Posádkové muzeum Jince – Stálá expozice 13. dělostřeleckého pluku Jince

Posádkové muzeum Jince – Stálá expozice 13. dělostřeleckého pluku Jince

30. 01. 2021

Expozice se nachází v uzavřeném vojenském objektu, v přízemí Domu armády 13. dělostřeleckého pluku Jince. Expozici je možné navštívit pouze po předchozí domluvě a dle možností útvaru.

Posádkové muzeum jineckých dělostřelců bylo otevřeno v rámci 9. jineckých slavností v roce 2018. Ty se konaly u příležitosti květnových oslav 90. výročí založení posádkového velitelství v Jincích. Nová expozice našla své místo v přízemních prostorách Domu armády. Vzhledem k tomu, že historie pluku je nerozlučně spjata s výcvikovým prostorem v Brdech, respektive zřízením „Dělostřeleckého cvičiště a táborů“ v roce 1928 (od roku 1935 Výcvikový tábor Jince), zákonitě se tyto skutečnosti promítly do skladby jednotlivých panelů, jež se nesou v dělostřeleckém duchu. Postupně tak jsou představeny všechny dělostřelecké jednotky, které byly od roku 1928 těsně spjaty s jineckou posádkou, s městysem Jince a vojenským výcvikovým prostorem Brdy.

Výstavba na svou dobu rozsáhlých kasáren a následně dalších budov sloužících k ubytování vojáků znamenala pro obyvatelstvo žijící v oblasti nevýnosného zemědělství a upadajícího domáckého průmyslu (cvočkářství, rukavičkářství) významný impuls k rozvoji obce.

V roce 2016 byla na části zrušeného Vojenského újezdu Brdy zřízena chráněná krajinná oblast. Již od počátku byly výcvikové prostory využívány i k lesnímu hospodářství. Z tohoto důvodu byla i část panelů věnována tematice CHKO Brdy, činnosti Vojenských lesů a statků (VLS) v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Jince či spolupráci 13. dělostřeleckým plukem s místní samosprávou.

 

13. dělostřelecký pluk Jince

Adresa: Vojenský útvar 7935, č. p. 462, 262 23 Jince

www: http://www.13dp.army.cz/

e-mail: [email protected], [email protected]

Kontakt: 973 370 000, 973 370 010, 724 605 400

Facebook: https://www.facebook.com/13.Field.Artillery.Regiment

AktuálněVojenští zpravodajci proti maďarskému revizionismu v meziválečném období

Vojenští zpravodajci proti maďarskému revizionismu v meziválečném období

20. 03. 2023
Činnost vojenského zpravodajství z období mezi dvěma světovými válkami je tradičně spojována především…
Sokolský výzvědný oddíl – rozpačitý projekt elitní formace České družiny

Sokolský výzvědný oddíl – rozpačitý projekt elitní formace České družiny

16. 03. 2023
Dějiny československého odboje v letech první světové války skýtají bezpočet pozoruhodných příběhů. Jeden…
Minutovník cesty do nacistického pekla

Minutovník cesty do nacistického pekla

13. 03. 2023
Středa 15. března 1939 vstoupila do našich dějin jako počátek jednoho z nejčernějších…
Osmdesáté výročí bitvy u Sokolova

Osmdesáté výročí bitvy u Sokolova

07. 03. 2023
V pondělí 8. března 1943 se u ukrajinské obce Sokolovo poprvé dostala československá…
Jedno z posledních veřejných vystoupení Jana Masaryka

Jedno z posledních veřejných vystoupení Jana Masaryka

04. 03. 2023
Od smrti Jana Masaryka uplyne zanedlouho 75 let. Mezi vítězstvím komunistů v mocenském…