Projekt VHÚ 300 – 100 let vytvořený k výročí republiky završen

V roce 2018 jsme si připomněli rovných 100 let od založení Československa. Vojenský historický ústav Praha připravil pro své webové stránky PROJEKT 300 – 100 LET, ve kterém jsme vám představili 100 významných osobností naší moderní vojenské historie, 100 artefaktů ze sbírek VHÚ a také 100 unikátních zbraní, které se vztahují k naší státnosti a 100 letům od založení Československa. Celý projekt byl nyní završen, ale jednotlivé články si stále můžete přečíst na našich webových stránkách.

 

Články patřící do rubriky PROJEKT 300 – 100 LET, jejichž autoři jsou pracovníci VHÚ – kurátoři jednotlivých sbírek a historici, jsou nyní umístěny na našich webových stránkách v hlavním menu na úvodní stránce v rubrice SBÍRKY, přesněji v její podsložce PROJEKT 300 – 100 LET, archiv článků.

PROJEKT 300 – 100 LET jsme zahájili 7. března 2018, v den výročí narození Tomáše Garrigue Masaryka (7. 3. 1850).

V celém projektu jsme představili nejprve rovných 100 československých a českých představitelů vojenské sféry. Od legionářů, vojáků první světové války, přes významné důstojníky a generály první republiky, k početné skupině vojáků druhé světové války, až k vojenským představitelům poválečné éry. Samozřejmě jsme nemohli zapomenout ani na představitele Armády České republiky po roce 1993.

Druhá část projektu byla během letních dní věnována sbírkám Vojenského historického ústavu Praha. Šlo o 100 předmětů, které provázely naši státnost, patří k naší moderní vojenské minulosti. Předměty byly vybrány tak, aby vyváženým způsobem ilustrovaly nejen celé stoleté období, ale aby také zmapovaly šíři našich sbírek, zahrnovaly její jednotlivé části. Představena byla sbírka letecká, stejnokrojů a výstroje, faleristiky, chemických zbraní, ženijní, ale také výtvarného umění, hudebních nástrojů a další.

Jako poslední přišla na řadu část věnovaná palným zbraním z našich sbírek, ať už šlo o pistole, pušky, samopaly a další. Vedle nich jsme představili chladné zbraně, tedy šavle, bodáky atd. Ke slovu se dostala také dělostřelecká technika, společně s ní i atraktivní těžká vojenská automobilová a jiná pozemní technika: tanky, transportéry atd.

RED

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha