Ruský legionář

I. kolo hry: VOJENSKÝ KUFŘÍK
1. Kliknutím na víko se kufřík otevře.
2. Klikni na jméno vojáka, které je na kufříku napsáno. Z osobního výkazu se o postavě dozvíš všechny důležité indicie, které při psaní příběhu potřebuješ. Nezapomeň si vše poznamenat.
3. Klikej na jednotlivé předměty v kufříku, které vojákovi patřily, a prohlédni si také, jak vypadaly dobové dokumenty.

 

 

II. kolo hry: MAPA UDÁLOSTÍ
1. Klikej na jednotlivé fotografie a podle data, místa a názvu najdi na internetu nebo v knihách, o jaké historické momenty se jedná a zapiš si je. V pátrání ti také pomůže databáze Den po dni.
2. Všechny události pak podle data seřaď, abys získal časovou a dějovou linku příběhu.
3. O všech událostech zjisti více podrobností. Přemýšlej, jaký měly v životě vojáka význam. Nezapomeň, že vše, co odhalíš v mapě, by mělo zaznít v příběhu, který napíšeš.

III. kolo hry: OTÁZKY
Při psaní příběhu ti pomohou tyto otázky.

1) Jak vypukla 1. světová válka? Co se stalo? Kdo proti komu bojoval?
2) Jak se voják jmenoval, kdy a kde se narodil, jaká byla jeho původní profese, byl ženatý, nebo svobodný? Kolik mu bylo let, když narukoval?
3) Do jakého pluku po vyhlášení války nastoupil, jakou měl vojenskou hodnost a za koho do roku 1915 bojoval? Jakých bojů se účastnil?
4) Co se stalo 3. dubna 1915 v Karpatech? Co to pro vojáka znamenalo?
5) Co se přihodilo 7. dubna 1916 v Rusku? Kam se po této události voják dostal a jaký to pro něj mělo význam?
6) Jaké bitvy se v roce 1917 účastnil, kdo proti komu bojoval a jak bitva dopadla? Za koho v této bitvě voják bojoval?
7) Co se událo 14. května 1918 v Čeljabinské oblasti a jaké měla tato událost důsledky?
8) Kdy skončila 1. světová válka a jaká mírová jednání tomu předcházela?
9) Jaký byl další osud vojáka do roku 1920? Kde se voják ocitl, co dělal? Jak se voják dostal domů?

 

IV. kolo hry: NAPIŠ PŘÍBĚH

 

Zdroje
Fotografie a dokumenty – archiv VHÚ Praha, VÚA, ČSOL, Klub přátel pplk. Karla Vašátky, Spolek c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české, Österreichische Nationalbibliothek, Museo del Risorgimento, agentura AFP, Roger Viollet, wikipedia.org
Předměty – sbírkové fondy VHÚ Praha