Pavel Paleček, PhD.

Pavel Paleček, PhD.

Vedoucí Oddělení výuky a vzdělávání VHÚ, které je součástí Historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Získal doktorát na Masarykově univerzitě z moderních dějin, absolvoval roční vědecký pobyt na Univerzitě ve Vídni, na Columbia University v New Yorku (2005-2007), na Max Planck Institutu v Berlíně (2002) a na dalších evropských a amerických akademických institucích, přičemž se kromě dějin věnoval také studiu religionistiky a psychologie.

Je autorem knih, které se zabývají dějinami studené války, první a druhé světové války a dějinami přírodních věd. Pracoval v Lidových novinách (2000), Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (2002-2008),v letech 2005-2007 byl členem správní rady American Fund for Czechoslovak Relief, Inc., jejíž newyorskou kancelář také řídil. Založil a krátce vedl Odbor ediční Ústavu pro studium totalitních režimů ČR (2008). V letech 2008-2013 řídil soukromou firmu.

Kontakt: pavel.palecek@gmail.com

 

Výběrová bibliografie:

Komunistický režim a politické procesy v Československu, Brno 2002 a 2007, 255 s. (s Karlem Kaplanem)

Exil a politika. Historici o nejnovějších dějinách a o sobě. Rozhovor s Bořivojem Čelovským, Karlem Kaplanem, Jaroslavem Krejčím, Igorem Lukešem, Radomírem Lužou, Alicí Teichovou a Mikulášem Teichem, Tišnov 2004, 188 s.

Likvidace obětí nacismu a komunismu na území Československa, Neevidované kremace 1941-1945. Zemřelí ve věznicích 1948-1956, Brno 2002, 170 s.

Ministr H. Ripka a jeho osobní archiv. Inventář, Dokumenty, Brno 2000, 140 s.

Spolek mediků LF MU, Brno 1919-1999, Brno 2000, 35 s.

Od šlechtění k Mendlovi a historii genetiky. Bibliografie V. Orla, Brno 2002, 32 s.

Ministr H. Ripka a jeho osobní archiv. Inventář, Dokumenty, Brno 2000, 140 s.

Oči a uši strany. Sedm pohledů do života StB (spoluautor), Ostrava 2005, 216 s.

Zapomenutý generál. Příběh náčelníka gen. štábu Bohumila Bočka a jeho syna Zdeňka, In: Po stopách nedávné historie, Sborník k 75. narozeninám Karla Kaplana, Brno 2003, s. 222-245.

Project of Gregor Mendel-Forschungsinstitut at Brno planned during WWII, Verhandlungen zur Geschichte und Theorie der Biologie, Bd. 10, Berlin 2004, s. 159-162.

Gregor Mendel-Forschungsinstitut a snahy o založení genetického ústavu v Brně během 2. světové války (s Pavlem Balcárkem), Matice moravská 121, Brno 2002, s. 417-429.

Doslov ke knize Gregor Mendel a dramatické počátky genetiky (autor V. Orel), Academia, Praha, 2003, s. 215-218.

Doslov ke knize Rudá biologie. Pseudověda v SSSR (autor V. N. Soyfer), Brno 2005.

Doslov ke knize Nebezpeční snílci. Australská levice a Československo (autor P. Hrubý), Brno 2006.

Nachwort – Wie ich überlebt habe, Das leben eines zentraleuropäischen Arztes in den totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts, (autor V. Horn), Berlin, 2004, s. 331-334.

Série: Československé legie v Rusku a boj za vznik Československa. 1914-1918 (editor, autor Viktor M. Fic)

1. díl – Vznik československých legií v Rusku 1914-1918. Ruská otázka a boj za svobodný stát, Praha 2006, 342 s.

2. díl – Bolševici a československé legie. Počátek ozbrojeného konfliktu. Březen – květen 1918, Brno 2007, 489 s.

3. díl – Selhání americké politiky v Rusku a na Sibiři. Wilsonovo rozhodnutí neintervenovat. Březen – říjen 1918, Brno 2008, 505 s.

4. díl – Vznik konstituční alternativy k sovětské vládě v roce 1918. Prozatímní vlády Sibiře a celého Ruska. Jejich žádost o spojeneckou intervenci, Brno 2013, 488 s.

AktuálněMilitarizace ekonomiky z počátku padesátých let a její důsledky

Militarizace ekonomiky z počátku padesátých let a její důsledky

13. 01. 2021
Na přelomu let 1953 a 1954 muselo velení čs. armády a Státní…
Před třiceti lety začala operace Pouštní bouře. Také za účasti československých vojáků.

Před třiceti lety začala operace Pouštní bouře. Také za účasti československých vojáků.

10. 01. 2021
Československý samostatný protichemický prapor byl před třemi desítkami let u toho, když…
Pro případ války: nová kategorizace míst a měst v Československu na počátku 70. let

Pro případ války: nová kategorizace míst a měst v Československu na počátku 70. let

07. 01. 2021
Od 1. ledna 1970 začala v Československé socialistické republice platit nová kategorizace míst…
Prohlédněte si: VHÚ disponuje unikátní kolekcí předmětů z programu Interkosmos

Prohlédněte si: VHÚ disponuje unikátní kolekcí předmětů z programu Interkosmos

03. 01. 2021
Podsbírka Vojenského historického ústavu Praha s názvem Kosmonautika se vztahuje hlavně k československé účasti…
Restaurování rotačního kulometu z vrtulníku Mi-24

Restaurování rotačního kulometu z vrtulníku Mi-24

01. 01. 2021
Před časem jsme vám přinesli článek týkající se restaurování předmětů ze sbírek…