Aktuální výstavy

Výstava ANTHROPOID

 

Vítězné náměstí, Praha 6, poblíž budovy Generálního štábu Armády České republiky

Od 26. května 2022

 

Expozice vytvořená Vojenským historickým ústavem Praha provádí návštěvníka prostřednictvím 22 panelů obdobím od roku 1939 až po rok 1942. Ústředním bodem expozice je Operace ANTHROPOID – atentát na zastupujícho říšského protektora Reinharda Hedricha, který provedli českoslovenští parašutisté dne 27. května 1942. Výstava vznikla při příležitosti 80. výročí této akce.

Výstava zobrazuje jednotlivé etapy v životě protektorátu, také rodící se a sílící odpor proti okupantům, a to jak uvnitř země, tak v naší zahraniční armádě. Výstava podrobně mapuje průběh Operace ANTHROPOID. Také přibližuje osobnost Reinharda Heydricha, muže, který patřil k nejnebezpečnějším osobám celé Třetí říše.

Při vernisáži výstavy zmínil náčelník Generálního štábu Armády České republiky, armádní generál Aleš Opata: „Útok na tohoto mocného muže Třetí říše byl zásadní signál našeho národa světu, že jsme nepodlehli nepříteli. Nepoložili jsme se. Tato země a její armáda dokázaly najít bojovníky, kteří odjeli do zahraničí, prošli tvrdým výcvikem a vrátili se zpět domů, aby Heydricha zlikvidovali. Byl to mimořádný čin a pro všechny z nás zůstávají neskutečnými hrdiny.“

Výstavu ANTHROPOID připravil tým historiků Vojenského historického ústavu Praha Zdeněk Špitálník, plk. Michal Burian a Petr Bjaček. Grafického zpracování všech 22 panelů kombinujících texty a četné fotografie se ujali Zdeněk Šťastný a Milan Bouček.