Pochod „Castaldo“ (Premiéra)

Ukázka přináší promenádní provedení historického a českými vojenskými hudbami dodnes hraného pochodu „Castaldo“ v provedení Posádkové hudby Praha pod taktovkou jejího dirigenta mjr. Petra Stříšky během zájezdu do Francie.

Pochod byl pojmenován podle velitele 28. pěšího pluku polního podmaršálka Ludwiga Castalda (1839–1910), u kterého sloužil také autor pochodu, vojenský kapelník a skladatel Rudolf Nováček (1860–1929). Ukázka pochází z filmu „Premiéra“, který vznikl během zájezdu Posádkové hudby Praha do městečka Claix v departementu Isère v srdci francouzských Alp v roce 1990.
Posádková hudba Praha patřila mezi vojenské orchestry s dlouhou tradicí sahající až do roku 1918, ale zájezd do Francie byl v její historii výjimečnou událostí.
Film se skládal z několika pochodových a promenádních vystoupení ve městě a jeho okolí. Posádková hudba Praha byla zrušena v roce 2008 a část jejích příslušníků přešla k Ústřední hudbě AČR.

Kopie filmu byla do sbírky Vojenského historického ústavu Praha získána v roce 2008 převodem.


„Premiéra“: Československý armádní film; 1990; námět, scénář a režie Jiří Krob a Jiří Vích, kamera Jiří Krob, dramaturgie Václav Bernard; technické údaje k filmové kopii: video U-matic, barevná, zvuková, 16 minut

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha