Pavel Paleček, PhD.

Vedoucí Oddělení výuky a vzdělávání VHÚ, které je součástí Historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Získal doktorát na Masarykově univerzitě z moderních dějin, absolvoval roční vědecký pobyt na Univerzitě ve Vídni, na Columbia University v New Yorku (2005-2007), na Max Planck Institutu v Berlíně (2002) a na dalších evropských a amerických akademických institucích, přičemž se kromě dějin věnoval také studiu religionistiky a psychologie.

Je autorem knih, které se zabývají dějinami studené války, první a druhé světové války a dějinami přírodních věd. Pracoval v Lidových novinách (2000), Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (2002-2008),v letech 2005-2007 byl členem správní rady American Fund for Czechoslovak Relief, Inc., jejíž newyorskou kancelář také řídil. Založil a krátce vedl Odbor ediční Ústavu pro studium totalitních režimů ČR (2008). V letech 2008-2013 řídil soukromou firmu.

Kontakt: pavel.palecek@gmail.com

 

Výběrová bibliografie:

Komunistický režim a politické procesy v Československu, Brno 2002 a 2007, 255 s. (s Karlem Kaplanem)

Exil a politika. Historici o nejnovějších dějinách a o sobě. Rozhovor s Bořivojem Čelovským, Karlem Kaplanem, Jaroslavem Krejčím, Igorem Lukešem, Radomírem Lužou, Alicí Teichovou a Mikulášem Teichem, Tišnov 2004, 188 s.

Likvidace obětí nacismu a komunismu na území Československa, Neevidované kremace 1941-1945. Zemřelí ve věznicích 1948-1956, Brno 2002, 170 s.

Ministr H. Ripka a jeho osobní archiv. Inventář, Dokumenty, Brno 2000, 140 s.

Spolek mediků LF MU, Brno 1919-1999, Brno 2000, 35 s.

Od šlechtění k Mendlovi a historii genetiky. Bibliografie V. Orla, Brno 2002, 32 s.

Ministr H. Ripka a jeho osobní archiv. Inventář, Dokumenty, Brno 2000, 140 s.

Oči a uši strany. Sedm pohledů do života StB (spoluautor), Ostrava 2005, 216 s.

Zapomenutý generál. Příběh náčelníka gen. štábu Bohumila Bočka a jeho syna Zdeňka, In: Po stopách nedávné historie, Sborník k 75. narozeninám Karla Kaplana, Brno 2003, s. 222-245.

Project of Gregor Mendel-Forschungsinstitut at Brno planned during WWII, Verhandlungen zur Geschichte und Theorie der Biologie, Bd. 10, Berlin 2004, s. 159-162.

Gregor Mendel-Forschungsinstitut a snahy o založení genetického ústavu v Brně během 2. světové války (s Pavlem Balcárkem), Matice moravská 121, Brno 2002, s. 417-429.

Doslov ke knize Gregor Mendel a dramatické počátky genetiky (autor V. Orel), Academia, Praha, 2003, s. 215-218.

Doslov ke knize Rudá biologie. Pseudověda v SSSR (autor V. N. Soyfer), Brno 2005.

Doslov ke knize Nebezpeční snílci. Australská levice a Československo (autor P. Hrubý), Brno 2006.

Nachwort – Wie ich überlebt habe, Das leben eines zentraleuropäischen Arztes in den totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts, (autor V. Horn), Berlin, 2004, s. 331-334.

Série: Československé legie v Rusku a boj za vznik Československa. 1914-1918 (editor, autor Viktor M. Fic)

1. díl – Vznik československých legií v Rusku 1914-1918. Ruská otázka a boj za svobodný stát, Praha 2006, 342 s.

2. díl – Bolševici a československé legie. Počátek ozbrojeného konfliktu. Březen – květen 1918, Brno 2007, 489 s.

3. díl – Selhání americké politiky v Rusku a na Sibiři. Wilsonovo rozhodnutí neintervenovat. Březen – říjen 1918, Brno 2008, 505 s.

4. díl – Vznik konstituční alternativy k sovětské vládě v roce 1918. Prozatímní vlády Sibiře a celého Ruska. Jejich žádost o spojeneckou intervenci, Brno 2013, 488 s.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha