním způsobem proměňovaly. Mnohé z toho, co Sověty v minulosti připomínalo, také už mizí. Obnova ve smyslu společenském i přírodním je zjevná.

Už v 90. letech, po odchodu sovětských vojsk v roce 1991, začaly budovy a přilehlé letiště Boží Dar chátrat. Posléze je začala i pohlcovat bující zeleň. V tomto materiálu, respektive početné fotogalerii, se vydáváme do roku 2008. Celkem 25 snímků dokumentuje to, jak tehdy vypadalo letiště a přilehlé objekty, některé části sídliště a také provozní objekty, které sloužily k údržbě či opravám techniky.

Jak je ze snímků patrné, jde o stav již značné zchrátralosti objektů, jasně viditelný je postupný rozpad a také to, jak si příroda rychle brala místo za své. Relativně udržovaná, resp. v dobrém stavu uchovaná, byla letištní plocha, dráha letiště, bytelným dojmem stále působily kryty-úly určené pro letouny. Naopak budovy určené k obývání nesly známky destrukce.

Stav z roku 2008 v sobě nese dotek historie normalizačního dvacetiletí, zároveň ale odráží proměnu místa a zároveň už relativně dlouhou dobu nečinnosti. Sovětská armáda tu v té době už nebyla 17 let.

Andrej Halada

AktuálněRetrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

08. 08. 2022
Jedním z charakteristických fenoménů dneška je hybridní válka. Ta může předcházet konvenčnímu…
Památníky z vojny aneb cesta do vojákovy duše

Památníky z vojny aneb cesta do vojákovy duše

31. 07. 2022
Když jsme na podzim roku 2020 na Vojenském historickém ústavu Praha zahájili…
Restaurování německých vojenských saní

Restaurování německých vojenských saní

28. 07. 2022
Mezi exponáty ve sbírkách Vojenského historického ústavu Praha najdeme kromě standardních předmětů,…
Lépe než bolševici: činnost Technického oddělení čs. vojska na Rusi

Lépe než bolševici: činnost Technického oddělení čs. vojska na Rusi

25. 07. 2022
Technické oddělení Čs. armádního sboru na Rusi bylo založeno v červenci roku…
Mizející vojenské Milovice. Portrét městečka spojeného s armádou, a nejen tou sovětskou.

Mizející vojenské Milovice. Portrét městečka spojeného s armádou, a nejen tou sovětskou.

21. 07. 2022
Od odsunu Střední skupiny sovětských vojsk z Československa uplynuly již tři desítky…