Aktuální výstavy

Výstava Se znakem červeného kříže

 

Vítězné náměstí, Praha 6, poblíž budovy Generálního štábu Armády České republiky

Od 18. října 2022

 

V pořadí již 75. panelová výstava instalovaná před Generálním štábem a nazvaná Se znakem červeného kříže má podtitul Vojenské zdravotnictví ve válečných konfliktech. Mapuje historii zdravotnické služby na našem území od 18. století až po současnost.

Výstavu tvoří 22 panelů kombinujících textovou a obrazovou složku. První část je věnována vývoji zdravotnické služby od 2. poloviny 18. století, kdy se pod vlivem osvícenských reforem začal utvářet její základní systém, přes konflikty 19. století, jež vyústily v založení Červeného kříže a podepsání prvních Ženevských úmluv, až po účast českých lékařů v balkánských válkách, kde sbírali své první zkušenosti s válečnou chirurgií. V další části je pozornost zaměřena na zkušenosti zdravotnické služby získané během první světové války, a to již nejen v řadách rakousko-uherské armády, nýbrž také v rámci ruských legií, kde začala vznikat první opravdu čs. organizace zdravotnické služby. Třetí část výstavy pojednává o zdravotnické službě v jednotkách čs. zahraničního vojska na západní i východní frontě a za pražského povstání během druhé světové války. Z poválečného vývoje je zmíněna i účast čs. lékařů v korejské válce. Závěrečná část výstavy je již orientována na Vojenskou zdravotnickou službu Armády České republiky a její využití na bojových i humanitárních zahraničních misích, i při domácím nasazení během pandemie Covidu 19.

Autory výstavy jsou pracovníci Oddělení vojenské historie VHÚ Praha pod vedením Mgr. Petra Matějčka, Mgr. Martin Flosman (Vojenský historický archiv), plk. Lucie Jarešová a mjr. Ing. Lada Ferkálová.

 

 

Výstava Nikdy se nevzdáme!

 

Národní muzeum, 2. patro historické budovy NM, Praha 1, Václavské náměstí 68

Od 28. května 2022 do 30. dubna 2023

 

Expozice připomíná 80. výročí operace Anthropoid a další významné události roku 1942. Připravilo ji Národní muzeum a Vojenský historický ústav Praha, autorem je historik Michal Stehlík.

Výstavní projekt Nikdy se nevzdáme! provází realitou Protektorátu Čechy a Morava i událostmi a osudy spjatými s 38 dny druhého stanného práva v období mezi 27. květnem a 3. červencem roku 1942. Výstava představuje také souvislosti předcházející atentátu na Reinharda Heydricha, především rozbití Československa, okupaci a příjezd Heydricha do Prahy v roce 1941. Akce parašutistů z 27. května 1942 pak odstartuje prezentací reality protektorátu ve zmíněných 38 dnech výjimečného stavu.

Návštěvníci mohou sledovat příběhy statečnosti i obrovské důvěry ve svobodu národa a státu. K vidění jsou autentické předměty československých parašutistů, části výstroje Josefa Gabčíka a Jana Kubiše a další doklady tehdejších událostí. Je možné si prohlédnout také originál vysílačky desantu Silver A Libuše, tragédii Lidic připomíná číslo popisné z lidické školy. Výstava zahrnuje i jedinečné předměty dokumentující všední dny protektorátu.