PhDr. Jiří Rajlich

Ředitel historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Narozen 1964, vystudoval historii na Filosofické fakultě UK v Praze. Ve VHÚ pracuje od roku 1991, a to postupně na pozicích: výzkumný a vývojový pracovník (1991-1993), vedoucí lektorské a expoziční skupiny (1994-1997), vedoucí oddělení muzejních expozic (1997-2003) a ředitel historicko-dokumentačního odboru (2003-dosud).

Předseda redakční rady odborného čtvrtletníku Historie a vojenství a člen redakčních rad časopisů Letectví a kosmonautika, Vojenská história a Securitas Imperii.

Okruhy odborného zájmu: dějiny obou světových válek, československé armády a letectva, historie letecké války, česko-německé vztahy, nacistická okupace a obraz armády a bezpečnostních sborů ve filmové a televizní tvorbě.

Autor, spoluautor či kurátor řady muzejních výstav a expozic. Autor nebo spoluautor několika stovek studií a článků v periodicích a sbornících a přibližně šedesáti knižních monografií, publikovaných doma i v zahraničí (Polsko, Francie, Velká Británie, Itálie, Japonsko, Španělsko).

Kontakt: museum@army.cz

Publikované knižní monografie:

 

 

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Stíhací pilot. Naše vojsko, Praha 1991,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Slovenští letci/Slovak airmen 1939-1945. Vydavatelství Kolínské noviny, Kolín 1992,

Jiří RAJLICH – Miroslav BALOUS: Messerschmitt Me 262 Schwalbe. Praha MBI/Sagitta 1992,

Josef TOMEŠ – Alena LÉBLOVÁ – Hana AULICKÁ a kol.: Československý biografický slovník.  Encyklopedický institut ČSAV – Academia, Praha 1992 (spoluautor v početném kolektivu)

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Stíhači nad Kanálem. Československý stíhací wing RAF 1942-1945, Naše vojsko, Praha 1993,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Vzduch je naše moře. Československé letectví 1918-1939, Naše vojsko, Praha 1993,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Kočičí oči. Českoslovenští noční stíhači v RAF 1940-1945, Modelpress, Praha 1993

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Československé letectvo 1918-1924, Vydavatelství Kolínské noviny, Kolín 1993,

Jiří RAJLICH – Miroslav BÍLÝ – Pavel ŠIPKA – Martin ŠÍLA – Zdeněk PÁTEK: Focke Wulf Fw 190A. Modelpress, Praha 1994,

Jiří RAJLICH – Zdeněk PÁTEK: Hawker Hurricane. Modelpress, Praha 1995,

Jiří RAJLICH – Miroslav BALOUS: Messerschmitt Me 262 Schwalbe. MBI, Praha 1995,

Jiří RAJLICH: 310. stíhací peruť. Mustang, Plzeň 1994,

Jiří RAJLICH: Esa na obloze. Nejúspěšnější čs. stíhači ve 2. světové válce. Naše vojsko, Praha 1995,

Jiří RAJLICH: 313. stíhací peruť. Mustang, Plzeň 1996

Jiří RAJLICH – Aleš KNÍŽEK: Historický ústav Armády České republika. AVIS, Praha 1997,

Jiří RAJLICH – Zbigniew LALAK – Zachary STOJCZEW: Sojusznicy Luftwaffe. Cz. 1.  Books International, Warszawa 1997,

Jiří RAJLICH: Mustangy nad protektorátem. Operace britského a amerického letectva nad českými zeměmi a německá obrana. MBI, Praha 1997,

Jiří RAJLICH: Jindřichův Hradec 1944. Anatomie jedné letecké bitvy. Paseka, Praha-Litomyšl 1997,

Jiří RAJLICH – Wieslaw BACZKOWSKI – Zbigniew LALAK – Marek MURAWSKI: Sojusznicy Luftwaffe. Cz. 2.  Books International, Warszawa 1998,

Jiří RAJLICH: Na nebi sladké Francie. Válečný deník československých letců ve službách francouzského letectva. 1. část. Ares, Praha 1998,

Jiří RAJLICH: Na nebi sladké Francie. Válečný deník československých letců ve službách francouzského letectva. 2. část. Ares, Praha 1998,

Jiří RAJLICH: Na nebi hrdého Albionu. Válečný deník československých letců ve službách britského letectva. 1. část (1940). Ares, Praha 1999,

Jiří RAJLICH – Jiří FIDLER: Soumrak králů vzduchu. Československé vojenské letectvo 1945-1950. Ares/Deus, Praha 2000,

Jiří RAJLICH: Luftwaffe in detail. Air War over Czech Lands. WWP, Praha 2000,

Jiří RAJLICH: Na nebi hrdého Albionu. Válečný deník československých letců ve službách britského letectva. 2. část (1941). Svět křídel, Cheb 2000,

Jiří RAJLICH – Stanislav KOKOŠKA – Aleš JANDA: Luftwaffe over Czech territory 1945. JaPo, Hradec Králové 2001,

Jiří RAJLICH – Miroslav KHOL – Jan SÝKORA – Tomáš SOUŠEK: Katalog Leteckého muzea HÚ AČR. AVIS, Praha 2001,

Jiří RAJLICH: Na nebi hrdého Albionu. Válečný deník československých letců ve službách britského letectva. 3. část (1942). Svět křídel, Cheb 2001,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Vzduch je naše moře. Československé letectví 1918-1939, Naše vojsko, Praha 2002 (2. vydání),

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Stíhací pilot. Naše vojsko, Praha 2002 (2. doplněné vydání),

Jiří RAJLICH: Na nebi hrdého Albionu. Válečný deník československých letců ve službách britského letectva. 4. část (1943). Svět křídel, Cheb 2002,

Jiří RAJLICH – Michal BURIAN – Aleš KNÍŽEK – Eduard STEHLÍK: Atentát. Operace Anthropoid  1941-1942. AVIS, Praha 2002, nové vydání 2009,

Jiří RAJLICH – Michal BURIAN – Aleš KNÍŽEK – Eduard STEHLÍK: Assasination. Operation Anthropoid  1941-1942. AVIS, Praha 2002,

Jiří RAJLICH: Tatranští orli nad Kubání. Historie slovenské stíhací letky 13 na východní frontě 1942-1943. Ares/Deus, Praha 2002,

Jiří RAJLICH: Jediný československý maršál. Životní osudy Air Marshala a armádního generála (in memoriam) RNDr. Karla Janouška, KCB (1893-1971). Jota, Brno 2002,

Jiří RAJLICH: Czechoslovak Spitfires in detail. The History of the Czechoslovak Spitfires LF.Mk.IXE from 1945 to present. WWP, Praha 2002,

Jiří RAJLICH – Bartlomiej BELCARZ – Peter TAGHON – Jean-Lous ROBA – Robert MICHULEC – Roger WALLSGROVE: Fighters in France and Low Countries. Stratus, Sandomierz – Mushroom Model Publications, Redbourn, 2002,

Jiří RAJLICH: Na nebi sladké Francie. Válečný deník československých letců ve službách francouzského letectva. 1. část. Naše vojsko/Ares, Praha 2003 (2. vydání),

Jiří RAJLICH: Na nebi sladké Francie. Válečný deník československých letců ve službách francouzského letectva. 1. a 2. část. Naše vojsko/Ares, Praha 2003 (2. vydání),

Jiří RAJLICH: Stíhači nad Kanálem. Československý stíhací wing RAF 1942-1945, Naše vojsko, Praha 2003 (2. vydání),

Jiří RAJLICH: Na nebi hrdého Albionu. Válečný deník československých letců ve službách britského letectva. 5. část (1944). Svět křídel, Cheb 2003,

Jiří RAJLICH – Stephan BOSHNIAKOV – Petko MANDJUKOV: Slovakian and Bulgarian Aces of World War 2. Osprey, Oxford 2004,

Jiří RAJLICH: Esa na obloze. Nejúspěšnější čs. stíhači ve 2. světové válce, Naše vojsko, Praha 2004 (2. vydání),

Jiří RAJLICH: Na nebi hrdého Albionu. Válečný deník československých letců ve službách britského letectva. 1. část (1940). Naše vojsko/Ares, Praha 2004 (2. vydání),

Jiří RAJLICH: Spitfire nad Evropou. Československý stíhač Otto Smik a jeho doba. Svět křídel, Cheb 2004,

Jiří RAJLICH: Na nebi hrdého Albionu. Válečný deník československých letců ve službách britského letectva. 7. část (Černá kronika československého letectva v RAF 1940-1945). Svět křídel, Cheb 2004,

Jiří RAJLICH – Stephan BOSHNIAKOV – Petko MANDJUKOV: Slovakian and Bulgarian Aces of World War 2. Osprey – Dainippon Kaiga, 2005 (japonská verze),

Jiří RAJLICH: Češi a Slováci v historii letectví. Letectví a kosmonautika Speciál č. 5. Aeromedia, Praha 2005,

Jiří RAJLICH – Miloslav ČAPLOVIČ – Jaroslav LÁNÍK a kol.: Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. AVIS, Praha 2005 (spoluautor a vedoucí české části autorského kolektivu),

Jiří RAJLICH: Na nebi hrdého Albionu. Válečný deník československých letců ve službách britského letectva. 6. část (1945-1946). Svět křídel, Cheb 2005,

Jiří RAJLICH – Tomáš POLÁK: No. 310 (Czechoslovak) Squadron. 1940-1945. Phil H. Listemann, Boé Cedex 2006,

Jiří RAJLICH: Za Boha a národ. Stíhací esa slovenských Vzdušných zbraní ve 2. světové válce. Svět křídel, Cheb 2006,

Jiří RAK – Ivana ČORNEJOVÁ – Vít VLNAS a kol.: Co kdyby to dopadlo jinak. Křižovatky českých dějin. Dokořán, Praha 2007 (spoluautor v početném kolektivu – kapitola Osmý listopad 1939: Atentát na Adolfa Hitlera v Mnichově by se zdařil, „vůdce“ by zahynul),

Jiří RAJLICH: 13. (slow.)/JG 52. Stratus, Sandomierz – Mushroom Model Publications, Redbourn 2007,

Jiří RAJLICH – Tomáš POLÁK: No 312 (Czechoslovak) Squadron. Phil H. Listemann, Boé Cedex, 2008,

Jiří RAJLICH: Na nebi sladké Francie. Válečný deník československých letců ve službách francouzského letectva 1939-1945 (nové rozšířené vydání). Svět křídel, Cheb 2008,

Jiří RAJLICH: Hurricane Ace Josef František. The True Story. Stratus, Sandomierz – Mushroom Model Publications, Redbourn 2010,

Jiří RAJLICH: Josef František. Pokus o pravdivý příběh československého stíhače. Svět křídel, Cheb 2010,

Jiří RAJLICH: Josef František. Historia prawdziwa. Stratus, Sandomierz 2010,

Jiří PLACHÝ – Ivo PEJČOCH – Jiří RAJLICH – Oldřich TOMEK – Prokop TOMEK: Jmenný seznam příslušníků československé armády na Západě. Část I. A-K. Část II. L-Ž.  VHÚ – OKP-MO ČR, Praha 2011,

Jiří RAJLICH – David MAJTENYI: Jan Ferák a ti druzí. Českoslovenští interbrigadisté, letci a letouny v občanské válce ve Španělsku 1936-1939. Svět křídel, Cheb 2012,

Jiří RAJLICH – Jitka REŽNÁ: Generál Fajtl slovem historika, rodiny a objektivem fotografů. Svět křídel, Cheb 2012,

Jiří RAJLICH – Ivo PEJČOCH: Dva Walterové. Příběhy dvou československých občanů, sloužících jako piloti Luftwaffe. Svět křídel, Cheb 2012,

Jiří RAJLICH: Na křídlech Světové války. Epizody ze života českých aviatiků v rakousko-uherském letectvu. Svět křídel, Cheb 2014,

 


Výběrová bibliografie článků a studií v periodicích a sbornících:

 

Jiří RAJLICH: Galerie statečných – Jiří Král. Hlas revoluce č. 49/1980,

Jiří RAJLICH: Naši u 68. perutě. Hlas revoluce č. 1/1981,

Jiří RAJLICH: Galerie statečných – Václav Jícha. Hlas revoluce č. 8/1981,

Jiří RAJLICH: Galerie statečných – Stanislav Fejfar. Hlas revoluce č. 36/1981,

Jiří RAJLICH: Pálení čarodějnic – boje čs. nočních stíhačů v noci na 1. května 1942. Hlas revoluce č. ?/1981,

Jiří RAJLICH: První úlovek 312. perutě. Hlas revoluce č. 27/1982,

Jiří RAJLICH: Vánoce Třistajedenáctky. Hlas revoluce č. 51-52/1982,

Jiří RAJLICH: Galerie statečných – František Doležal. Hlas revoluce č. 38/1983,

Jiří RAJLICH: Galerie statečných – Leo Anderle. Hlas revoluce č. 48/1983,

Jiří RAJLICH: Čechoslováci ve Francii. Hlas revoluce č. 29/1983,

Jiří RAJLICH: Českoslovenští letci v červnu 1944. Hlas revoluce č. 24/1984,

Jiří RAJLICH: Galerie statečných – Prokop Brázda. Hlas revoluce č. 25/1984,

Jiří RAJLICH: Galerie statečných – Otto Hanzlíček. Hlas revoluce č. 27/1984,

Jiří RAJLICH: Českoslovenští letci při invazi. Kanadské listy 1984,

Jiří RAJLICH: První utkání Třistadesítky. Hlas revoluce č. 35/1985,

Jiří RAJLICH: Českoslovenští letci na letounech Dewoitine D-520. Letectví a kosmonautika č. 15/1987,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Letouny Curtiss Hawk H-75 a naši letci. Letectví a kosmonautika č. 3 a 4/1988,

Jiří RAJLICH: Circus 157 (recenze). Letectví a kosmonautika č. ?/1988,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Lovci beze zbraní. 1., 2., 3., 4., 5. a 6. část. Vítězná křídla č. 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22/1989,

Jiří RAJLICH: Hawker Hurricane (recenze). Vítězná křídla č. ?/1989,

Jiří RAJLICH: A zdi se hroutily (recenze). Vítězná křídla č. ?/1989,

Jiří RAJLICH: Poprvé společně – počátek bojových operací čs. stíhacího wingu RAF. Letectví a kosmonautika č. 19/1989,

Jiří RAJLICH: Zapomenutá historie (Slovensko-maďarský konflikt v březnu 1939), Hlas revoluce č. 11 a 12/1989,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Dva z galerie hrdinů. Vítězná křídla č. 9/1990,

Jiří RAJLICH: Na frontě za podivné války. Letectví a kosmonautika č. 12 a 13/1990,

Jiří RAJLICH: Tajemství smrti kapitána Fejfara. Letectví a kosmonautika č. 20/1990,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Vzduch je naše moře. ARtMI č. 1/1990,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Naši letci na Hurricanech Mk.IIC. Letectví a kosmonautika č. 21/1990,

Jiří RAJLICH: Noční žnec – nejúspěšnější čs. stíhací pilot ve 2. světové válce, Karel Kuttelwascher. Reportér č. 26/1990,

Jiří RAJLICH: Bitva o Británii. Evropa a my č. 23/1990,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Československá letadla ve světě 1918-1939. ARtMI č. 1/1991,

Jiří RAJLICH: Nad knihou „historika“ (recenze). Národní osvobození č. 8/1991,

Jiří RAJLICH: Nad další knihou „historika“ (recenze). Národní osvobození. č. 23/1991,

Jiří RAJLICH: Ad: Historie Třistajedenáctky (recenze). Obrana lidu č. 8/1991,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Slovenští letci za 2. světové války. Historie a plastikové modelářství č. 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10/1991 a 1/1992,

Jiří RAJLICH: Československá křídla nad Normandií. Reportér č. 32 a 33/1991,

Jiří RAJLICH: Karel Kuttelwascher – Noční žnec. Plastic Kits Revue č. 1/1991,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Avie v balkánské válce. Plastic Kits Revue č. 1/1991,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Odešlo vzdušné eso tří front (in memoriam plukovník Josef Stehlík). Plastic Kits Revue č. 2/1991,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Stíhač Jiří Kučera. Plastic Kits Revue č. 3/1991,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Lovci beze zbraní – čs. letci u britského strategického leteckého fotoprůzkumu. Plastic Kits Revue č. 3/1991,

Jiří RAJLICH: Proti létajícím pumám. Národní osvobození č. 33-34/1991,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Českoslovenští letci u 138. speciální perutě RAF. Plastic Kits Revue č. 4/1991,

Jiří RAJLICH – Jan SIROVÝ: Za ostnatý drát – Českoslovenští letci v německém zajetí 1940-1945. Letectví a kosmonautika č., l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10/1991,

Jiří RAJLICH: Tři ze sta – trojice českých obětí Hauptmanna Prillera. Plastic Kits Revue č. 5/1992,

Jiří RAJLICH – Roberto GENTILLI: Caccia Cecoslovacchi ed Italiani per Israele, Mensile di Aeronautica 3/1992,

Jiří RAJLICH: Otto Smik. Plastic Kits Revue č. 3/1992,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Godwin Brumowski. Historie a plastikové modelářství č. 2/1992, s. 17-19,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Julius Arigi. Historie a plastikové modelářství č. 3/1992, s. 18-19,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Ještě k Airacobrám v RAF. Historie a plastikové modelářství č. 4/1992,

Jiří RAJLICH: Josef František, hvězda bitvy o Británii. Plastic Kits Revue č. 8/1992,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Jindřich Kostrba, otec československého letectva. 1. a 2. část. Plastic Kits Revue č. 8/1992, s. 28-30 a č. 9/1992, s. 24-26,

Jiří RAJLICH: No 310 (Czechoslovak) Fighter Squadron RAF. Historie a plastikové modelářství č. 7/1992,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Josef Dygrýn-Ligotický. Plastic Kits Revue č. 9/1992,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Létající četníci. Český deník 22. 8. 1992,

Jiří RAJLICH: Když nebe nad Anglií hořelo. Prostor 11. 9. 1992,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Alois Vašátko, první velitel čs. wingu. Plastic Kits Revue č. 10/1992,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Českoslovenští letci na letounech MB-151/152. Letectví a kosmonautika č. 22 a 23/1992,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Letouny MS-406 československých pilotů. Historie a plastikové modelářství č. 10 a 11/1992,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Českoslovenští letci u perutí Transport Command. Historie a plastikové modelářství č. Speciál 1992,

Jiří RAJLICH: Z pravěku československého Leteckého sboru. Český deník 17. 10. 1992,

Jiří RAJLICH – Karel ŠEDA: „Sestřelil jsem Ju 188!“. Plastic Kits Revue č. 11/1993,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Konec Luftwaffe v Čechách. Plastic Kits Revue č. 11 a 12/1993,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Výcvik v Kanadě 1942-1945. Historie a plastikové modelářství č. 2/1993,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Letectvo ROA. Plastic Kits Revue č. 12/1993,

Jiří RAJLICH: Vojenské muzeum nově. Historie a plastikové modelářství č. 8/1993,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: František Doležal – legenda západního bojiště. Plastic Kits Revue č. 13/1993,

Jiří RAJLICH: Pomoc se nekonala – k problematice návratu čs. letectva ze Západu do vlasti v roce 1945. Český deník 6. 5. 1993,

Jiří RAJLICH: Jiří Maňák. Plastic Kits Revue č. 14/1993,

Jiří RAJLICH: Bod obratu – vzdušné drama nad Londýnem 15. září 1940. Plastic Kits Revue č. 14/1993,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Josef Kiss. Plastic Kits Revue č. 14/1993, s. 17-18,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Franz Gräser. Plastic Kits Revue č. 15/1993, s. 17-18,

Jiří RAJLICH: Miloslav J. Mansfeld – elitní noční stíhač, Plastic Kits Revue č. 15/1993,

Jiří RAJLICH: Černý den čs. letců (letecké boje 5. listopadu 1940), Plastic Kits Revue č. 16/1993,

Jiří RAJLICH: No 311 (Czechoslovak) Bomber Squadron RAF, Historie a plastikové modelářství č. 8/1993,

Jiří RAJLICH: Černý den československého wingu (akce z 27. února 1943). Letectví a kosmonautika č. 13/1993,

Jiří RAJLICH: Bezpečnostní letectvo 1946-1950. Historie a plastikové modelářství č. 10/1993,

Jiří RAJLICH: Muž, který velel mužům – div. gen. RNDr. Karel Janoušek. Plastic Kits Revue č. 18 a 19/1993,

Jiří RAJLICH: Českoslovenští stíhací piloti v RAF 1940-1945. Plastic Kits Revue č. 21, 25, 26, 28, 29 a 30/1994,

Jiří RAJLICH: Noční sovy kontra Třistajedenáctka. Plastic Kits Revue č. 19, 20 a 21/1994,

Jiří RAJLICH: Ján Režňák – slovenské eso číslo 1. Historie a plastikové modelářství č.12/1993 a 1 a 2/1994,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: První Češi na Spitfirech. Letectví a kosmonautika č. 1, 2, 3 a 4/1994,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Nejen u Třistajedenáctky. Historie a plastikové modelářství č. 1/1994,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Létající četníci. Plastic Kits Revue č. 23/1994,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Avia B-135 – stíhačka s jediným sestřelem. Historie a plastikové modelářství č. 4/1994,

Jiří RAJLICH: Operace Overlord – 50 let od vylodění v Normandii. ATM č. 5/1994,

Jiří RAJLICH: Stalo se u Met 18. května 1940. Historie a plastikové modelářství č. 5/1994,

Jiří RAJLICH: 134. československý wing při invazi. Plastic Kits Revue č. 25 a 26/1994,

Jiří RAJLICH: 50 let od vylodění v Normandii – účast čs. letectva. ATM č. 6/1994,

Jiří RAJLICH: Gibraltarská katastrofa. Národní osvobození č. 12 a 13/1994,

Jiří RAJLICH: Pozvánka do muzea – čs. armáda 1918-1939. Národní osvobození č. 12/1994,

Jiří RAJLICH: Vojenské muzeum otevřelo výstavu. Historie a plastikové modelářství č. 6/1994,

Jiří RAJLICH: Čs. letci při invazi. Národní osvobození č. 13/1994,

Jiří RAJLICH: Lovci nad Atlantikem. Historie a plastikové modelářství č. 8/1994,

Jiří RAJLICH: Omyl u Point of Aire. Plastic Kits Revue č. 22/1994,

Jiří RAJLICH: Evžen Čížek – jeden ze zapomenutých. Plastic Kits Revue č. 29/1994,

Jiří RAJLICH – Jiří SEHNAL: Avia BH-33 – éro zlaté éry. Historie a plastikové modelářství č. 10/1994, s…, č. 11/1994, s. 2-8,

Jiří RAJLICH: Tatra Eagles – The Slovak Air Force in Combat 1939-1944. Air Enthusiast No 56/winter l994,

Jiří RAJLICH: Čs. stíhači v Armée de l´Air 1939-1940. Historie a plastikové modelářství č. l a 2/1995,

Jiří RAJLICH: Zmizel nad Brestem (smrt ppor. Josefa Příhody). Revi č. 4/1995,

Jiří RAJLICH: Válečný deník Helmuta Lipferta (recenze). Historie a vojenství č. 3/1995,

Jiří RAJLICH: Letec Reinhard Heydrich. Historie a vojenství č. 1/1995,

Jiří RAJLICH: Nešťastný Ramrod 87, Revi č. 2/1995,

Jiří RAJLICH: Odpočinek na Severu. Plastic Kits Revue č. 34/1995,

Jiří RAJLICH: Reinhard Heydrich jako stíhací pilot. Historie a plastikové modelářství č. 3/1995,

Jiří RAJLICH: Móda nebeských jezdců. Lidové noviny 24. 6. 1995,

Jiří RAJLICH: Vzduch je naše moře – The Air is Our Sea. ČSA Review, léto 1995,

Jiří RAJLICH: Francouzské drama. High Life č. 3/1995,

Jiří RAJLICH: Výcvik československých letců na Bahamských ostrovech 1943-1945. Historie a plastikové modelářství č. 11/1995,

Jiří RAJLICH: Historický ústav AČR a jeho muzea. České letectvo a PVO č. 1/1996, s. 28-29,

Jiří RAJLICH: Rammjägři útočí – letecká bitva nad Krušnohořím 11. září 1944. I. a II. část. Revi č. 9 a 10/1996,

Jiří RAJLICH: Letecké muzeum HÚ AČR ve Kbelích. České letectvo a PVO č. 3/1996, s. 30-31,

Jiří RAJLICH: Hrstka, která zachránila Anglii. High Life č. 4/1996,

Jiří RAJLICH: Fantom ze St. André. High Life č. 5/1996,

Jiří RAJLICH: Z muzejních sbírek HÚ AČR – Messerschmitt Me 262A/Me 262B alias Avia S-92/CS 92. České letectvo a PVO č. 5/1996, s. 25-26,

Jiří RAJLICH: Pilot od divokých sviní – Oberfeldwebel Willi Reschke. Revi č. 12/1996,

Jiří RAJLICH: Mustangy nad Prahou, 1., 2., 3., 4., 5. a 6. část. Historie a plastikové modelářství č. 8, 9, 10, 11 a 12/1996 a 1/1997,

Jiří RAJLICH: Českoslovenští stíhači proti V-1. Aero (Plastic Kits) Revue č. 51/1996,

Jiří RAJLICH: Operace Paula. Historie a plastikové modelářství č. 8-9/1996,

Jiří RAJLICH: Nejdelší den. High Life č. 7/1996,

Jiří RAJLICH: No 313 (Czechoslovak) Fighter Squadron. Historie a plastikové modelářství č. 12/1996,

Jiří RAJLICH: Operace Jubilee. High Life č. 6/1996,

Jiří RAJLICH: Podíl československých letců při spojenecké invazi do Normandie v červnu 1944. Historie a vojenství č. 3/1996,

Jiří RAJLICH: Křídla noci. (recenze) Historie a vojenství č. 5/1996,

Jiří RAJLICH: Letecká móda. High Life č. 8/1996,

Jiří RAJLICH: Křížové výpravy a papežská politika. Historický obzor č. 3-4/1997,

Jiří RAJLICH: První nálet na Moravu. Historie a plastikové modelářství č. 3/1997,

Jiří RAJLICH: Krvavá řež nad Hanou – největší letecká bitva nad českým územím. Revi č. 15/1997,

Jiří RAJLICH: První pumy na Pardubice. High Life č. 9/1997,

Jiří RAJLICH: Po veliké zemi – návštěva ruských vojenských archivů a muzeí. Revi č. 16/1997,

Jiří RAJLICH: První Mustang v českých zemích. Historie a plastikové modelářství č. 5/1997,

Jiří RAJLICH: Ztráty amerického a britského letectva na českém území ve 2. světové válce. Historie a vojenství č. 3/1997,

Jiří RAJLICH: První velká bitva nad Protektorátem. Historie a plastikové modelářství č. 7 a 8/1997,

Jiří RAJLICH: Letecká bitva nad Slavičínem. Revi č. 17 a 18/1997,

Jiří RAJLICH: Bitva nad jihočeskými rybníky. High Life č. 10/1997,

Jiří RAJLICH: Muzeum vojenského letectva v Moninu. Historie a plastikové modelářství č. 11/1997,

Jiří RAJLICH: Schwalbe nad Czechami. Militaria Vol. 3, No 3/1997,

Jiří RAJLICH: Letecké muzeum HÚ AČR. CIAF, Praha 1997,

Jiří RAJLICH: Letecká bitva nad Krušnými horami. High Life č. 12/1997,

Jiří RAJLICH: Zkáza 20. perutě. High Life č. 11/1997,

Jiří RAJLICH: Báječný létající Čech Otto Jindra, nejúspěšnější český letec 1. světové války. Historie a plastikové modelářství č. 1 a 2/1998,

Jiří RAJLICH: Wellingtony nad Pardubicemi. Revi č. 20 a 21/1998,

Jiří RAJLICH: Báječní aviatici císaře pána. High Life č. 13/1998,

Jiří RAJLICH: Kampfgeschwader (Jagd) 6 v prostoru Praha. Historie a plastikové modelářství č. 5 a 6/1998,

Jiří RAJLICH: První sestřel. Historie a plastikové modelářství č. 7/1998, s. 19-22,

Jiří RAJLICH: No 312 (Czechoslovak) Fighter Squadron. Historie a plastikové modelářství č. 10/1998,

Jiří RAJLICH: Rumunské národní vojenské muzeum. Historie a plastikové modelářství č. 11/1998,

Jiří RAJLICH: Vzdušné drama nad Frankfurtem. Kapitola z historie bojů čs. letců u britských jednotek RAF. Revi č. 24/1998,

Jiří RAJLICH: Osobní svědectví ze západní fronty. Historie a vojenství č. 5 a 6/1998,

Jiří RAJLICH: Epizoda z konce války (letecké střetnutí u Třebíče 18. března 1945). Historie a plastikové modelářství č. 2/1999,

Jiří RAJLICH: Czechoslowacke Lotnictwo wojskowe 1945-1950. Lotnictwo wojskowe č. 1/1999,

Jiří RAJLICH: Charlie odešel… (genmjr. ing. Karel Mrázek, DSO, DFC 1910-1998). Historie a plastikové modelářství č. 3/1999,

Jiří RAJLICH: Příspěvek k letecké archeologii (ztráty SG 101, 102, 151 a 152 na českém území 1943-1945). Historie a plastikové modelářství č. 5/1999,

Jiří RAJLICH: Asy przestworcy – Josef František. Lotnictwo wojskowe č. 2/1999,

Jiří RAJLICH: Československé vojenské letectvo 1945-1950. Historie a plastikové modelářství č. 7, 8 a 9/1999,

Jiří RAJLICH: Českoslovenští účastníci bitvy o Británii. Historie a vojenství č. 4/1999,

Jiří RAJLICH: Pilot myśliwski Reinhard Heydrich. Lotnictwo wojskowe č. 1/2000, s. 56-60,

Jiří RAJLICH: Českoslovenští letci – účastníci bitvy o Francii. Historie a vojenství č. 1/2000, s. 135-179,

Jiří RAJLICH: Drama nad mořem. Kapitola z historie bojů čs. letců u britských jednotek RAF. Revi č. 30/2000,

Jiří RAJLICH: Háchovi Melody Boys. (recenze) Historie a plastikové modelářství č. 3/2000,

Jiří RAJLICH: Generálové legionáři. (recenze) Historie a plastikové modelářství č. 4/2000,

Jiří RAJLICH: General brygady Witold Urbanowicz. Historie a plastikové modelářství č. 3/2000,

Jiří RAJLICH: Nouzové přistání v průlivu. Kapitola z historie bojů čs. letců u britských jednotek RAF. Revi č. 32/2000, s. 2-3,

Jiří RAJLICH: Českoslovenští letci u britských stíhacích perutí RAF 1940-1945. Historie a plastikové modelářství č. 4 a 5/2000,

Jiří RAJLICH: Museo de l´Aire Cuatro Vientos. Historie a plastikové modelářství č. 5/2000,

Jiří RAJLICH: Czechoslovak Airmen during World War Two. CIAF 2000, Hradec Králové 2000,

Jiří RAJLICH: 60 let od bitvy o Británii. Letectví a kosmonautika č. 15-16/2000, s. 25-30,

Jiří RAJLICH: Hvězda bitvy o Británii – Josef František. Letectví a kosmonautika č. 1/2000, s. 12-15 a č. 2/2000, s. 52-55,

Jiří RAJLICH: Jeden od britských squadron (stíhač František Mareš). Historie a plastikové modelářství č. 10 a 11/2000,

Jiří RAJLICH: Caudron C 445M Goéland en Slovaquie. In. P. Cortet a R. Espérou: Caudron Goéland. Lela Presse, Paris 2000,

Jiří RAJLICH: Slovenští a chorvatští stíhači u JG 52. In. Pavel Berger: 10 800 sestřelů. Naše vojsko, Praha 2001,

Jiří RAJLICH: Podíl československých letců na operaci Jubilee. Historie a vojenství č. 1/2001, s. 24-62,

Jiří RAJLICH: Podruhé se nevrátil (stíhač Rudolf Ptáček). Historie a plastikové modelářství č. 6/2001, s. 22-27,

Jiří RAJLICH: Nadporučík letectva Juraj Puškár – post scriptum. Historie a plastikové modelářství č. 7/2001,

Jiří RAJLICH: Sestřely stíhačů slovenských Vzdušných zbraní za 2. světové války. Letectví a kosmonautika č. 15-16/2001, s. 14-21,

Jiří RAJLICH: První čs. nositel DFC (stíhač Emil Fechtner). Historie a plastikové modelářství č. 8/2001, s. 16-21,

Jiří RAJLICH: Stíhací letka 13 Slovenských vzdušných zbraní na východní frontě 1942-1943. Historie a vojenství č. 2/2001, s. 277-309 a č. 3/2001, s. 501-537,

Jiří RAJLICH: Československý noční stíhač ve Středomoří. Historie a vojenství č. 3/2001, s. 644-691,

Jiří RAJLICH: Rotník Jozef Drlička (1919-1943), autor prvního slovenského sestřelu na východní frontě. Historie a plastikové modelářství č. 12/2001, s. 11-18,

Jiří RAJLICH: Takřka zapomenuté eso (genmjr. i.m. Tomáš Vybíral 1911-1981). Letectví a kosmonautika č. 23/2001, s. 12-14 a č. 24/2001,

Jiří RAJLICH: Brigádní generál Karel Mareš-Toman. Historie a plastikové modelářství č. 1/2002,

Jiří RAJLICH: Niebo nad Praga w ogniu. Dzialania amerykańskich myśliwców nad Czechami 16 kwietnia 1945. Lotnictwo wojskowe č, 1/2002, s. 56-62,

Jiří RAJLICH: První letecké vítězství čs. pilota ve 2. světové válce. Revi č. 42/2002, s. 20-24,

Jiří RAJLICH: Jeden z tatranských orlů. (mjr.let. František Hanovec 1915-2001). Letectví a kosmonautika č. 13/2002, s. 24-27, č. 14/2002, s. 24-27 a č. 15-16/2002, s. 14-16,

Jiří RAJLICH: První československý stíhač padlý v leteckém boji (kpt.let. Jindřich Beran 1905-1940). Historie a plastikové modelářství č. 4/2002, s. 16-20,

Jiří RAJLICH: Generálmajor Josef A. Jaške (1913-2001). Letectví a kosmonautika č. 5/2002, s. 12-15 a č. 6/2002, s. 58-61,

Jiří RAJLICH: Spitfire Václava Truhláře. Historie a plastikové modelářství č. 9/2002, s. 19-21,

Jiří RAJLICH: Luftwaffe kontra RAF 10:0 (Bruggy 1. června 1942). Historie a plastikové modelářství č. 3/2002,

Jiří RAJLICH: Případ Alsterufer. Historie a vojenství č. 1/2002, s. 120-157,

Jiří RAJLICH: Sestřeleni u Norska aneb konec jedné záhady. Letectví a kosmonautika č. 8/2002, s. 12-14,

Jiří RAJLICH: Škoda D-1. Historie a plastikové modelářství č. 8/2002, s. 2-7 a č. 9/2002, s. 2-4,

Jiří RAJLICH: Případ Augustin Přeučil. Historie a plastikové modelářství č. 12/2002, s. 19-22,

Jiří RAJLICH: Plukovník letectva in memoriam Josef Bryks. Historie a vojenství č. 2/2003, s. 436-452,

Jiří RAJLICH: Odešlo jedno z posledních čs. es: generálmajor v.v. Rajmund Půda (1912-2002). Letectví a kosmonautika č, 15/2003, s. 16/968-18/970 a č. 16/2003, s. 36/1056-39/1059,

Jiří RAJLICH: K sestřelům letadel z Lend-Leasu. Historie a plastikové modelářství č. 12/2003,

Jiří RAJLICH: Několik poznámek k některým mýtům o čs. letectvu 1939-1945. In. Československá armáda 1939-1945 (plány a skutečnost). AVIS, Praha 2003, s. 100-105,

Jiří RAJLICH: Stíhač Rudolf Ptáček podruhé aneb jedna česká odysea. Historie a plastikové modelářství č. 2/2004, s. 26-30 a č. 3/2004, s. 29-32,

Jiří RAJLICH: Potopení německé lodi Alsterufer. Historie a plastikové modelářství č. 4/2004, s. 19-24 a č. 5/2004, s. 14-18,

Jiří RAJLICH: Den-D. Normandie 6. 6. 1944. ABC č. 11/2004, s. 4-7,

Jiří RAJLICH: Českoslovenští letci ve francouzských službách za Velké války 1914-1918. I., II. a III. část. Historie a plastikové modelářství č. 7/2004, s. 15-21, s. 8/2004, s. 17-20, č. 9/2004, s. 20-27,

Jiří RAJLICH: Československý bombardovací a dopravní pilot Alois Šedivý. Historie a vojenství č. 1/2004, s. 61-75,

Jiří RAJLICH – Jan SÝKORA: Z historie letounu C-3A.207 (LB-05). Historie a vojenství č. 1/2004, s. 143,

Jiří RAJLICH: Účast československých letců při podpoře operace Market-Garden v září 1944. Historie a vojenství č. 2/2004, s. 22-33,

Jiří RAJLICH: William R. Chorley: Royal Air Force Bomber Command Losses of the Second World War. Vol. 1-6. Aircraft and Crew Losses 1939-1940, 1941, 1942, 1943, 1944 a 1945. Midland Publishing, Earl Shilton 1992-1998 (recenze). Historie a vojenství č. 2/2004, s. 104-105,

Jiří RAJLICH: Norman L. R. Franks: The Royal Air Force Fighter Command Losses of the Second World War. Vol. 1-3 Operational Losses: Aircraft and Crews 1939-1941, 1942-1943 a 1944-1945 (incorporating Air Defence Great Britain and 2nd TAF). Midland Publishing, Earl Shilton 1997-2000 (recenze). Historie a vojenství č. 2/2004, s. 105-106,

Jiří RAJLICH: Bílá místa naší historie aneb letecký kabinet Protiletadlového učiliště v Olomouci. Historie a plastikové modelářství č. 9/2004, s. 30-32,

Jiří RAJLICH: Britské letákové „bombardování“ českých zemí v předjaří 1940. Historie a vojenství č. 3/2004, s. 23-33,

Jiří RAJLICH: První sestřel prvního pluku. Historie a vojenství č. 3/2004, s. 45-52

Jiří RAJLICH: Škpt. let. Bedřich Schäffer-Rohan, jediný čs. pilot u Air Sea Rescue. Historie a plastikové modelářství č. 10/2004

Jiří RAJLICH: Pokusy britského letectva o zničení Škodových závodů v Plzni v letech 1940-1943. Historie a vojenství č. 4/2004, s. 20-43

Jiří RAJLICH: Josef Bystrický – Peter Šumichrast: Letka 13 v dokumentoch a obrazoch. Magnet Press Slovakia, Bratislava 2004 (recenze). Historie a vojenství č. 4/2004. s. 113-114

Jiří RAJLICH: Generálmajor v.v. Alois Šiška (1914-2003). Letectví a kosmonautika č. 11 a 12/2004

Jiří RAJLICH: Wings of Freedom. Welcome to the Heart of Europe, Vol. 12, No 1/2005, s. 8-11

Jiří RAJLICH: Auf Flügeln der Freiheit. Willkommen im Herzen Europas, Jg. 12, Nr. 1/2005, s. 8-11

Jiří RAJLICH: Muž z úletu do Erdingu a jeho příběh/The man who flew to Erding and his story. Katalog MFLF 2004, nestr.

Jiří RAJLICH: „Nejdřív odhlásím raport!“ Nedělní svět, 6. 3. 2005, s. 14

Jiří RAJLICH: Hvězda bitvy o Británii. Nedělní svět, 13. 3. 2005, s. 14

Jiří RAJLICH: Čechoslováci nad Normandií. Nedělní svět 1. 5. 2005, s. 14

Jiří RAJLICH: Karel Kuttelwascher. Najskuteczniejszy myśliwiec czechoslowacki II wojny światowej. Lotnictwo č. 2/2005, s. 60-64.

Jiří RAJLICH: Československý válečný letec Jan Robert Alexander. Historie a vojenství č. 1/2005, s. 60-74

Jiří RAJLICH: Letci v boji za vlast. In: Češi a Slováci v historii letectví. Letectví a kosmonautika Speciál č. 5, s. 4-5

Jiří RAJLICH: Ve Velké Británii v roce 1945. In: Češi a Slováci v historii letectví. Letectví a kosmonautika Speciál č. 5, s. 5-10

Jiří RAJLICH: Liberatory nad mořem. In: Češi a Slováci v historii letectví. Letectví a kosmonautika Speciál č. 5, s. 10-18

Jiří RAJLICH: Spitfiry nad Německem. In: Češi a Slováci v historii letectví. Letectví a kosmonautika Speciál č. 5, s. 19-22

Jiří RAJLICH: Mosquita proti V-1. In: Češi a Slováci v historii letectví. Letectví a kosmonautika Speciál č. 5, s. 23-24

Jiří RAJLICH: U Bomber Command. In: Češi a Slováci v historii letectví. Letectví a kosmonautika Speciál č. 5, s. 25-27

Jiří RAJLICH: 544. fotoprůzkumná peruť. In: Češi a Slováci v historii letectví. Letectví a kosmonautika Speciál č. 5, s. 27-29

Jiří RAJLICH: Poslední měsíce v Británii. In: Češi a Slováci v historii letectví. Letectví a kosmonautika Speciál č. 5, s. 30-42

Jiří RAJLICH: Letecký most. In: Češi a Slováci v historii letectví. Letectví a kosmonautika Speciál č. 5, s. 4345

Jiří RAJLICH: Loučení s Albionem. In: Češi a Slováci v historii letectví. Letectví a kosmonautika Speciál č. 5, s. 46-48

Jiří RAJLICH: Směr Okinawa. Nejdelší let čs. letců u Transport Command. In: Češi a Slováci v historii letectví. Letectví a kosmonautika Speciál č. 5, s. 49

Jiří RAJLICH: Přehlídka letců z Velké Británie. In: Češi a Slováci v historii letectví. Letectví a kosmonautika Speciál č. 5, s. 50-51

Jiří RAJLICH: Lavočky a Šturmoviky nad Ostravou. In: Češi a Slováci v historii letectví. Letectví a kosmonautika Speciál č. 5, s. 52-59

Jiří RAJLICH: Konec Luftwaffe v Čechách. In: Češi a Slováci v historii letectví. Letectví a kosmonautika Speciál č. 5, s. 60-67

Jiří RAJLICH: Reorganizace. In: Češi a Slováci v historii letectví. Letectví a kosmonautika Speciál č. 5, s. 68-74

Jiří RAJLICH: Českoslovenští příslušníci Royal Air Force v německém zajetí 1940-1945. Historie a vojenství č. 2/2005, s. 60-75 a č. 3/2005, s. 61-71,

Jiří RAJLICH: Klecanská epizoda z konce války. Historie a vojenství č. 2/2005, s. 89-96

Jiří RAJLICH: Generál Alexander Hess. Minulostí Berounska. Sborník SOkA v Berouně 8 (2005), s. 255-262

Jiří RAJLICH: Nálet na Prahu 14. 2. 1945. Historie a plastikové modelářství č. 4/2005, s. 30-31

Jiří RAJLICH: Proměny Spitfiru LF.Mk.IXE TE515 aneb jeden osud za všechny. Historie a plastikové modelářství č. 6/2005, s. 11-17

Jiří RAJLICH: Letci v názvech ulic Černého Mostu. Mimořádné číslo Listů Prahy 14. květen 2005, s. 2-45

Jiří RAJLICH: Generálmajor in memoriam Ing. Jaroslav Hlaďo (1913-1990). Historie a vojenství č. 3/2005, s. 83-103

Jiří RAJLICH: Útok kanadských Mosquit na česká letiště 12. října 1944. Historie a plastikové modelářství č. 8/2005, s. 18-23

Jiří RAJLICH: Zapomenutý talent z Novákovy „devítky“ – četař polní pilot letec Antonín Králík (1916-1940), Historie a plastikové modelářství č. 11/2005, s. 22-25, č. 12/2005, s. 29-36

Jiří RAJLICH: Kde lovil kanadský rys? Epizoda z historie letecké války nad Československem. Historie a vojenství č. 4/2005, s. 66-73

Jiří RAJLICH: John Foreman: Fighter Command War Diaries. The operational history of Fighter Command, Second Tactical Air Force, 100 Group and Air Defence of Great Britain 1939-1945. Volume One (September 1939 to September 1940), Volume Two (September 1940 to December 1941), Volume Three (January 1942 to June 1943, Volume Four (July 1943 to June 1944, Volume Five (July 1944 to May 1945). Air Research Publication, New Malden 1996, 1998, 2001, 2002 a 2004 (recenze). Historie a vojenství č. 4/2005, s. 131-132

Jiří RAJLICH: Generálmajor v.v. Václav Bergman, DFC & bar (1915-2002). Letectví a kosmonautika č. 10/2005, s. 76-79 a č. 11/2005, s. 54-57.

Jiří RAJLICH: Nadporučík letectva Jiří Král – první velitel čs. vojenské jednotky v Polsku. Historie a vojenství č. 1/2006, s. 74-90

Jiří RAJLICH: Stíhací esa slovenských Vzdušných zbraní. I., II., III., IV., V., VI. a VII. část. Historie a plastikové modelářství č. 4/2006, s. 18-29, č. 5/2006, s. 32-39, č. 6/2006, s. 16-27, č. 7/2006, s. 26-37, č. 8/2006, s. 25-33, č. 9/2006, s. 17-27, č. 10/2006, s. 18-24

Jiří RAJLICH (ed.): Byl jsem mechanikem hejtmana Brumowskiho. Ze vzpomínek Františka Šimka na jeho službu u letecké setniny Flik 41J na italské frontě roku 1918. Historie a vojenství č. 2/2006, s. 92-111

Jiří RAJLICH: Pierre Clostermann (1921-2006). Historie a vojenství č. 2/2006, s. 147-148

Jiří RAJLICH: Jiří Hartman (1917-2006). Historie a vojenství č. 2/2006, s. 148-149

Jiří RAJLICH: František Peřina (1911-2006). Historie a vojenství č. 2/2006, s. 150-151

Jiří RAJLICH: Generálporučík v.v. František Peřina (* 8. 4. 1911, Morkůvky, okr. Břeclav, † 6. 5. 2006, Praha). Historie a plastikové modelářství č. 6/2006, s. 38-41

Jiří RAJLICH: Pierre Clostermann (1921-2006). Historie a plastikové modelářství č. 8/2006, s. 18-24

Jiří RAJLICH: Generál nebe odešel. Generálporučík v.v. František Peřina (* 8. 4. 1911, Morkůvky, okr. Břeclav, † 6. 5. 2006, Praha). Letectví a kosmonautika č. 6/2006, s. 12-15, č. 7/2006, s. 54-61 a č. 8/2006, s. 68-75

Jiří RAJLICH: Létající legionář Jan Štork alias Jean Loustau. I. a II. část, Historie a vojenství č. 3/2006, s. 78-96, č. 4/2006, s. 59-85

Jiří RAJLICH: Velký Cirkus skončil… Colonel Pierre Clostermann (* 28. 2. 1921, Curitibia, Brazílie, † 22. 3. 2006, Pyrénées-Orientales, Francie). Letectví a kosmonautika č. 9/2006, s. 20-23

Jiří RAJLICH: Za generálem Františkem Fajtlem. Zemřel statečný letec, který dokázal své válečné zážitky skvěle přetavit do literárních děl. Lidové noviny, 5. 10. 2006, s. 11

Jiří RAJLICH: Československé letectvo ve 2. světové válce. Journal legionářských tradic č. 1/2006, s. 30-31

Jiří RAJLICH: Kdyby se zdařil atentát na Hitlera 8. listopadu 1939. MFD, 3. 11. 2006

Jiří RAJLICH: Na všech frontách. Generálporučík v.v. Ing. František Fajtl (20. 8. 1912 – 4. 10. 2006). Letectví a kosmonautika č. 11/2006, s. 12-15, č. 12/2006, s. 26-36

Jiří RAJLICH: Podzim 1938: „hostování“ peruti III/1 na východě státu. Historie a plastikové modelářství č. 11/2006, s. 24-30

Jiří RAJLICH: František Fajtl (1912-2006). Historie a vojenství č. 4/2006, s. 144-147

Jiří RAJLICH: Generálporučík v.v. Ing. František Fajtl (* 20. 8. 1912, Donín, okr. Louny, † 4. 10. 2006, Praha). Zpravodaj Svazu letců ČR č. 44 (prosinec 2006), s. 3-9,

Jiří RAJLICH: Sestřelen nad Bretaní. Npor.let. Benignus Štefan (1918-1943). Historie a plastikové modelářství č. 1/2007, s. 39-44,

Jiří RAJLICH: „Učinil vše, co bylo možno…“ Český letec generálporučík v.v. Vladimír Nedvěd, MBE, DFC, dnes slaví devadesáté narozeniny. Lidové noviny, 27. 3. 2007, s. 11,

Jiří RAJLICH: S čápem na letounu. Podporučík letectva v zál. Josef Janeba (1915-1942). Historie a plastikové modelářství č. 4/2007, s. 26-35 a č. 5/2007, s. 30-40,

Jiří RAJLICH: Trochu jiní Svobodní „Francouzi“. Historie a plastikové modelářství č. 8/2007, s. 30-36, č. 9/2007, s. 30-35,

Jiří RAJLICH: Francouzská stopa kapitána Vašátka. Historie a vojenství č. 2/2007, s. 85-101 a č. 3/2007, s. 63-75,

Jiří RAJLICH: Dvakrát degradovaný generál. Válečný letec brigádní generál ve výslužbě Otto Špaček zemřel minulý týden ve věku 89 let. Lidové noviny, 4. 10. 2007, s. 11,

Jiří RAJLICH: Záhadný konec rotného Morávka. Letectví a kosmonautika č. 10/2007, s. 50-53, č. 11/2007, s. 50-53,

Jiří RAJLICH: Vašátkovy Curtissy ve Francii. Historie a plastikové modelářství č. 10/2007, s. 24-31, č. 11/2007, s. 30-37,

Jiří RAJLICH: Spitfire, jejich osud. Historie a vojenství č. 4/2007, s. 132-134,

Jiří RAJLICH: Otto Špaček (1918-2007). Historie a vojenství č. 4/2007, s. 142-143,

Jiří RAJLICH – Jan ČADIL: Generálové Janoušek a Ocelka opět ve Kbelích. Historie a vojenství č. 4/2007, s. 115,

Jiří RAJLICH: První a poslední sestřel 1. československé smíšené letecké divize v SSSR. Historie a vojenství č. 4/2007, s. 24-35,

Jiří RAJLICH: Pocta pilotu Morávkovi. Letectví a kosmonautika č. 2/2008, s. 7,

Jiří RAJLICH: Les pilotes tchéques en France. Ciel de Guerre No 09 (juin-juilet-aout 2006), s. 50-65,

Jiří RAJLICH: „Nepohřbený“ muž. Npor.let. Jiří J. Macháček (1915-1941). Historie a plastikové modelářství č. 2/2008, s. 29-40,

Jiří RAJLICH – Jiří PLACHÝ: Colloredo-Mansfeldové v druhé světové válce. Historie a vojenství č. 1/2008, s. 149-151,

Jiří RAJLICH: Pocta Emilovi Morávkovi – po 67 letech. Historie a vojenství č. 1/2008, s. 126-128,

Jiří RAJLICH – Michal PLAVEC – Martin VESELÝ: Noční stíhači Osy nad Protektorátem. Historie a plastikové modelářství č. 3/2008, s. 34-41, č. 4/2008, s. 28-37,

Jiří RAJLICH – David MAJTENYI: Legenda o republikánském leteckém esu Janu Ferákovi. Historie a vojenství č. 1/2008, s. 4-34, č. 2/2008, s. 4-31,

Jiří RAJLICH: František Mareš (1919-2008). Historie a vojenství č. 2/2008, s. 135-137,

Jiří RAJLICH: Zapomenutý incident nad Ruzyní 9. května 1945. Historie a vojenství č. 3/2008, s. 24-34,

Jiří RAJLICH: Letci československých legií v Itálii. Historie a plastikové modelářství č. 10/2008, s. 30-42, č. 11/2008, s. 18-27,

Jiří RAJLICH: Ladislav Světlík (1917-2008). Historie a vojenství č. 4/2008, s. 136-138,

Jiří RAJLICH: Křest ohněm. První vítězství československých letců ve 2. světové válce. Historie a vojenství č. 4/2008, s. 4-28,

Jiří RAJLICH: Vzduch byl jeho živlem. Václav Šlouf, DFC. 1. část. Historie a plastikové modelářství č. 2/2009, s. 15-25 a 2. část. č. 3/2009, s. 26-38,

Jiří RAJLICH – Karel ČERNÝ: K tragédii paravýsadků IRIDIUM a BRONZE. Historie a vojenství č. 1/2009, s. 13-30,

Jiří RAJLICH: Československý Spitfire z Herentals. Historie a vojenství č. 1/2009, s. 118-121,

Jiří RAJLICH: Stanislav Hlučka (1919-2008). Historie a vojenství č. 1/2009, s. 142-145,

Jiří RAJLICH: Odešlo poslední československé stíhací eso. Plukovník v.v. Ladislav Světlík (1917-2008). 1. část. Letectví a kosmonautika č. 4/2009, s. 62-65, 2. část. č. 5/2009, s. 74-77, 3. část. č. 6/2009, s. 72-75,

Jiří RAJLICH: Nestěrov kontra Malina. K historii prvního taranu v dějinách letecké války. Historie a plastikové modelářství č. 6/2009, s. 10-23,

Jiří RAJLICH: Major polní pilot Otto Jindra (1886-1932). Nejúspěšnější český letec Velké války a velitel československého Leteckého sboru. 1. část. Historie a vojenství č. 2/2009, s. 4-31, 2. část. č. 3/2009, s. 4-31,

Jiří RAJLICH: Šest týdnů v Exeteru. Osobní deník Wing Commandera Františka Doležala. Historie a vojenství č. 4/2009, s. 74-101,

Jiří RAJLICH: Eismeerjäger Walter Smejkal. 1. část. Hobby Historie č. 1/2010, s. 24-29, 2. část. Hobby Historie č. 2/2010, s. 26-31,

Jiří RAJLICH: Se smyčkou na krku. Sedmdesát roků stará epizoda z francouzského tažení. Miroslav Jiroudek 1914-1995. Hobby Historie č. 3/2010, s. 6-11,

Jiří RAJLICH: Františkův šestnáctý. K 70. výročí bitvy o Británii. Letectví a kosmonautika Ročenka 2010 – Vzdušné síly Armády České republiky/Czech Air Force Yearbook 2010, s. 36-40,

Jiří RAJLICH: Vzduchem 1. světovou válkou. Obrazy ze života (a smrti) zapomenutého šikovatele polního pilota Jana Škvora (1893-1918). Historie a vojenství č. 1/2010, s. 73-95,

Jiří RAJLICH: Barevná Třistadvanáctka. Hobby Historie č. 4/2010, s. 42-48,

Jiří RAJLICH: Letecká bitva národů 31. srpna 1918 a její „české“ souvislosti. Historie a vojenství, č. 2/2010, s. 4-32,

Jiří RAJLICH: Vzdušná vítězství nárokovaná čs. stíhači v bitvě o Británii. Historie a vojenství č. 3/2010, s. 124-135,

Jiří RAJLICH: Vyznamenání velitele čs. stíhačů do sbírek Imperial War Musea Duxford. Historie a vojenství č. 3/2010, s. 135-137,

Jiří RAJLICH: Generál Udet v Letňanech. Hobby Historie č. 5/2010, s. 20-24,

Jiří RAJLICH: K problematice zastoupení letců z českých zemí v rakousko-uherském letectvu. In. Století letectví v zemích Koruny české, NTM, Praha 2010, s. 77-102,

Jiří RAJLICH: „Žižkovský“ Spitfire. Historie a vojenství č. 4/2010, s. 38-45,

Jiří RAJLICH: Plukovník v.v. Vít Angetter (1921-2009). Historie a vojenství č. 4/2010, s. 65-80,

Jiří RAJLICH: Štábní kapitán letectva Zbyněk Roušar. Hobby Historie č. 6/2010, s. 30-35,

Jiří RAJLICH: Bludný Spitfire z Kósu. Hobby Historie č. 7/2011, s. 30-34,

Jiří RAJLICH: Mrtví z La Targette. Českoslovenští letci padlí, zahynulí a zemřelí ve Francii v letech 1939-1940. 1. část. Historie a vojenství č. 1/2011, s. 24-53, 2. část č. 2/2011, s. 51-70,

Jiří RAJLICH: Se Siouxem na letounu. Rotný Otto Hanzlíček (1911-1940). Letectví a kosmonautika Ročenka 2011 – Vzdušné síly Armády České republiky/Czech Air Force Yearbook 2011, s. 48-52,

Jiří RAJLICH – Ivo PEJČOCH: Vojín Walter Bláha alias Valtr Blažek – dva úlety z totality. Historie a vojenství č. 3/2011, s. 82-107,

Jiří RAJLICH: Brigádní generál i.m. Karel Kuttelwascher, DFC & bar. Historický kaleidoskop č. 4-5/2011, s. 72-76,

Jiří RAJLICH: Warrant Officer Karel Körber (1917-1943). 1. část Hobby Historie č. 8/2011, s. 6-11, 2. část č. 9/2011, s. 6-11, 3. část č. 10/2011, s. 18-22, 4. část č. 11/2011, s. 24-28,

Jiří RAJLICH: Velká válka, Arigiho „Brisfit“ a Pán prstenů. Historie a vojenství č. 4/2011, s. 101-115,

Jiří RAJLICH: Důstojník pod třemi prapory. Plukovník F. O. Miksche (1905-1992). Hobby Historie č. 13/2012, s. 26-32,

Jiří RAJLICH: (Česko)slovenská letadla v Polsku 1939. Hobby Historie č. 13/2012, s. 44-47,

Jiří RAJLICH: Multinational Air Combat, 31 August 1918 and its Czech connections. Cross & Cockade International, Vol. 43/I, Spring 2012, s. 43.002-43.026,

Jiří RAJLICH: Jan Robert Alexander (1922-2012). Historie a vojenství č. 1/2012, s. 145-147,

Jiří RAJLICH: Wing Commander Josef Šnajdr (1909-1992). Luhačovické noviny, roč. XIX, duben 2012, s. 4,

Jiří RAJLICH: „Šestnáctka“ s Mickey Mousem a nadporučík Václav Formánek. Hobby Historie č. 14/2012, s. 22-27,

Jiří RAJLICH: Sedmdesát roků od Sestřeleného. Hobby Historie č. 14/2012, s. 6-17,

Jiří RAJLICH: Słowacy v Deblinie w 1939 r. Gapa – Lotniczy magazyn historyczny č. 2/2012, s. 26-35,

Jiří RAJLICH – David MAJTENYI: Export a využití československé letecké výzbroje v občanské válce ve Španělsku 1936-1939. 1. část. Historie a vojenství č. 4/2012, s. 4-35, 2. část. Historie a vojenství č. 2/2012, s. 4-29,

Jiří RAJLICH: Na okraj jedné „dezerce“. Historie a vojenství č. 2/2012, s. 55-63,

Jiří RAJLICH: Znovuvzkříšený Albatros D.III (Oeffag). Hobby Historie č. 15/2012, s. 4.

Jiří RAJLICH: Odešel „nejvýkonnější“ československý letec u Bomber Command F/Lt Jan R. Alexander, DFC, DFM. Hobby Historie č. 15/2012, s. 6-9,

Jiří RAJLICH: Lotowska Electra w Rumunii. Gapa – Lotniczy magazyn historyczny č. 3/2012, s. 65,

Jiří RAJLICH: Odešel před deseti roky… Plukovník Ing. Jaroslav Janečka (1928-2002). Hobby Historie č. 16/2012, s. 46-49,

Jiří RAJLICH: Stíhací Albatros opět ve vzduchu! Historie a vojenství č. 3/2012, s. 112-114,

Jiří RAJLICH: Trojjediný československý Curtiss H-75. Hobby Historie č. 17/2012, s. 12-18,

Jiří RAJLICH: Asymetrická letecká válka: nasazení Luftwaffe proti povstaleckému Slovensku, srpen-říjen 1944. 1. část. Historie a vojenství č. 3/2012, s. 4-18, 2. část. Historie a vojenství č. 4/2012, s. 26-45,

Jiří RAJLICH – David MAJTENYI: Jan Ferak: As de la aviación republicana. Mitos y realidades. Revista Española de Historia Militar No 135 (Noviembre/Deciembre 2012), s. 61-73,

Jiří RAJLICH: Československé stopy Charlese Lindbergha. Hobby Historie č. 18/2012, s. 24-29,

Jiří RAJLICH – David MAJTENYI: Vojenský a zalétávací pilot, interbrigadista Andrej Beleš (1899-1952). In. Než podmaníme vzduch. Zalétávací a zkušební piloti a letecké výzkumné ústavy. Práce z dějin techniky a přírodních věd. Svazek 29. Národní technické muzeum, Praha 2012, s. 109-124,

Jiří RAJLICH: Vladimír Nedvěd (1917-2012). Historie a vojenství č. 1/2013, s. 132-141,

Jiří RAJLICH – David MAJTENYI: Leutnant Hans Sobotka aneb český letec sestřelen nad Bilbaem? Historie a vojenství č. 1/2013, s. 86-97,

Jiří RAJLICH: Poslední československý sestřel na východní frontě. Válka Revue, květen 2013, s. 6-11,

Jiří RAJLICH: Se Siouxem na letounu. Rotný Otto Hanzlíček (1911-1940). Hobby Historie č. 20/2013, s. 2-11,

Jiří RAJLICH: Zmarl brig.gen. v.v. Zdeněk Škarvada. Gapa – Lotniczy magazyn historyczny č. 6/2013, s. 159,

Jiří RAJLICH: Czech z polskiego lotnictwa. Skrzydlata Polska Nr. 6 (2404/2013), s. 56-58,

Jiří RAJLICH – Ivo PEJČOCH: Nori Harel (1929-2013). Historie a vojenství č. 2/2013, s. 136-141,

Jiří RAJLICH: Československá Battle of Britain – post scriptum. Historie a vojenství č. 3/2013, s. 64-81,

Jiří RAJLICH: Zdeněk Škarvada (1917-2013). Historie a vojenství č. 3/2013, s. 136-143,

Jiří RAJLICH: Čech proti Italům v Bitvě o Británii. Válka Revue, říjen 2013, s. 20-25,

Jiří RAJLICH: Curych 1937. Českoslovenští vojenští letci na mezinárodních závodech. Válka Revue, listopad 2013, s. 26-30,

Jiří RAJLICH – Michal DUB: Stíhači nad Malou Dohodou a Polskem v roce 1929. 1. část. Hobby Historie č. 22/2013, s. 14-21, 2. část Hobby Historie č. 23/2013, s. 36-46,

Jiří RAJLICH: Válečný stíhač a učitel létání poručík letectva Rudolf Němec (1897-1969). Historie a vojenství č. 4/2013, s. 71-87,

Jiří RAJLICH: Nejen tři sestřely na Dewoitině. Podporučík letectva v záloze František Glauder (1909-1942). Hobby Historie č. 24/2014, s. 24-35,

Jiří RAJLICH: Stíhací eso Otto Smik. Nejlepší Čechoslovák na Spitfirech. Válka Revue Speciál II. světová válka, s. 34-37,

Jiří RAJLICH: Za vlast ve Francii. Československé pozemní jednotky na francouzské frontě v roce 1940. 1. část, Válka Revue, leden-únor 2014, s. 30-34, 2. část, březen 2014, s. 38-42,

Jiří RAJLICH: O nebeských jezdcích (rozhovor). Válka Speciál Bitva o Británii, 2014, s. 74-78,

Jiří RAJLICH: Sláva placená krví. 311. československá bombardovací peruť 1940-1945. Válka Revue, březen 2014, s. 6-11,

Jiří RAJLICH: Poslední let největšího leteckého esa starého mocnářství. Hobby Historie č. 25/2014, s. 4-10,

Jiří PLACHÝ – Jiří RAJLICH: Fähnrich Emil Poidinger a Macchi M.C.202 Folgore: česko-německo-italská dezerce do Švédska. Hobby Historie č. 25/2014, s. 62-65,

Jiří RAJLICH: Justin Pravoslav Hovora (1890-1964). Český námořní aviatik, podnikatel, odbojář a politický vězeň. Historie a vojenství č. 1/2014, s. 75-93,

Jiří RAJLICH: Rakousko-uherské eso es. Godwin Brumowski (1889-1936). Válka Revue, duben 2014, s. 23-27,

Jiří RAJLICH: Mezinárodní brigády ve Španělsku 1936-1939. Válka Revue, květen 2014, s. 22-26,

Jiří RAJLICH: Letecká bitva nad Montellem 20. června 1918. Hobby Historie č. 26/2014, s. 28-37,

Jiří RAJLICH: Generál „zvláštního ražení“. Karol Świerczewski (1897-1947). Válka Revue, červen 2014, s. 44-45,

Jiří RAJLICH: Kdo se začal prát jako poslední? MFD, 7. 6. 2014, s. 11,

Jiří RAJLICH: Český aviatik „Velké války“. Xantypa – Speciál První světová válka, červen 2014, s. 38-43,

Jiří RAJLICH – David MAJTENYI: Říkalo se jim „španěláci“. Českoslovenští interbrigadisté ve Španělsku 1936-1939. 1. část. Válka Revue, červen 2014, s. 38-43. 2. část Válka Revue, červenec-srpen 2014, s. 26-30,

Jiří RAJLICH: Pilot Karel Frič čili Karl Fritsch (1895-1968). Historie a vojenství č. 2/2014, s. 56-79,

Jiří RAJLICH: Uložení ostatků generála Karla Janouška. Historie a vojenství č. 2/2014, s. 130-131,

Jiří RAJLICH: Miroslav Štandera (1918-2014). Historie a vojenství č. 2/2014, s. 140-145,

 

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha