Přehlídka na Strahově (Vojenský zpravodaj č. 28)

Přehlídka na Strahově (Vojenský zpravodaj č. 28)

23. 05. 2016

Dne 28. května 1936 se na pražském strahovském cvičišti uskutečnila slavnostní vojenská přehlídka útvarů pražské posádky u příležitosti 52. narozenin prezidenta republiky Edvarda Beneše (1884–1948).

Přehlídky se kromě prezidenta zúčastnili nejvyšší ústavní činitelé, zástupci branné moci a diplomatického sboru. Počet obecenstva, v němž podstatnou část tvořila školní mládež, se odhadoval na sto padesát tisíc.
Na přehlídce defilovaly pěší pluky, dělostřelectvo, dragounský pluk, cyklistický prapor, útočná vozba, pluky protiletadlového dělostřelectva a nad plochou cvičiště přelétly tři trojčlenné roje bombardovacího letectva.
Vojenské slavnosti se ten den konaly i na jiných místech republiky. V zhoršující se bezpečnostní situaci druhé poloviny 30. let, v níž Československo intenzivně zvyšovalo své branné kapacity, byla přehlídka manifestací připravenosti státu a jeho obyvatelstva k obraně.

Kopie filmu byla do sbírek Vojenského historického ústavu Praha získána v roce 2008 převodem.


„Vojenský zpravodaj č. 28“: Filmová skupina Vojenského technického a leteckého ústavu; 1936; technické údaje k filmové kopii: 35 mm, černobílá, němá, 340 metrů

AktuálněObtíže při výstavbě armády po roce 1945

Obtíže při výstavbě armády po roce 1945

01. 12. 2023
„Má-li být armáda schopna plnit válečné úkoly, je nezbytné, aby měla jednotnou…
Jiří Sozanský – Invaze 68 

Jiří Sozanský – Invaze 68 

30. 11. 2023
Vernisáží v den 55. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy byla v…
Vojenský historický ústav získal cenu Patrimonium pro futuro 2023

Vojenský historický ústav získal cenu Patrimonium pro futuro 2023

29. 11. 2023
Nová expozice Armádního muzea Žižkov byla 28. listopadu 2023 na slavnostním galavečeru…
VHÚ Praha připomíná listopadové události ve veřejném prostoru

VHÚ Praha připomíná listopadové události ve veřejném prostoru

29. 11. 2023
Stalo se již tradicí, že pracovníci Vojenského historického ústavu Praha vystupují v médiích…
Oldřich Doležal / 1912 – 1983

Oldřich Doležal / 1912 – 1983

28. 11. 2023
V roce 1935 nastoupil na firemní letiště společnosti Baťa v Otrokovicích jako…