Aktuální výstavy

Výstava „Červené barety – meče armády hrot“

Praha 6, Vítězné náměstí

Venkovní panelová expozice, která přibližuje historii československého a českého výsadkového vojska

Výstava připravená historiky VHÚ Jindřichem Markem a Janem Šachem na 22 panelech seznamuje návštěvníky s kompletní historií výsadkových jednotek, a to od předválečných let až po dnešek. Hned na prvním panelu je připomenut nápis-motto na výsadkářské výcvikové základně Ringway u Manchesteru, která se stala za 2. světové války kolébkou československého výsadkového vojska. Zní: „Nedělej ze sebe hrdinu po prvním seskoku, protože jím nejsi, a neříkej, že to nic není, protože to něco je…“

Jednotlivé panely jsou koncipovány chronologicky, mapují etapy vývoje výsadkářských sil a konkrétních jednotek. Důraz je položen na období druhé světové války a také na současnost. Na panelech jsou četné dobové fotografie, zároveň je na každém panelu text informující v základních rysech o dané dějinné kapitole.

Autoři textovou část expozice uvozují slovy: „Přestože současná Armáda ČR za oficiální zrod československého výsadkového vojska pokládá datum 1. října 1947, kdy byl v Zákupech u České Lípy pod velením majora Oldřicha Taláška vytvořen Pěší prapor 71 „Československých parašutistů“, bojové tradice českých výsadkářů jsou mnohem starší a bohatší. Dokonce jdou i před výsadkové operace 2. světové války. Český důstojník již 3. října 1935 překonal světový výškový rekord v seskoku padákem. Vydejme se proto cestou příběhu mnoha generací mužů, pro které se červený baret stal závazkem odvahy, vlastenectví a chlapského kamarádství…“