Pavel Paleček, PhD.

Pavel Paleček, PhD.

Vedoucí Oddělení výuky a vzdělávání VHÚ, které je součástí Historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Získal doktorát na Masarykově univerzitě z moderních dějin, absolvoval roční vědecký pobyt na Univerzitě ve Vídni, na Columbia University v New Yorku (2005-2007), na Max Planck Institutu v Berlíně (2002) a na dalších evropských a amerických akademických institucích, přičemž se kromě dějin věnoval také studiu religionistiky a psychologie.

Je autorem knih, které se zabývají dějinami studené války, první a druhé světové války a dějinami přírodních věd. Pracoval v Lidových novinách (2000), Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (2002-2008),v letech 2005-2007 byl členem správní rady American Fund for Czechoslovak Relief, Inc., jejíž newyorskou kancelář také řídil. Založil a krátce vedl Odbor ediční Ústavu pro studium totalitních režimů ČR (2008). V letech 2008-2013 řídil soukromou firmu.

Kontakt: pavel.palecek@gmail.com

 

Výběrová bibliografie:

Komunistický režim a politické procesy v Československu, Brno 2002 a 2007, 255 s. (s Karlem Kaplanem)

Exil a politika. Historici o nejnovějších dějinách a o sobě. Rozhovor s Bořivojem Čelovským, Karlem Kaplanem, Jaroslavem Krejčím, Igorem Lukešem, Radomírem Lužou, Alicí Teichovou a Mikulášem Teichem, Tišnov 2004, 188 s.

Likvidace obětí nacismu a komunismu na území Československa, Neevidované kremace 1941-1945. Zemřelí ve věznicích 1948-1956, Brno 2002, 170 s.

Ministr H. Ripka a jeho osobní archiv. Inventář, Dokumenty, Brno 2000, 140 s.

Spolek mediků LF MU, Brno 1919-1999, Brno 2000, 35 s.

Od šlechtění k Mendlovi a historii genetiky. Bibliografie V. Orla, Brno 2002, 32 s.

Ministr H. Ripka a jeho osobní archiv. Inventář, Dokumenty, Brno 2000, 140 s.

Oči a uši strany. Sedm pohledů do života StB (spoluautor), Ostrava 2005, 216 s.

Zapomenutý generál. Příběh náčelníka gen. štábu Bohumila Bočka a jeho syna Zdeňka, In: Po stopách nedávné historie, Sborník k 75. narozeninám Karla Kaplana, Brno 2003, s. 222-245.

Project of Gregor Mendel-Forschungsinstitut at Brno planned during WWII, Verhandlungen zur Geschichte und Theorie der Biologie, Bd. 10, Berlin 2004, s. 159-162.

Gregor Mendel-Forschungsinstitut a snahy o založení genetického ústavu v Brně během 2. světové války (s Pavlem Balcárkem), Matice moravská 121, Brno 2002, s. 417-429.

Doslov ke knize Gregor Mendel a dramatické počátky genetiky (autor V. Orel), Academia, Praha, 2003, s. 215-218.

Doslov ke knize Rudá biologie. Pseudověda v SSSR (autor V. N. Soyfer), Brno 2005.

Doslov ke knize Nebezpeční snílci. Australská levice a Československo (autor P. Hrubý), Brno 2006.

Nachwort – Wie ich überlebt habe, Das leben eines zentraleuropäischen Arztes in den totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts, (autor V. Horn), Berlin, 2004, s. 331-334.

Série: Československé legie v Rusku a boj za vznik Československa. 1914-1918 (editor, autor Viktor M. Fic)

1. díl – Vznik československých legií v Rusku 1914-1918. Ruská otázka a boj za svobodný stát, Praha 2006, 342 s.

2. díl – Bolševici a československé legie. Počátek ozbrojeného konfliktu. Březen – květen 1918, Brno 2007, 489 s.

3. díl – Selhání americké politiky v Rusku a na Sibiři. Wilsonovo rozhodnutí neintervenovat. Březen – říjen 1918, Brno 2008, 505 s.

4. díl – Vznik konstituční alternativy k sovětské vládě v roce 1918. Prozatímní vlády Sibiře a celého Ruska. Jejich žádost o spojeneckou intervenci, Brno 2013, 488 s.

AktuálněBitva na Kolubaře změnila v listopadu 1914 poměr sil na frontě

Bitva na Kolubaře změnila v listopadu 1914 poměr sil na frontě

24. 11. 2021
Od září 1914 byla druhá rakousko-uherská ofenziva do Srbska v plném proudu. Zprvu…
ATENTÁT 80: Zocel se! Výcvik československých parašutistů ve Velké Británii.

ATENTÁT 80: Zocel se! Výcvik československých parašutistů ve Velké Británii.

21. 11. 2021
V roce 1942 vyšla příručka boje zblízka s názvem Get tough! britského důstojníka…
Dlouhá cesta, složité začleňování do společnosti. Návrat ruských legií do vlasti.

Dlouhá cesta, složité začleňování do společnosti. Návrat ruských legií do vlasti.

18. 11. 2021
Na konci listopadu 2021 si připomínáme již 101 let od okamžiku, kdy…
Slavíme 17. listopad, datum připomíná dvě zásadní dějinné události

Slavíme 17. listopad, datum připomíná dvě zásadní dějinné události

17. 11. 2021
Na 17. listopad připadá státní svátek České republiky, slavíme Den boje za…
Z československé zahraniční armády do sovětských Gulagů

Z československé zahraniční armády do sovětských Gulagů

15. 11. 2021
To, že jádro československých jednotek na východní frontě za 2. světové války…