Italský legionář

I. kolo hry: VOJENSKÝ KUFŘÍK
1. Kliknutím na víko se kufřík otevře.
2. Klikni na jméno vojáka, které je na kufříku napsáno. Z osobního výkazu se o postavě dozvíš všechny důležité indicie, které při psaní příběhu potřebuješ. Nezapomeň si vše poznamenat.
3. Klikej na jednotlivé předměty v kufříku, které vojákovi patřily, a prohlédni si také, jak vypadaly dobové dokumenty.

 

Kufr italského legionáře
II. kolo hry: MAPA UDÁLOSTÍ
1. Klikej na jednotlivé fotografie a podle data, místa a názvu najdi na internetu nebo v knihách, o jaké historické momenty se jedná a zapiš si je. V pátrání ti také pomůže databáze Den po dni. Pokud nějakou událost nebudeš moci rozluštit, podívej se znovu na osobní výkaz vojáka, který jsi našel v kufříku. Možná v něm najdeš, co hledáš.
2. Všechny události pak podle data seřaď, abys získal časovou a dějovou linku příběhu.
3. O všech událostech zjisti více podrobností. Přemýšlej, jaký měly v životě vojáka význam. Nezapomeň, že vše, co odhalíš v mapě, by mělo zaznít v příběhu, který napíšeš.

III. kolo hry: OTÁZKY
Při psaní příběhu ti pomohou tyto otázky.

1) Jak vypukla 1. světová válka? Co se stalo? Kdo proti komu bojoval?
2) Jak se voják jmenoval, kdy a kde se narodil, jaká byla jeho původní profese, byl ženatý, nebo svobodný? Kolik mu tedy bylo let, když narukoval?
3) Do jakého pluku po vyhlášení války nastoupil, jakou měl vojenskou hodnost a za koho do roku 1916 bojoval?
4) Jakých bitev se voják v letech 1915-1916 účastnil a jak dopadly?
5) Co se přihodilo 8. dubna 1916 nad Tolminem? Co to pro vojáka znamenalo? Kam se dne 27. července 1917 dostal a co tam dělal?
6) Co se přihodilo dne 21. dubna 1918 v Itálii a jaký to mělo význam?
7) Jakých významných bitev se voják v roce 1918 účastnil, kdo proti komu bojoval, a jak dopadly?
8) Kdy skončila 1. světová válka a jaká mírová jednání tomu předcházela?

 

IV. kolo hry: NAPIŠ PŘÍBĚH

 

Zdroje
Fotografie a dokumenty – archiv VHÚ Praha, VÚA, ČSOL, Klub přátel pplk. Karla Vašátky, Spolek c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české, Österreichische Nationalbibliothek, Museo del Risorgimento, agentura AFP, Roger Viollet, wikipedia.org
Předměty – sbírkové fondy VHÚ Praha