Nový portál 100.army.cz shromažďuje informace o veškerém dění spjatém s výročími první světové války

Nový portál 100.army.cz shromažďuje informace o veškerém dění spjatém s výročími první světové války

04. 07. 2014

Nově vytvořený informační portál na adrese www.100.army.cz umožňuje pořadatelům informovat veřejnost o akcích, které se vztahují k letošnímu připomenutí stého výročí vypuknutí první světové války. Portál bude k dispozici i v následujících letech, až do roku 2018, kdy uplyne sto let od ukončení konfliktu.

 

Na základě Koncepce připomenutí výročí první světové války, přijaté usnesením Vlády České republiky, byl na adrese www.100.army.cz uveden do provozu ústřední informační portál České republiky věnovaný 100. výročí první světové války. Cílem portálu je, aby plnil úlohu ústředního kalendáře akcí a informačního rozcestníku, aby veřejnosti přinášel aktuální informace o dění souvisejícím se 100. výročím první světové války.

Pořadatelům připomínkových akcí z řad orgánů státní správy, samosprávy i subjektů nestátní sféry umožňuje po jednoduché registraci vkládat a spravovat vlastní pořádané akce. V souladu se zněním koncepce je pro státem zřizované organizace zveřejňování připomínkových akcí týkajících 100. výročí první světové války prostřednictvím portálu závazné.

 

JAK PORTÁL FUNGUJE

Akce vložené do portálu se zobrazují v mapě prostřednictvím barevného piktogramu, který označuje druh akce a projekt, k němuž se akce hlásí. Výsledky vyhledávání se řadí chronologicky a podle nastavených vyhledávacích kritérií. Při prvním načtení se zobrazí všechny akce pořádané v následujících 90 dnech.

Portál umožňuje kombinované vyhledávání v zadaných akcích pomocí:

piktogramu

zapnutím/vypnutím piktogramů, které symbolizují charakter akce, nad horním okrajem mapy se zobrazí/skryjí požadované akce

data

nastavením časového rozsahu v příslušných polích pod spodním okrajem mapy

místa

výběrem státu, kraje, okresu v příslušném poli pod spodním okrajem mapy, přičemž podle krajů a okresů lze vyhledávat jen v rámci České republiky

druhu akce

označením položek v příslušném poli pod spodním okrajem mapy; umožňuje detailnější třídění, je-li například akce díky doprovodnému programu označena kombinovanou charakteristikou

projektu

výběrem názvu projektu v příslušném poli pod spodním okrajem mapy se vyhledají jen akce zařazené a schválené do příslušného projektu; zařazení do projektu určuje barevný podklad piktogramu v mapě: projekt Legie 100 – červený, projekt Velká válka – zelený, akce nezařazené – modrý

pořadatele

výběrem pořadatele v příslušném poli pod spodním okrajem mapy se vyhledají jen akce pořádané či spolupořádané dotyčným subjektem.

 

 

 

 

 

AktuálněBitva na Kolubaře změnila v listopadu 1914 poměr sil na frontě

Bitva na Kolubaře změnila v listopadu 1914 poměr sil na frontě

24. 11. 2021
Od září 1914 byla druhá rakousko-uherská ofenziva do Srbska v plném proudu. Zprvu…
ATENTÁT 80: Zocel se! Výcvik československých parašutistů ve Velké Británii.

ATENTÁT 80: Zocel se! Výcvik československých parašutistů ve Velké Británii.

21. 11. 2021
V roce 1942 vyšla příručka boje zblízka s názvem Get tough! britského důstojníka…
Dlouhá cesta, složité začleňování do společnosti. Návrat ruských legií do vlasti.

Dlouhá cesta, složité začleňování do společnosti. Návrat ruských legií do vlasti.

18. 11. 2021
Na konci listopadu 2021 si připomínáme již 101 let od okamžiku, kdy…
Slavíme 17. listopad, datum připomíná dvě zásadní dějinné události

Slavíme 17. listopad, datum připomíná dvě zásadní dějinné události

17. 11. 2021
Na 17. listopad připadá státní svátek České republiky, slavíme Den boje za…
Z československé zahraniční armády do sovětských Gulagů

Z československé zahraniční armády do sovětských Gulagů

15. 11. 2021
To, že jádro československých jednotek na východní frontě za 2. světové války…