První etapa renovace čs. lehkého tanku LT vz. 35

První etapa renovace čs. lehkého tanku LT vz. 35

27. 12. 2012

Vojenský opravárenský podnik 026 dokončil v Novém Jičíně první část kompletní renovace nejvýznamnějšího československého meziválečného tanku LT vzor 35, jednoho z nejcennějších exponátů VHÚ Praha.
V letech 1936-38 obdržela armáda celkem 298 sériových tanků, na jejichž výrobě se v rámci kartelové smlouvy podílela plzeňská Škodovka i firma ČKD. LT vzor 35 se na světě dochoval v pouhých pěti exemplářích. Stroj ze sbírek VHÚ byl získán v říjnu 2008 jako státní dar z USA. Tank byl vyroben v ČKD Praha pod výrobním číslem 10 112. Československá armáda jej pod evidenčním číslem 13.962 odebrala 15. září 1937, kdy byl zařazen do sestavy Pluku útočné vozby č. 2 se sídlem ve Vyškově. V září 1938 byl v době mobilizace zařazen do stavu 2. roty mobilizačního praporu lehkých tanků Lt.3 a působil v Jižních Čechách a na Slovensku. Po 15. březnu 1939 byl zabaven a zařazen do služby německého wehrmachtu. V průběhu druhé světové války byl celkem čtyřikrát opravován ve Škodových závodech v Plzni. Po opravách z let 1940, 1942 a 1943 byl do Plzně naposledy dovezen v říjnu 1944. V závěrečné fázi bojů druhé světové války ukořistila tank americká armáda a posléze byl zařazen do sbírek muzea v Aberdeenu.
Díky pomoci celé řady dobrovolných spolupracovníků VHÚ, z nichž je třeba jmenovat především členy klubu vojenské historie Rota Nazdar, mohlo být v loňském roce započato s náročnou renovací tanku. V první etapě došlo ke kompletní demontáži interiéru tanku, renovaci interiéru a elektroinstalace, renovaci kanónu a kulometných lafet a především ke kompletní povrchové úpravě interiéru i exteriéru vozidla. Téměř nepřekonatelným problémem se zdálo být zjištění autentických odstínů kamufláže, která dnes na renovovaném tanku na první pohled překvapí. Díky pochopení pracovníků Železničních opraven a strojíren Zvolen a prosincovému průzkumu nadšenců z Roty Nazdar, se podařilo získat miniaturní vzorky původních barev z tanku LT vzor 35 dochovaného ve Zvolenu uvnitř pancéřového vagónu z doby Slovenského národního povstání. Pro renovaci tanku byly použity obdobné postupy jako při záchraně cenného uměleckého díla. Na základě laboratorních testů chemicko-technologické laboratoře Národní galerie v Praze byly ze vzorků barev zjištěny jednotlivé barevné vrstvy nátěrů tanku a jejich chemické složení. Následně byly s pomocí koloristů a spektrometru firmy Barvy a laky získány autentické vzorky původních barevných odstínů. Poprvé tak můžeme spatřit páteřní tank naší prvorepublikové armády v podobě, jak ho znali naši předkové v době mnichovských událostí.
Po celkové demontáži motoru se bohužel ukázalo, že při poválečných zkouškách v USA byl poškozen více, než se čekalo. Po vypuštění oleje a chladící kapaliny byl opakovaně zkoušen na plný výkon až do okamžiku zadření. Renovace motoru se tak bohužel citelně protáhne, nicméně doufáme, že do okamžiku, kdy tank poprvé projede lešanskou arénou, neuplyne více než rok a půl. Náročná pochopitelně není pouze renovace motoru, ale především rekonstrukce unikátního pneumatického řízení.
Podrobný článek věnovaný renovaci tanku naleznete, spolu s řadou fotografií, v časopise Historie a vojenství č. 2/2011.

AktuálněPrůvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část čtvrtá. Zážitkový sál, zákopy první světové války.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část čtvrtá. Zážitkový sál, zákopy první světové války.

02. 10. 2022
Pro první světovou válku byl charakteristický zákopový způsob boje. V zákopech se žilo,…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

28. 09. 2022
Třetí částí nové expozice v Armádním muzeu Žižkov je věnována válečnému konfliktu, který…
Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

26. 09. 2022
Před 84 lety, noci z 29. na 30. září 1938, byla podepsána…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

23. 09. 2022
Druhá část nové expozice v rekonstruovaném Armádním muzeu Žižkov je věnována období od…
Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

20. 09. 2022
Letošnímu třetímu číslu časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…