První rok první světové války detailně, z mnoha stran

První rok první světové války detailně, z mnoha stran

18. 09. 2014

Ve dnech 16.-17. září se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky konala vědecká konference 1914 – PROMĚNY SPOLEČNOSTI A STÁTU VE VÁLCE. Konferenci připravil Vojenský historický ústav Praha a byla první akcí pořádanou v rámci cyklu Čtyři léta do pole okovaná.

Konferenci pořádala společně Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky a Ministerstvo obrany České republiky a v jejím průběhu vystoupilo se svými příspěvky více než čtyřicet odborníků na problematiku období konce 19. století a první poloviny 20. století s důrazem na vojenské dějiny.

Konference byla zahájena v úterý 16. září dopoledne, na úvod přivítal všechny účastníky ředitel Vojenského historického ústavu Praha, plukovník Aleš Knížek. Poté se svými projevy vystoupili předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jan Hamáček a ministr obrany České republiky Martin Stropnický. V obou projevech byl připomenut zásadní význam první světové války pro moderní české a československé dějiny, zmíněna byla úloha legií a ministr obrany Martin Stropnický také poukázal na souvztažnost mezi tehdejším bojem legionářů za svobodu a nynějšími úkoly, které plní čeští vojáci v zahraničních misích.

Jednání konference bylo rozděleno do dvou dnů a celkem jedenácti panelů, moderátory panelů byli především historici z Vojenského historického ústavu Praha. Jednotlivé příspěvky přednášeli odborníci a historici z několika zemí, vedle České republiky také ze Slovenska, Maďarska, Polska, Rakouska. Vystoupení obsáhla celé spektrum problematiky spojené jak s prvním rokem světové války 1914, tak se týkala období předcházející samotnému vypuknutí konfliktu.

Některé příspěvky se například zabývaly otázkou občanů české národnosti a jejich postojů k válce a bojovému nasazení – zde mnozí uváděli na pravou míru některé mýty o protirakouském postoji; Češi nastupovali do války relativně disciplinovaně a bez protestů, odpor vůči Rakousku se v nich utvářel až v pozdější době a s narůstajícími válečnými útrapami.

Vedle příspěvků věnovaných obecným tématům zde zazněly i referáty věnované konkrétním osobám či skupinám osob, nejčastěji vojenským jednotkám. Na konkrétních příkladech si tak účastníci konferenci mohli zpřítomnit dění přímo na frontách, případně při putování do frontových linií ze zázemí. Jak vyplynulo z mnoha zjištění, válka a boje byly pro obyčejné vojáky skutečným šokem, museli se vyrovnávat s něčím dosud zcela nepoznaným a hrůzným.

Konference 1914 – PROMĚNY SPOLEČNOSTI A STÁTU VE VÁLCE bezesporu přispěla k hlubšímu poznání některých aspektů počátku první světové války. „Jsme rádi, že konference důstojným způsobem a na vysoké odborné úrovni zvýraznila letošní sté výročí vypuknutí první světové války a zároveň ideálně zapadla do vládní koncepce, která toto výročí připomíná,“ říká ředitel Vojenského historického ústavu Praha, plukovník Aleš Knížek, a dodává: „Byla by navíc bezesporu škoda, kdyby se celé více než čtyřleté období první světové války promítlo jen do jedné jediné konference. Proto jsme zvolili systém na sebe navazujících konferencí, které se budou konat vždy po roce. Musím zde také poděkovat předsedovi Poslanecké sněmovny Janu Hamáčkovi, že se konference mohla konat v tak důstojných prostorách, jako je Parlament České republiky.“

Slova Aleše Knížka pak doplňuje i historik Tomáš Kykal z VHÚ, na jehož bedrech spočívala hlavní část přípravy konference: „Konference je výbornou příležitostí pro historiky vzájemně sdílet své poznatky. Věříme, že tato úvodní, věnovaná roku 1914 a vypuknutí války, přispěje k upevnění komunity vědců, kteří se budou danému tématu dále věnovat a své zkušenosti a vědomosti si budou na dalších konferencích vyměňovat. Udělali jsme první krok a nyní budou následovat další.“

Účastníci vedle samotného jednání navštívili i výstavu V zákopech první světové války, která je umístěna v Armádním muzeu Žižkov, absolvovali také prohlídku zámku Konopiště, jehož někdejší majitel, následník trůnu arcivévoda František Ferdinand d´Este, se stal první obětí a zároveň i rozbuškou celého konfliktu.

Cyklus Čtyři léta do pole okovaná pořádaný Vojenským historickým ústavem Praha bude pokračovat i v následujících letech, setkání historiků budou věnována dalším rokům první světové války 1915, 1916, 1917 a 1918.

RED

 

AktuálněPřijďte dnes od 17h na debatu s Petrem Čornejem ke knize „Husité na Žižkově“ v atriu Armádního muzea Žižkov

Přijďte dnes od 17h na debatu s Petrem Čornejem ke knize „Husité na Žižkově“ v atriu Armádního muzea Žižkov

11. 12. 2023
V pondělí 11. prosince se v atriu Armádního muzea Žižkov od 17 hodin koná diskuse…
Call for papers: Konference Nepravidelná válka v průběhu staletí – teorie, praxe a reakce

Call for papers: Konference Nepravidelná válka v průběhu staletí – teorie, praxe a reakce

11. 12. 2023
Vojenský historický ústav Praha připravuje na 18. a 19. června  2024 vědeckou konferenci Nepravidelná…
Přednáška ke knize o pistoli CZ 75: bonusové informace, unikátní exempláře

Přednáška ke knize o pistoli CZ 75: bonusové informace, unikátní exempláře

09. 12. 2023
V podvečer 6. prosince 2023 se v Armádním muzeu Žižkov Vojenského historického ústavu Praha…
Historik VHÚ Praha Jiří Plachý se v Bratislavě zúčastnil vzpomínkového večera na osobnost protikomunistického odboje na Slovensku Imricha Eröse

Historik VHÚ Praha Jiří Plachý se v Bratislavě zúčastnil vzpomínkového večera na osobnost protikomunistického odboje na Slovensku Imricha Eröse

08. 12. 2023
Historik Vojenského historického ústavu Praha Jiří Plachý se na konci listopadu zúčastnil…
Dnes je Armádní muzeum celý den uzavřeno

Dnes je Armádní muzeum celý den uzavřeno

07. 12. 2023
Upozorňujeme, že z provozních a organizačních důvodů je Armádní muzeum Žižkov je…