První rok první světové války detailně, z mnoha stran

První rok první světové války detailně, z mnoha stran

18. 09. 2014

Ve dnech 16.-17. září se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky konala vědecká konference 1914 – PROMĚNY SPOLEČNOSTI A STÁTU VE VÁLCE. Konferenci připravil Vojenský historický ústav Praha a byla první akcí pořádanou v rámci cyklu Čtyři léta do pole okovaná.

Konferenci pořádala společně Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky a Ministerstvo obrany České republiky a v jejím průběhu vystoupilo se svými příspěvky více než čtyřicet odborníků na problematiku období konce 19. století a první poloviny 20. století s důrazem na vojenské dějiny.

Konference byla zahájena v úterý 16. září dopoledne, na úvod přivítal všechny účastníky ředitel Vojenského historického ústavu Praha, plukovník Aleš Knížek. Poté se svými projevy vystoupili předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jan Hamáček a ministr obrany České republiky Martin Stropnický. V obou projevech byl připomenut zásadní význam první světové války pro moderní české a československé dějiny, zmíněna byla úloha legií a ministr obrany Martin Stropnický také poukázal na souvztažnost mezi tehdejším bojem legionářů za svobodu a nynějšími úkoly, které plní čeští vojáci v zahraničních misích.

Jednání konference bylo rozděleno do dvou dnů a celkem jedenácti panelů, moderátory panelů byli především historici z Vojenského historického ústavu Praha. Jednotlivé příspěvky přednášeli odborníci a historici z několika zemí, vedle České republiky také ze Slovenska, Maďarska, Polska, Rakouska. Vystoupení obsáhla celé spektrum problematiky spojené jak s prvním rokem světové války 1914, tak se týkala období předcházející samotnému vypuknutí konfliktu.

Některé příspěvky se například zabývaly otázkou občanů české národnosti a jejich postojů k válce a bojovému nasazení – zde mnozí uváděli na pravou míru některé mýty o protirakouském postoji; Češi nastupovali do války relativně disciplinovaně a bez protestů, odpor vůči Rakousku se v nich utvářel až v pozdější době a s narůstajícími válečnými útrapami.

Vedle příspěvků věnovaných obecným tématům zde zazněly i referáty věnované konkrétním osobám či skupinám osob, nejčastěji vojenským jednotkám. Na konkrétních příkladech si tak účastníci konferenci mohli zpřítomnit dění přímo na frontách, případně při putování do frontových linií ze zázemí. Jak vyplynulo z mnoha zjištění, válka a boje byly pro obyčejné vojáky skutečným šokem, museli se vyrovnávat s něčím dosud zcela nepoznaným a hrůzným.

Konference 1914 – PROMĚNY SPOLEČNOSTI A STÁTU VE VÁLCE bezesporu přispěla k hlubšímu poznání některých aspektů počátku první světové války. „Jsme rádi, že konference důstojným způsobem a na vysoké odborné úrovni zvýraznila letošní sté výročí vypuknutí první světové války a zároveň ideálně zapadla do vládní koncepce, která toto výročí připomíná,“ říká ředitel Vojenského historického ústavu Praha, plukovník Aleš Knížek, a dodává: „Byla by navíc bezesporu škoda, kdyby se celé více než čtyřleté období první světové války promítlo jen do jedné jediné konference. Proto jsme zvolili systém na sebe navazujících konferencí, které se budou konat vždy po roce. Musím zde také poděkovat předsedovi Poslanecké sněmovny Janu Hamáčkovi, že se konference mohla konat v tak důstojných prostorách, jako je Parlament České republiky.“

Slova Aleše Knížka pak doplňuje i historik Tomáš Kykal z VHÚ, na jehož bedrech spočívala hlavní část přípravy konference: „Konference je výbornou příležitostí pro historiky vzájemně sdílet své poznatky. Věříme, že tato úvodní, věnovaná roku 1914 a vypuknutí války, přispěje k upevnění komunity vědců, kteří se budou danému tématu dále věnovat a své zkušenosti a vědomosti si budou na dalších konferencích vyměňovat. Udělali jsme první krok a nyní budou následovat další.“

Účastníci vedle samotného jednání navštívili i výstavu V zákopech první světové války, která je umístěna v Armádním muzeu Žižkov, absolvovali také prohlídku zámku Konopiště, jehož někdejší majitel, následník trůnu arcivévoda František Ferdinand d´Este, se stal první obětí a zároveň i rozbuškou celého konfliktu.

Cyklus Čtyři léta do pole okovaná pořádaný Vojenským historickým ústavem Praha bude pokračovat i v následujících letech, setkání historiků budou věnována dalším rokům první světové války 1915, 1916, 1917 a 1918.

RED

 

AktuálněPřipravujeme projekt ATENTÁT – OPERACE ANTHROPOID – 80 LET

Připravujeme projekt ATENTÁT – OPERACE ANTHROPOID – 80 LET

23. 09. 2021
Příští rok uplyne 80 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda…
Databázové zpracování Seznamů ztrát c. a k. vojska v první světové válce – pomozme s dokončením jedinečného projektu!

Databázové zpracování Seznamů ztrát c. a k. vojska v první světové válce – pomozme s dokončením jedinečného projektu!

20. 09. 2021
Když jsme před dvanácti lety s Národní knihovnou ČR tento rozsáhlý tištěný…
Připomínka událostí před 80 lety, výstava i benefiční koncert ve středu 29. září 2021

Připomínka událostí před 80 lety, výstava i benefiční koncert ve středu 29. září 2021

20. 09. 2021
Ve středu 29. září 2021 se uskuteční v budově bývalé jízdárny kasáren Ruzyně…
Legionářská polní pošta začínala v Rusku ve vagónech na uhlí a obilí

Legionářská polní pošta začínala v Rusku ve vagónech na uhlí a obilí

16. 09. 2021
Po těžkých bojích československých legionářů s bolševiky a jejich senzačním obsazení magistrály…
Vernisáž výstavy Pro koho kvetou vlčí máky v brněnském centru pro veterány

Vernisáž výstavy Pro koho kvetou vlčí máky v brněnském centru pro veterány

15. 09. 2021
Dne 14. září 2021 byla slavnostně otevřena výstava s názvem Pro koho kvetou…