První rok první světové války detailně, z mnoha stran

První rok první světové války detailně, z mnoha stran

18. 09. 2014

Ve dnech 16.-17. září se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky konala vědecká konference 1914 – PROMĚNY SPOLEČNOSTI A STÁTU VE VÁLCE. Konferenci připravil Vojenský historický ústav Praha a byla první akcí pořádanou v rámci cyklu Čtyři léta do pole okovaná.

Konferenci pořádala společně Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky a Ministerstvo obrany České republiky a v jejím průběhu vystoupilo se svými příspěvky více než čtyřicet odborníků na problematiku období konce 19. století a první poloviny 20. století s důrazem na vojenské dějiny.

Konference byla zahájena v úterý 16. září dopoledne, na úvod přivítal všechny účastníky ředitel Vojenského historického ústavu Praha, plukovník Aleš Knížek. Poté se svými projevy vystoupili předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jan Hamáček a ministr obrany České republiky Martin Stropnický. V obou projevech byl připomenut zásadní význam první světové války pro moderní české a československé dějiny, zmíněna byla úloha legií a ministr obrany Martin Stropnický také poukázal na souvztažnost mezi tehdejším bojem legionářů za svobodu a nynějšími úkoly, které plní čeští vojáci v zahraničních misích.

Jednání konference bylo rozděleno do dvou dnů a celkem jedenácti panelů, moderátory panelů byli především historici z Vojenského historického ústavu Praha. Jednotlivé příspěvky přednášeli odborníci a historici z několika zemí, vedle České republiky také ze Slovenska, Maďarska, Polska, Rakouska. Vystoupení obsáhla celé spektrum problematiky spojené jak s prvním rokem světové války 1914, tak se týkala období předcházející samotnému vypuknutí konfliktu.

Některé příspěvky se například zabývaly otázkou občanů české národnosti a jejich postojů k válce a bojovému nasazení – zde mnozí uváděli na pravou míru některé mýty o protirakouském postoji; Češi nastupovali do války relativně disciplinovaně a bez protestů, odpor vůči Rakousku se v nich utvářel až v pozdější době a s narůstajícími válečnými útrapami.

Vedle příspěvků věnovaných obecným tématům zde zazněly i referáty věnované konkrétním osobám či skupinám osob, nejčastěji vojenským jednotkám. Na konkrétních příkladech si tak účastníci konferenci mohli zpřítomnit dění přímo na frontách, případně při putování do frontových linií ze zázemí. Jak vyplynulo z mnoha zjištění, válka a boje byly pro obyčejné vojáky skutečným šokem, museli se vyrovnávat s něčím dosud zcela nepoznaným a hrůzným.

Konference 1914 – PROMĚNY SPOLEČNOSTI A STÁTU VE VÁLCE bezesporu přispěla k hlubšímu poznání některých aspektů počátku první světové války. „Jsme rádi, že konference důstojným způsobem a na vysoké odborné úrovni zvýraznila letošní sté výročí vypuknutí první světové války a zároveň ideálně zapadla do vládní koncepce, která toto výročí připomíná,“ říká ředitel Vojenského historického ústavu Praha, plukovník Aleš Knížek, a dodává: „Byla by navíc bezesporu škoda, kdyby se celé více než čtyřleté období první světové války promítlo jen do jedné jediné konference. Proto jsme zvolili systém na sebe navazujících konferencí, které se budou konat vždy po roce. Musím zde také poděkovat předsedovi Poslanecké sněmovny Janu Hamáčkovi, že se konference mohla konat v tak důstojných prostorách, jako je Parlament České republiky.“

Slova Aleše Knížka pak doplňuje i historik Tomáš Kykal z VHÚ, na jehož bedrech spočívala hlavní část přípravy konference: „Konference je výbornou příležitostí pro historiky vzájemně sdílet své poznatky. Věříme, že tato úvodní, věnovaná roku 1914 a vypuknutí války, přispěje k upevnění komunity vědců, kteří se budou danému tématu dále věnovat a své zkušenosti a vědomosti si budou na dalších konferencích vyměňovat. Udělali jsme první krok a nyní budou následovat další.“

Účastníci vedle samotného jednání navštívili i výstavu V zákopech první světové války, která je umístěna v Armádním muzeu Žižkov, absolvovali také prohlídku zámku Konopiště, jehož někdejší majitel, následník trůnu arcivévoda František Ferdinand d´Este, se stal první obětí a zároveň i rozbuškou celého konfliktu.

Cyklus Čtyři léta do pole okovaná pořádaný Vojenským historickým ústavem Praha bude pokračovat i v následujících letech, setkání historiků budou věnována dalším rokům první světové války 1915, 1916, 1917 a 1918.

RED

 

AktuálněTragický osud Lidic

Tragický osud Lidic

09. 06. 2023
Devátého června 1942 měl Reinhard Heydrich v Berlíně honosný pohřeb. Nacisté však…
V Armádním muzeu Žižkov vzniká kalendář sportovců Dukly na rok 2024

V Armádním muzeu Žižkov vzniká kalendář sportovců Dukly na rok 2024

05. 06. 2023
Prostory Vojenského historického ústavu Praha neslouží jen výstavám. Díky dobré spolupráci mezi…
Carl von Clausewitz – život vojaka, teoretika a filozofa vojny I.

Carl von Clausewitz – život vojaka, teoretika a filozofa vojny I.

02. 06. 2023
Carl Philipp Gottfried von Clausewitz sa narodil 1.6.1780 (aj keď tento dátum…
Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

30. 05. 2023
Ve dnech 22. až 26. května 2023 se v rumunské Sibini konal 22.…
Pozvánka na konferenci Povinná vojenská služba, armáda a společnost v českých zemích / Historie – současnost – budoucnost?

Pozvánka na konferenci Povinná vojenská služba, armáda a společnost v českých zemích / Historie – současnost – budoucnost?

30. 05. 2023
Ve dnech 20.–21. června 2023 se v areálu Armádního muzea Žižkov uskuteční vědecká konference,…