Most u Remagenu (Magazín ČAF č. 7/1968)

Ukázka zachycuje účast československých vojáků při natáčení amerického válečného filmu „Most u Remagenu“ (The Bridge at Remagen) v okolí Davle ve středních Čechách pod vedením britského režiséra Johna Guillermina (1925–2015).

Natáčení amerického velkofilmu v Československu posloužilo v atmosféře „pražského jara“ pro dobově podmíněnou ostrou kritiku domácích poměrů. Obvinění ze zaostalosti a omezenosti ovšem nesměřovalo k českým vojákům nebo filmařům, ale mířilo na komunistické politiky a státní socialismus, který nedokázal držet krok s vývojem na Západě.
Natáčení filmu s vojáky v amerických uniformách a s americkou vojenskou technikou pak posloužilo Sovětskému svazu během okupace Československa v srpnu 1968 jako „důkaz“ o americké vojenské přítomnosti a nutnosti kolektivní vojenské akce Varšavské smlouvy na záchranu Československa jako člena sovětského bloku.
Ukázka pochází z vojenského filmového periodika Magazín ČAF č. 7/1968, který režijně připravil Ivo Toman.

Kopie filmu byla do sbírky Vojenského historického ústavu Praha získána v roce 2008 převodem.


„Magazín ČAF č. 7/1968“: Studio ČAF; rok; režie Ivo Toman; technické údaje k filmové kopii: 35 mm, černobílá, zvuková, 338 metrů

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha