Francouzský legionář

I. kolo hry: VOJENSKÝ KUFŘÍK
1. Kliknutím na víko se kufřík otevře.
2. Klikni na jméno vojáka, které je na kufříku napsáno. Z osobního výkazu se o postavě dozvíš všechny důležité indicie, které při psaní příběhu potřebuješ. Nezapomeň si vše poznamenat.
3. Klikej na jednotlivé předměty v kufříku, které vojákovi patřily, a prohlédni si také, jak vypadaly dobové dokumenty.

kufřík francouzského legionáře

 

 

II. kolo hry: MAPA UDÁLOSTÍ
1. Klikej na jednotlivé fotografie a podle data, místa a názvu najdi na internetu nebo v knihách, o jaké historické momenty se jedná a zapiš si je. V pátrání ti také pomůže databáze Den po dni.
2. Všechny události pak podle data seřaď, abys získal časovou a dějovou linku příběhu.
3. O všech událostech zjisti více podrobností. Přemýšlej, jaký měly v životě vojáka význam. Nezapomeň, že vše, co odhalíš v mapě, by mělo zaznít v příběhu, který napíšeš.

III. kolo hry: OTÁZKY
Při psaní příběhu ti pomohou tyto otázky.
1) Jak vypukla 1. světová válka? Co se stalo? Kdo proti komu bojoval?
2) Jak se voják jmenoval, kdy a kde se narodil, jaká byla jeho původní profese, byl ženatý nebo svobodný? Kolik mu tedy bylo let, když narukoval do války?
3) Jaká událost se přihodila dne 21. srpna 1914 v Paříži? Kam pak voják putoval a co tam dělal? Za koho ve válce bojoval?
4) Jakých významných bitev se v letech 1915, 1916 a 1918 účastnil a jak dopadly?
5) Jaká událost se odehrála ve Francii dne 19. prosince 1917 a jaký měla význam?
6) Kdy skončila 1. světová válka a jaká mírová jednání tomu předcházela?

 

IV. kolo hry: NAPIŠ PŘÍBĚH

 

Zdroje
Fotografie a dokumenty – archiv VHÚ Praha, VÚA, ČSOL, Klub přátel pplk. Karla Vašátky, Spolek c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české, Österreichische Nationalbibliothek, Museo del Risorgimento, agentura AFP, Roger Viollet, wikipedia.org
Předměty – sbírkové fondy VHÚ Praha