Prapor 2. pochodového pluku 1. pluku cizinecké legie

Prapor je pro každou vojenskou jednotku nejvyšším symbolem, pod nímž tradičně nastupovala do boje. V mnoha případech prapor vyjadřoval a vyjadřuje sepětí jednotky s regionem, národností vojáků a zejména bojové úspěchy předchůdců. Jako symbol je vždy střežen a ztráta, či zneuctění praporu zbabělostí vojáků často vedla ke zrušení dotčené jednotky.

Představovaný prapor patřil 2. pochodovému pluku 1. pluku francouzské cizinecké legie. V rámci praporu C tohoto pluku byla v letech 1. světové války první rota složená z českých dobrovolníků, která proslula jako Rota Nazdar. Pro nás je zajímavé, že pozdějším praporečníkem praporu 2. pochodového pluku byl i český dobrovolník Alois Brzický, jeden z nejstatečnějších vojáků pluku, nositel řádu Čestné legie a francouzského válečného kříže.

Nejedná se pochopitelně o originální prapor tohoto francouzského pluku, ale o jeho kopii z roku 1932. Nákup a výrobu zprostředkoval vojenský attaché čs. velvyslanectví v Paříži prostřednictvím 2. oddělení Hlavního štábu MNO. Prapor stál 4 500 franků, což tehdy představovalo částku 5 940,- Kč.

Hedvábný list praporu o rozměru 100 x 98 cm je vyveden ve francouzských národních barvách. Nápisy a ozdobné prvky jsou natištěné zlatou barvou.

Na praporu byly zavěšeny stuhy dekorací, jimiž byla jednotka vyznamenána. Jde o stuhu řádu Čestné legie, Francouzské vojenské medaile a francouzského válečného kříže, navíc s devíti palmami (dekorace na stuze za pochvalu v armádním rozkaze). Dále dvě šňůry (Furagere) v červené (Čestná legie) a zelené (Francouzský válečný kříž) barvě.

Zdeněk Špitálník

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha