Jízdárna ruzyňských kasáren – pietní místo

Pietní místo v jízdárně ruzyňských kasáren je jedno z nejpamátnějších míst české novodobé historie. Právě zde docházelo po příchodu Reinharda Heydricha do Protektorátu Čechy a Morava v září 1941 k popravám vedoucích představitelů domácího odboje.

 

Informace pro zájemce o návštěvu: prohlídku tohoto místa je možné objednat pouze prostřednictvím níže uvedených adres, a to v předem určených termínech, které naleznete na konci textu.

 

Jízdárna se nachází v areálu vojenského útvaru, který je součástí spojovacího vojska Armády České republiky. Patří mezi nejautentičtější místa naší novodobé historie. Díky citlivému zásahu předního českého restaurátora akademického malíře Jana Živného se podařilo uchovat v původní podobě stěny, v nichž jsou dodnes patrné stopy po kulkách německých popravčích čet. Podobu pietnímu místu vtiskli akademický malíř Pavel Holý z VHÚ a architekt Stanislav Marek. Na výrazné tváři památníku tvořeného jmény všech popravených se podílel rovněž archivář Archivu hlavního města Prahy Vojtěch Šustek.

Jízdárna ruzyňských kasáren se do našich dějin poprvé neblaze zapsala 17. listopadu 1939, kdy zde strávilo své poslední okamžiky před popravou devět studentských funkcionářů. Šlo o vůbec první použití „sonderbehandlungu“ (tedy likvidace bez soudu) na území protektorátu. Během 1. stanného práva po příchodu Reinharda Heydricha bylo v prostoru jízdárny popraveno zastřelením či oběšením 247 osob. Byli mezi nimi i vedoucí představitelé nejvýznamnější odbojové organizace Obrana národa.

K prvním popraveným patřili vůbec první generálové československé armády postavení za protektorátu před popravčí četu Josef Bílý a Hugo Vojta. Jejich jména zanedlouho doplnili generálové František Horáček, Mikuláš Doležal, Oleg Svátek či Václav Šára. Mezi popravenými vysokými důstojníky byl rovněž podplukovník Ladislav Preininger či jeden z proslulé trojice Tří králů českého odboje plukovník Josef Balabán. Mezi prvními byl v jízdárně popraven i náčelník České obce sokolské Augustin Pechlát.

Přesné místo, kde umírala elita předválečné armády, se podařilo identifikovat v rámci přípravy dokumentárního projektu k výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha připravovaného ve spolupráci České televize a VHÚ. Stavební úpravy přeměnily původní vojenské skladiště do podoby pietního prostoru odpovídajícího významu událostí, jež zde proběhly. Díky dlouholetému úsilí Generálního štábu Armády České republiky a příslušníků spojovacího vojska o připomínání si významných historických kapitol naší armády se podařilo vytvořit důstojné pietní místo.

 

Objednávky návštěv je nutné realizovat pouze přes následující emailovou adresu, případně na telefonním čísle:

pamatnik-heydrichiady@vhu.cz

telefon: +420 720 988 421

kancelář: +420 222 540 718

 

Volné termíny prohlídek pietního místa v jízdárně ruzyňských kasáren v roce 2020:

Leden: 16. 1. v 10.00 hod. a 23.1. v 10.00 hod. ! došlo ke změně termínu – 23.1.2020!

Únor: 13.2. v 10.00 hod. a 27.2. v 10.00 hod.

Březen: 12. 3. v 10.00 hod. a 26. 3. v 10.00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha